Найпопулярніше на сайті

Завантаження:
Рефераты | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за завантаженнями


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 1245
 2. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 853
 3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 803
 4. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 744
 5. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 712
 6. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 709
 7. Біржа та біржова торгівля - 706
 8. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 704
 9. Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - 673
 10. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні - 672
 11. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 662
 12. Електро та газозварювання - 641
 13. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 640
 14. Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні - 639
 15. Р – елементи ІV групи - 635
 16. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 633
 17. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 631
 18. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю - 630
 19. Україна на міжнародному ринку цінних паперів - 630
 20. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 627
 21. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 622
 22. Товарні біржі, товарнібіржі на Україні - 618
 23. Місцеві бюджети в Україні - 611
 24. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - 606
 25. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 604
 26. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 600
 27. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 596
 28. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 595
 29. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі - 595
 30. Аїр звичайний (лепеха звичайна), Acorus calamus L, - 591
 31. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок - 584
 32. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 583
 33. Організація грошових розрахунків підприємства - 582
 34. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 581
 35. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 575
 36. Брокерська діяльність на біржі - 575
 37. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 573
 38. Шпаргалки з міжнародної економіки - 571
 39. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 571
 40. Цінні папери: основні види, вартісні фактори. - 571
 41. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку - 568
 42. Мовні і мовленнєві компетентності - 568
 43. Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання - 568
 44. Японія у другій половині XX століття - 566
 45. Державне казначейство України, казначейська система - 566
 46. Штучні та синтетичні волокна - 565
 47. Інфраструктура ринку фінансових послуг - 563
 48. Писанкарство в українських школах - 562
 49. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 562
 50. Господарство України у 1939-1990-их роках - 559
 51. Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо-кутнику, смузі (за вибором учня) - 557
 52. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 552
 53. Повноваження місцевого самоврядування - 550
 54. Ферум (Fe) - 550
 55. Теорія бісоціації у психологи творчості. А. Кестлер (1905—1983) - 548
 56. Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів - 548
 57. Доходи державного бюджету України їх склад і структура - 548
 58. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я - 547
 59. Первісні графічні елементи в композиції - 546
 60. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - 546
 61. Вуглець і вуглецеві матеріали - 546
 62. Ділова риторика - 545
 63. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - 544
 64. Основи кошторисного планування - 543
 65. Вода і її роль в житті людини - 543
 66. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 542
 67. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 542
 68. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 542
 69. Хімічний склад природних вод - 542
 70. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 542
 71. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 539
 72. Становлення організаційних засад муніципального руху в Україні - 538
 73. Стародавня і сучасна кухня - 538
 74. Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - 538
 75. Основи агрохімії - 538
 76. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва - 537
 77. Біоценоз – компонент екосистеми - 537
 78. Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу - 536
 79. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 536
 80. Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту - 534
 81. Оцінка вартості земельної ділянки, будівель, споруд. Визначення вартості машин і обладнання - 533
 82. Вишивка. Декоративний рушник - 533
 83. Синтетичні миючі засоби. Мила - 533
 84. Вивчення політики організації в області поліпшення управління міжнародної діяльності - 532
 85. Політична культура. Політична культура сучасної України - 531
 86. Активи недержавного пенсійного забезпечення - 531
 87. Нітрати. Азотні добрива - 531
 88. Теорія поетапного формування розумових дій. П. Я. Гальперін (1902 — 1988) - 530
 89. Львівська область – економічний потенціал району - 529
 90. Історія ораторського мистецтва - 529
 91. Розрахунок показників для визначення ефективності інвестицій - 529
 92. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 529
 93. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва - 528
 94. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 528
 95. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз - 527
 96. Пейзажний живопис - 526
 97. Інфляційні очікування - 526
 98. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою - 525
 99. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 525
 100. Роль хімії в медицині - 525