Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 38708
 2. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 11766
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 10335
 4. Р – елементи ІV групи - 10169
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8692
 6. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8637
 7. Організація грошових розрахунків підприємства - 8620
 8. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 6429
 9. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 6335
 10. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5733
 11. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5397
 12. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 5394
 13. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 5178
 14. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 5074
 15. Електро та газозварювання - 4832
 16. Виготовлення сукні - 4787
 17. Штучні та синтетичні волокна - 4749
 18. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4739
 19. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4464
 20. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 4392
 21. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 4350
 22. Державне казначейство України, казначейська система - 4215
 23. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 4204
 24. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 4117
 25. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4100
 26. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі - 4097
 27. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 4095
 28. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4065
 29. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі - 3980
 30. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3857
 31. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3820
 32. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 3799
 33. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3694
 34. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3669
 35. Спартанська та афінська системи виховання та освіти - 3636
 36. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3605
 37. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 3602
 38. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 3532
 39. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 3520
 40. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3507
 41. Види красномовства та сфери його застосування - 3430
 42. Економічна теорія як наука - 3396
 43. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3355
 44. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3347
 45. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3326
 46. Сучасні методики викладання хімії - 3307
 47. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3271
 48. Термінологічна робота на уроках зоології - 3173
 49. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3165
 50. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3162
 51. Хімічний склад природних вод - 3130
 52. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 3123
 53. Технічні засоби у рослинництві - 3101
 54. Основи агрохімії - 3091
 55. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3068
 56. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 3019
 57. Вода і її роль в житті людини - 2989
 58. Супутній нафтовий газ - 2967
 59. Статути збройних сил України. Права та обов’язки чатового - 2949
 60. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2846
 61. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2777
 62. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2773
 63. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2765
 64. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2753
 65. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2745
 66. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2734
 67. Основи кошторисного планування - 2658
 68. Форми (джерела) права - 2649
 69. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2613
 70. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2613
 71. Кислоти - 2612
 72. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2588
 73. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів - 2554
 74. Хімія і медицина - 2549
 75. Відкриті та закриті акціонерні товариства - 2547
 76. Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста - 2537
 77. Фінансовий аналіз діяльності підприємства - 2522
 78. Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії - 2506
 79. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2506
 80. Алюміній - 2504
 81. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2501
 82. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2490
 83. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2486
 84. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2475
 85. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2473
 86. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2470
 87. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2452
 88. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2442
 89. Коксування вугілля - 2437
 90. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2435
 91. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2423
 92. Кам’яне вугілля і його добування - 2411
 93. Роль хімії в медицині - 2401
 94. Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку - 2395
 95. Сутність та значення державного бюджету - 2390
 96. Основні поняття і закони хімії - 2384
 97. Місце хімії серед природничих наук - 2371
 98. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2368
 99. Визначення кислотності шкільного молока виробництва фірми „Фавор” - 2340
 100. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2335