Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 38037
 2. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 11392
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 10224
 4. Р – елементи ІV групи - 10062
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8664
 6. Організація грошових розрахунків підприємства - 8591
 7. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8526
 8. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 6188
 9. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 5976
 10. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5683
 11. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5391
 12. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 5303
 13. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 5022
 14. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 4732
 15. Штучні та синтетичні волокна - 4718
 16. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4718
 17. Виготовлення сукні - 4653
 18. Електро та газозварювання - 4634
 19. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4422
 20. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 4230
 21. Державне казначейство України, казначейська система - 4199
 22. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 4150
 23. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4091
 24. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4039
 25. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 3956
 26. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 3954
 27. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі - 3876
 28. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3833
 29. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 3813
 30. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3787
 31. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3679
 32. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3577
 33. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 3510
 34. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3500
 35. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 3473
 36. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3452
 37. Спартанська та афінська системи виховання та освіти - 3409
 38. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі - 3386
 39. Економічна теорія як наука - 3381
 40. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3338
 41. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3317
 42. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 3300
 43. Сучасні методики викладання хімії - 3297
 44. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3286
 45. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 3205
 46. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3183
 47. Види красномовства та сфери його застосування - 3168
 48. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3155
 49. Термінологічна робота на уроках зоології - 3134
 50. Хімічний склад природних вод - 3123
 51. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3091
 52. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 3072
 53. Основи агрохімії - 3066
 54. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3050
 55. Вода і її роль в житті людини - 2966
 56. Технічні засоби у рослинництві - 2958
 57. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 2942
 58. Супутній нафтовий газ - 2931
 59. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2772
 60. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2756
 61. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2754
 62. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2754
 63. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2731
 64. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2725
 65. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2718
 66. Основи кошторисного планування - 2613
 67. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2608
 68. Кислоти - 2602
 69. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2592
 70. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2576
 71. Форми (джерела) права - 2548
 72. Хімія і медицина - 2543
 73. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2490
 74. Алюміній - 2483
 75. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2457
 76. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2453
 77. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2444
 78. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2431
 79. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2426
 80. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів - 2425
 81. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2417
 82. Коксування вугілля - 2415
 83. Кам’яне вугілля і його добування - 2406
 84. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2403
 85. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2397
 86. Роль хімії в медицині - 2396
 87. Фінансовий аналіз діяльності підприємства - 2391
 88. Основні поняття і закони хімії - 2379
 89. Відкриті та закриті акціонерні товариства - 2370
 90. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2366
 91. Місце хімії серед природничих наук - 2365
 92. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2352
 93. Сутність та значення державного бюджету - 2336
 94. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2335
 95. Статути збройних сил України. Права та обов’язки чатового - 2328
 96. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук - 2315
 97. Альдегіди і карбонові кислоти - 2312
 98. Класифікація твердих горючих копалин - 2309
 99. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2306
 100. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2303
Our project https://bitcoinclashic.io expert advice