Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 1313
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 919
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 869
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 812
 5. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 782
 6. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 781
 7. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 776
 8. Біржа та біржова торгівля - 764
 9. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 739
 10. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 735
 11. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 728
 12. Електро та газозварювання - 726
 13. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю - 712
 14. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 710
 15. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 709
 16. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 708
 17. Р – елементи ІV групи - 707
 18. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 703
 19. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 702
 20. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 694
 21. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 694
 22. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 685
 23. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 681
 24. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 680
 25. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 679
 26. Місцеві бюджети в Україні - 676
 27. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 671
 28. Організація грошових розрахунків підприємства - 670
 29. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 669
 30. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 660
 31. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 656
 32. Аїр звичайний (лепеха звичайна), Acorus calamus L, - 656
 33. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 655
 34. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 654
 35. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 653
 36. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 651
 37. Штучні та синтетичні волокна - 650
 38. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 644
 39. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 643
 40. Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання - 643
 41. Державне казначейство України, казначейська система - 641
 42. Брокерська діяльність на біржі - 641
 43. Господарство України у 1939-1990-их роках - 639
 44. Японія у другій половині XX століття - 638
 45. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 636
 46. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 636
 47. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 629
 48. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 628
 49. Писанкарство в українських школах - 628
 50. Інфраструктура ринку фінансових послуг - 628
 51. Мовні і мовленнєві компетентності - 626
 52. Шпаргалки з міжнародної економіки - 626
 53. Основи кошторисного планування - 624
 54. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 623
 55. Первісні графічні елементи в композиції - 620
 56. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 618
 57. Хімічний склад природних вод - 618
 58. Вода і її роль в житті людини - 614
 59. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 612
 60. Вуглець і вуглецеві матеріали - 612
 61. Повноваження місцевого самоврядування - 611
 62. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 611
 63. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 611
 64. Ферум (Fe) - 611
 65. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 610
 66. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 610
 67. Синтетичні миючі засоби. Мила - 610
 68. Стародавня і сучасна кухня - 608
 69. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 608
 70. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 607
 71. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 607
 72. Вишивка. Декоративний рушник - 607
 73. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 607
 74. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 607
 75. Нітрати. Азотні добрива - 607
 76. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 605
 77. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 605
 78. Становлення організаційних засад муніципального руху в Україні - 603
 79. Роль хімії в медицині - 603
 80. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 603
 81. Ділова риторика - 602
 82. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 601
 83. Основи агрохімії - 599
 84. Політична культура. Політична культура сучасної України - 598
 85. Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - 598
 86. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва - 598
 87. Алюміній - 597
 88. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 596
 89. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 596
 90. Солі, їх склад, назви, значення - 596
 91. Ринок капіталів. Інвестування - 593
 92. Вивчення політики організації в області поліпшення управління міжнародної діяльності - 593
 93. Оцінка вартості земельної ділянки, будівель, споруд. Визначення вартості машин і обладнання - 592
 94. Поняття пропозиції. Ринкова рівновага - 592
 95. Біоценоз – компонент екосистеми - 592
 96. Пейзажний живопис - 591
 97. Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - 591
 98. Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту - 590
 99. Міклош Хорті в угорській історії - 590
 100. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 590