Найпопулярніше на сайті

Перегляди:
Рефераты | Розділи | Теми
Завантаження:
Реферати | Розділи | Теми

Найпопулярніші реферати за переглядами


 1. Військовослужбовці та стосунки між ними - 38682
 2. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи - 11757
 3. Вишивка – багатогранне явище Української культури - 10314
 4. Р – елементи ІV групи - 10156
 5. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види - 8686
 6. Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах - 8629
 7. Організація грошових розрахунків підприємства - 8619
 8. Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка - 6427
 9. Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63» - 6333
 10. Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - 5729
 11. Господарство України у 1939-1990-их роках - 5397
 12. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - 5379
 13. Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки на уроках читання - 5157
 14. Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології - 5072
 15. Електро та газозварювання - 4819
 16. Виготовлення сукні - 4776
 17. Штучні та синтетичні волокна - 4748
 18. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - 4739
 19. Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві - 4462
 20. Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі - 4382
 21. Хронологічна таблиця: Світова історія 1914-1939рр. - 4333
 22. Державне казначейство України, казначейська система - 4215
 23. Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - 4163
 24. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери - 4099
 25. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі - 4093
 26. Методика формування у дітей дошкільного віку понять про орієнтування в часі - 4090
 27. Технологія приготування торта з пісочного тіста „Листопад” - 4072
 28. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - 4065
 29. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі - 3947
 30. Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - 3857
 31. Диференціація навчання на всіх етапах уроку - 3817
 32. Нетрадиційні техніки малювання та використання їх можливостей у творчій роботі - 3776
 33. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - 3693
 34. Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) - 3663
 35. Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання - 3605
 36. Спартанська та афінська системи виховання та освіти - 3597
 37. Малокаліберна гвинтівка і автомат калашникова - 3591
 38. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в школі - 3523
 39. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів - 3504
 40. Функції грошей, гроші як економічна категорія - 3502
 41. Види красномовства та сфери його застосування - 3413
 42. Економічна теорія як наука - 3395
 43. Вуглець і вуглецеві матеріали - 3355
 44. Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) - 3343
 45. Звіт про виробничу практику на приватному підприємстві „ЛГМ” - 3325
 46. Сучасні методики викладання хімії - 3307
 47. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах - 3267
 48. Термінологічна робота на уроках зоології - 3173
 49. Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем - 3165
 50. Значення окисно-відновних реакцій у природі й техніці - 3162
 51. Хімічний склад природних вод - 3129
 52. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - 3122
 53. Основи агрохімії - 3091
 54. Технічні засоби у рослинництві - 3091
 55. Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - 3066
 56. Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення - 3011
 57. Вода і її роль в житті людини - 2985
 58. Супутній нафтовий газ - 2956
 59. Статути збройних сил України. Права та обов’язки чатового - 2912
 60. Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 2823
 61. Нафта: походження, властивості, видобуток, перегонка, крекінг - 2777
 62. Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ - 2773
 63. Основні нафтопродукти. Їх властивості і використання - 2764
 64. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - 2753
 65. Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - 2745
 66. Синтетичні миючі засоби. Мила - 2731
 67. Основи кошторисного планування - 2654
 68. Форми (джерела) права - 2633
 69. Фізичні і хімічні властивості фосфору - 2613
 70. Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - 2611
 71. Кислоти - 2610
 72. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома - 2587
 73. Хімія і медицина - 2548
 74. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів - 2546
 75. Відкриті та закриті акціонерні товариства - 2532
 76. Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста - 2528
 77. Фінансовий аналіз діяльності підприємства - 2515
 78. Плани-конспекти уроків музики у 5-8 класах (23 уроки) - 2505
 79. Алюміній - 2504
 80. Форми організації навчання природознавству в початковій школі - 2498
 81. Роль хімії у розвитку фармації і медицини - 2487
 82. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі - 2482
 83. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - 2474
 84. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області - 2473
 85. Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії - 2467
 86. Характеристика хімічного елементу - цинк - 2456
 87. Класифікація мінералів за хімічним складом - 2451
 88. Коксування вугілля - 2437
 89. План-конспект уроку з фізичного виховання (баскетбол, естафети) - 2435
 90. Поняття про екосистему. Агроценоз як система - 2433
 91. Фінансове забезпечення бюджетних установ - 2422
 92. Кам’яне вугілля і його добування - 2411
 93. Роль хімії в медицині - 2399
 94. Сутність та значення державного бюджету - 2387
 95. Основні поняття і закони хімії - 2384
 96. Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку - 2384
 97. Місце хімії серед природничих наук - 2371
 98. Роль хімії в створенні нових матеріалів - 2368
 99. Кухoнна Сіль (NaCl) - 2333
 100. Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - 2324