Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 38422
 2. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 11598
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 10264
 4. Р – елементи ІV групи - 10123
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8682
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8612
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8589
 8. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 6280
 9. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 6070
 10. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5721
 11. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5396
 12. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 5348
 13. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 5070
 14. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 4858
 15. Електро та газозварювання - 4742
 16. Штучні та синтетичні волокна - 4737
 17. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4735
 18. Виготовлення сукні - 4729
 19. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4460
 20. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 4300
 21. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 4248
 22. Державне казначейство України, казначейська система - 4215
 23. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4097
 24. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4063
 25. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 4061
 26. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі - 4029
 27. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 4018
 28. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3986
 29. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3856
 30. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3802
 31. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі - 3719
 32. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3693
 33. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 3638
 34. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3596
 35. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3587
 36. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 3503
 37. Спартанська та афінська системи виховання та освіти - 3487
 38. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3485
 39. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 3403
 40. Економічна теорія як наука - 3387
 41. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 3375
 42. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3347
 43. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3329
 44. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3325
 45. Сучасні методики викладання хімії - 3306
 46. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3249
 47. Види красномовства та сфери його застосування - 3237
 48. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3164
 49. Термінологічна робота на уроках зоології - 3163
 50. Хімічний склад природних вод - 3129
 51. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 3121
 52. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3097
 53. Основи агрохімії - 3085
 54. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3066
 55. Технічні засоби у рослинництві - 3046
 56. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2986
 57. Вода і її роль в житті людини - 2978
 58. Супутній нафтовий газ - 2939
 59. Статути збройних сил України. Права та обов’язки чатового - 2818
 60. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2780
 61. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2777
 62. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2771
 63. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2763
 64. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2749
 65. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2745
 66. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2722
 67. Основи кошторисного планування - 2647
 68. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2612
 69. Кислоти - 2610
 70. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2610
 71. Форми (джерела) права - 2606
 72. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2586
 73. Хімія і медицина - 2547
 74. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2505
 75. Алюміній - 2501
 76. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів - 2500
 77. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2492
 78. Фінансовий аналіз діяльності підприємства - 2480
 79. Відкриті та закриті акціонерні товариства - 2475
 80. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2474
 81. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2473
 82. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2459
 83. Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста - 2453
 84. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2449
 85. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2433
 86. Коксування вугілля - 2430
 87. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2423
 88. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2421
 89. Кам’яне вугілля і його добування - 2410
 90. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2409
 91. Роль хімії в медицині - 2399
 92. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2385
 93. Основні поняття і закони хімії - 2383
 94. Сутність та значення державного бюджету - 2377
 95. Місце хімії серед природничих наук - 2369
 96. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2368
 97. Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку - 2347
 98. Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії - 2341
 99. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2320
 100. Альдегіди і карбонові кислоти - 2319