Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 37884
 2. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 11213
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 10205
 4. Р – елементи ІV групи - 10042
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8654
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8586
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8480
 8. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 6114
 9. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 5688
 10. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5675
 11. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5388
 12. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 5274
 13. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 5011
 14. Штучні та синтетичні волокна - 4716
 15. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4712
 16. Виготовлення сукні - 4614
 17. Електро та газозварювання - 4554
 18. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 4440
 19. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4420
 20. Державне казначейство України, казначейська система - 4198
 21. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 4152
 22. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4088
 23. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 4047
 24. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4039
 25. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3925
 26. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3923
 27. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3832
 28. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3766
 29. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3714
 30. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3673
 31. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3575
 32. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі - 3482
 33. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 3455
 34. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3442
 35. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 3427
 36. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3419
 37. Економічна теорія як наука - 3372
 38. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3337
 39. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3316
 40. Спартанська та афінська системи виховання та освіти - 3299
 41. Сучасні методики викладання хімії - 3296
 42. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3277
 43. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі - 3258
 44. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 3242
 45. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3173
 46. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3154
 47. Хімічний склад природних вод - 3120
 48. Термінологічна робота на уроках зоології - 3117
 49. Види красномовства та сфери його застосування - 3115
 50. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 3098
 51. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3086
 52. Основи агрохімії - 3064
 53. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 3062
 54. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3049
 55. Вода і її роль в житті людини - 2964
 56. Технічні засоби у рослинництві - 2937
 57. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2918
 58. Супутній нафтовий газ - 2895
 59. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2771
 60. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2755
 61. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2748
 62. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2730
 63. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2723
 64. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2718
 65. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2706
 66. Основи кошторисного планування - 2607
 67. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2605
 68. Кислоти - 2599
 69. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2589
 70. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2573
 71. Хімія і медицина - 2542
 72. Форми (джерела) права - 2527
 73. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2488
 74. Алюміній - 2483
 75. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2454
 76. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2450
 77. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2443
 78. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2427
 79. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2425
 80. Коксування вугілля - 2412
 81. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2403
 82. Кам’яне вугілля і його добування - 2400
 83. Роль хімії в медицині - 2396
 84. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2394
 85. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2393
 86. Основні поняття і закони хімії - 2379
 87. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів - 2378
 88. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2366
 89. Місце хімії серед природничих наук - 2365
 90. Відкриті та закриті акціонерні товариства - 2352
 91. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2337
 92. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2324
 93. Сутність та значення державного бюджету - 2324
 94. Фінансовий аналіз діяльності підприємства - 2319
 95. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2313
 96. Альдегіди і карбонові кислоти - 2311
 97. Класифікація твердих горючих копалин - 2304
 98. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2304
 99. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2302
 100. Природні джерела вуглеводнів і їх переробка - 2294