Сторінка
1

Система рейтингів цінних паперів

Національна система визначення рейтингу цінних паперів.

Рейтинг розраховується для всіх цінних паперів, що перебувають лістингу за формулою:

0,35А+0,3Б+0,25В+0,1Г, де:

А – рейтинг за обсягом угод, укладених у системі ПФТС (поза фондова торговельна система) з даним цінним папером (за кожні 5000 гривень – 100 балів);

Б – рейтинг за кількістю угод, укладених у системі ПФТС з даним цінним папером (за кожну угоду – 10 балів);

В – рейтинг за спредом між кращою ціною покупи і кращою ціною продажу (0% = 20 балів, кожен проміжок від 0% до 10% - мінус 1 бал);

Г – рейтинг по кількості котирувань, виставлених у системі ПФТС із даним цінним папером (двостороннє котирування – 10 балів, котирування покупки – 7 балів, котирування продажу – 5 балів).

Обсяги торгів фондового ринку України у 2001 році (68,5 млрд. Грн ) складають 44% від обсягів промислового виробництва в Україні. Фондовий ринок є більшим за обсяги виробництва у хімічному комплексі (10,6 млрд. Грн ), енергетиці (24,4 млрд. Грн ), переробних галузях АПК (27,8 млрд. Грн ), металургійній промисловості (35,3 млрд. Грн ) При цьому, відношення капіталізації фондового ринку України до ВВП складає всього 4%, що є меншим за відповідні показники країн зі схожою структурою господарства (російський (25,7%) та словенський (17,3%). В Україні функціонують 878 торгівців цінними паперами, 374 реєстратори, 9 фондових бірж.

Міжнародна система визначення рейтингів.

Найбільш відомою й авторитетною є система рейтингів головного американського рейтингового оагентства Standarn & Poor’s Cororation, яка визначає рейтинги цінних паперів.

Відповідно до цієї системи, облігаціям і привілейованим акціям привласнюються наступні рейтинги:

ААА – вища якість цінних паперів, що забезпечує максимальну безпеку кредиторів, з точки зору як основного боргу, так і дивідендів. До таких цінних паперів відносяться цінні папери урядів розвинутих країн, великих національних і транснаціональних корпорацій, здатних протистояти перепадам кон’юнктури і які мають як довгу історію бездоганного виконання зобов’язань, так і перспективи зберігання зазначених позицій;

АА, А, ВВВ – прийнятий рівень ризику. Для присвоєння такого рейтингу емітенти повинні мати довгу історію задовільного розвитку і дотримання своїх зобов’язань. У той же час, відношення активів або виторгу до боргу емітентів даних цінних паперів нижче, ніж у емітентів цінних паперів вищого рейтингу;

ВВ, В, ССС, СС – привласнюється у випадку, коли у емітентів є затримки з виплатою дивідендів. Основний борг і відсотки захищені адекватно, але компанія, що випустила даний вид цінних паперів, вимагає пильної уваги через наявність внутрішніх і зовнішніх чинників, здатних послабити захист;

С – привласнюється у випадку припинення платежів. Покриття боргу в цьому випадку є нижчим мінімального рівня, немає стабільності розвитку і впевненості, що покриття в майбутньому поліпшиться;

D – привласнюється при повній неплатоспроможності емітента, компанія, що випустила даний вид цінних паперів, може знаходитися в процесі ліквідації;

NR – немає рейтингу, емітент, що випустив даний вид цінних паперів, має серйозні фінансові труднощі, його майбутнє знаходиться під сумнівом;

SD – найнижчий по шкалі рейтингів, означає, що емітент може оголосити дефолт (Selective Default) – відмову по виплатах боргу – по деяких видах зовнішнього запозичення.

Звичайним/простим акціям привласнюються наступні рейтинги:

“А” – вищий рівень цінних паперів;

“А”, “А-“, “В+” – середній рівень цінних паперів;

“В”, “В-“ – низький рівень цінних паперів;

“С” – найнижчий рівень цінних паперів;

“D” – емітент, що випустив даний вид цінних паперів, перебуває в стадії реорганізації.

Відповідно до міжнародних стандартів, для облігацій, підкріплених першокласними цінними паперами (таких, що мають забезпечення), розмір забезпечення має складати 105%, а ціна реалізації – LIBOR+0.5%. При “Junk bonds” (сміттєві облігації”) – проблематичних цінних паперах, розмір забезпечення має складати 130%, а ціна їх реалізації буде LIBOR+3% або LIBOR+4%.Інші реферати на тему «Фінанси»: