Сторінка
13

Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

Перегляд і оцінювання робіт.

Домашнє завдання.

Програма «орнаменти»

Використовується для розвитку в дітей кольорового сприйняття, а також для пропедевтики поняття «симетрія».

Розмальовування фрагментів орнаментів здійснюється за зразком в дзеркальному відображенні.

Вибір кольору на палітрі, а також розмальовування фрагментів орнаментів здійснюється аналогічно тому, як здійснюється подібні дії в програмі «Розмалюй-но».

Ця програма може бути використана для продовження вивчення кольорознавства в 2 класі, а також на закріпленні знань учнів з даної теми.

Програму «Орнаменти» можна використовувати на уроці трудового навчання, під час вивчення теми: «Аплікаційні композиції за власним задумом. Виготовлення орнаменту для закладки до книжки», на етапі актуалізації знань учнів.

Аналогічно може використовуватись вчителем і програма «Задзеркалля».

Використання «лого»

Лого – мова програмування й разом з тим особлива навчальна сфера. Розробили Лого провідні американські дослідники в галузі штучного інтелекту. Лого – створює невичерпні можливості для моделювання, розвитку мислення й самостійних досліджень у найрізноманітніших інтелектуальних областях і з різними рівнями складності.

У Лого учні зможуть грати й працювати із простими картинками. А отже за допомогою цієї навчальної сфери можна вести уроки, починаючи з початкових класів.

Найпростіша сніжинка, що володіє симетрією, може бути запропонована дітям на початку навчання. Це і будуть перші орнаментальні побудови, у яких реалізується властива людині любов до гармонії й упорядкованості.

Творче завдання в побудові орнаменту складається, насамперед, у розробці основного мотиву орнаменту, повторюваністю якого на сусідніх ділянках і створюються орнаментальна композиція.

Для початкового етапу роботи з геометричними орнаментами можуть бути виділені тільки ті, які засновані на використанні різних багатокутників як первинних елементів. Оформлення нових команд для «черепашки» («квадрат» і «трикутник») дозволяє перейти до побудови орнаментальних композицій.

Середовище Лого можна використовувати на багатьох уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва у початковій школі. Прикладом використання можуть бути наступні теми:

Елементи конструювання і моделювання;

Елементи графічної грамоти;

Пропорції;

Організація композиції тощо.

Підсумовуюче все вище запропоноване, необхідно наголосити на таких аспектах використання готових програмних продуктів на уроках художньо-естетичного циклу у початковій школі:

Використання дидактичних ігор та середовищ має бути чітко підпорядковане меті та завданням уроку.

Використання дидактичних ігор та середовищ на уроці не має перевантажувати учня.

Місце комп’ютерних навчальних ігор в системі уроку має відповідати дидактичним цілям, що досягаються.

Досвід використання комп’ютера в процесі навчання образотворчого мистецтва, музики та трудового навчання

Щоб вивчити думки дітей стосовно їх навчання за допомогою комп’ютера у кінці навчального року ми провели анкетування (питання анкет див. Додаток 4), яке дало наступні результати Як з’ясувалось дітям дуже подобається саме таке навчання (позитивно на питання, чи подобається їм навчатися за допомогою комп’ютера, відповіли усі діти). У якості прикладів позитивних моментів вони відзначили збільшення власного інтересу під час уроків, покращення якості викладення матеріалу та необхідність навиків роботи з комп’ютерною технікою у подальшому житті. До того ж діти у своїх відповідях зазначали, що, наприклад, сприймають значно краще показ малюнку, створеного на комп’ютері, ніж того, що намальований вчителем на дошці, або на аркуші паперу.

Вдалося також з’ясувати, що учням більше подобається слухати музичний супровід від «Windows Media Player», ніж гру вчителя на музичному інструменті. Та й порівняння глибини та якості репертуару також було на боці комп’ютерного.

Батьки, в основному, також висловилися на підтримку навчання за допомогою комп’ютера. Головним його недоліком вони вважають певне погіршення зору деяких дітей. Очевидно, що саме ці учні неналежно виконували вправи для очей, фізкультхвилинки тощо. До того ж шкільна комп’ютерна техніка далека від останніх розробок і дійсно певним чином шкодить здоров’ю. Отже, на цей аспект проведення уроку нам слід звернути підвищену увагу.

Та позитивних моментів значно більше. Батьки відзначають, що після використання комп’ютера у дітей підвищився інтерес до відвідування школи. Додому ж вони повертаються в чудовому настрої, з захопленням розповідають про свою роботу на уроках. Також батьки виступають за необхідність знання ПК в умовах комп’ютеризації сучасного життя, а, отже, дуже задоволені тим, що їх діти вже будуть мати певні знання у такому важливому на сьогодні аспекті життя.

Також протягом другого семестру навчання ми провели дослідження успішності дітей під час навчання за допомогою комп’ютера. Дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи с. Грабовець, Тернопільського району, Тернопільської обл. у 4 класі. Об’єктом дослідження ми вибрали знання учнів при вивченні двох розділів предмету «Трудове навчання», а саме: «Людина і знаки інформації» та «Людина і техніка». Перша частина уроків за цими розділами була проведена без використання комп’ютера, а друга частина з використанням ПК. Протягом навчання було проведено 10 зрізів знань учнів (по п’ять на кожну частину уроків). В таблиці наведені результати середніх балів, які були отримані учнями класу на цих зрізах:

 

Середній бал учнів класу

Навчання без використання комп’ютера

8,7

8,5

8,9

9,2

8,1

7,6

9,5

10,4

9,6

8,4

Навчання з використанням комп’ютера

9,5

9,4

9,1

10,2

10,5

10,9

9,8

9,9

11,2

10,7

Як видно з порівняльної таблиці навчання учнів після використання комп’ютера вийшло на новий, значно вищий рівень. До того ж при проведенні двох уроків-екскурсій (в умовах сільської місцевості проведення екскурсій стало неможливим, тож дітей довелося ознайомлювати з ними на місці), без допомоги та з допомогою комп’ютера, різниця знань учнів вражає. Урок «Світ професій «Людина — знакові системи». Екскурсія на робочі місця працівників сфери «Людина — знакові системи» довелося проводити за допомогою підручних засобів, а урок «Світ професй «Людина — техніка». Екскурсія на робочі місця працівників сфери «Людина — техніка» ми проводили за допомогою комп’ютера. Різниця середнього балу учнів класу після закінчення цих уроків вражає: 9,2 та 11,2 відповідно.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: