Сторінка
7

Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу

Таблиця 2.6 – Визначення способів формування базових знань по темі «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок»

Способи формування базових знань

Засоби формування базових знань

Пояснення визначення похилих виробок протягом 30 хвилин із зображенням їх на дошці

План пояснення:

1. дати визначення похилих виробок;

2. призначення кожної з виробок;

3. схематично відобразити виробки на дошці;

Рішення разом з учнями задач по знаходженню потужності прохідницьких комбайнів.

План рішення:

1. умови задачі;

2. основні формули;

3. приклад;

Пояснення розташування шпурів у вироботці із зображенням на дошці

План пояснення:

1. умови розташування шпурів;

2. конструкція заряду;

3. схема розміщення шпурів;

Пояснення розташування кріплень із демонстрацією на плакатах

План пояснення:

1. класифікація кріплень;

2. призначення;

3. вимоги до кріплень;

Проектування мотиваційних технологій навчання

Проектування мотиваційних технологій навчання необхідне з метою забезпечення швидкого включення що вчаться в професійну учбово-пізнавальну і учбово-виробничу діяльність без тривалого «вживання» в роботу, підтримку діяльності на необхідному рівні активності.

У курсовій роботі на даному етапі необхідно здійснити вибір виду мотивації, а також методів і прийомів, за допомогою яких вона може бути здійснена.

Учбова мотивація по характеру поведінки учасників ділиться на зовнішню і внутрішню. Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях і інших видах стимуляції, які або направляють, або гальмують поведінку людини. Внутрішня мотивація залежить від внутрішніх процесів, здійснюваних в свідомості людини. Таким чином, діяльність є самоціллю, а не засобом для досягнення іншої мети.

Способи формування внутрішньої мотивації:

оцінка рівня підготовки по заданій темі і приведення у відповідність з цим ступеня складності матеріалу, що надається;

уявлення навченим вільного вибору завдань і виду діяльності, що забезпечить індивідуалізацію учбової діяльності і приведе до появи інтересу;

збудження уваги при пред'явленні учбового матеріалу шляхом нестандартності і новизни, використання різних технічних засобів, збудження цікавості.

Відповідно до етапів учбового процесу мотивація може бути виражена в різних формах, відповідних вступній частині заняття і поточної його частини. Вступна мотивація і активізує учбову діяльність навчених, сприяє формуванню первинного бажання освоїти учбову діяльність, викликає інтерес до процесу навчання. Вона може здійснюватися у формі бесіди, показу, демонстрації того або іншого предмету або явища, на освоєння якого буде направлений весь процес навчання. Основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація. Мотивуючий вступ проводиться у формі бесіди, розповіді. При цьому можливе застосування різних прийомів: віднесення до особи навченого, віднесення до ситуації, приголомшення, збудження інтересу, виступ з цитатою.

Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до учбової діяльності і підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання.

Поточна мотивація використовується для підтримки постійного інтересу до учбової діяльності. Вона може здійснюватися різними методами відповідно до етапів здійснення діяльності.

Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу є: орієнтація змісту учбового матеріалу на його практичний сенс, орієнтація на конкретну професійну діяльність, демонстрація в мові практичного використання практичних положень, що приводяться.

Внутрішня мотивація є достатньо ефективною, але часто вона вимагає підкріплення зовнішньою, яка може бути реалізована шляхом вказівки умов дострокової здачі заліку по темі, обіцянки позитивних оцінок, або навпаки перерахування труднощів під час сесії.

Фрагмент мотивації: «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок»

Дана тема дуже важлива для прохідника, так як проведення і кріплення виробок є основою його діяльності. Технологія проведення та кріплення виробок тісно переплітається з іншими дисциплінами, такими як ГМК, Шахтний транспорт, Стаціонарні установки, бо проводячи виробки необхідно враховувати транспорт, матеріали та людей, які будуть переміщуватися по ним.

Проектування технологій формування ООД

Проектування технологій формування орієнтовної основи діяльності (ООД) включає вибір типу учення, його структурних елементів, а також методів і прийомів їх реалізації.

Відомо три типи учення:

1. неповна ООД;

2. полная ООД в конкретному вигляд;

3. повна ООД в загальному вигляді.

Елементами ООД є:

1. Образ кінцевого продукту або уявлення про кінцевий результат (у теоретичному навчанні це відповіді до завдань і завдань, опис результатів, схеми, графіки, а в практичному деякі зразки, макети, моделі);

2. Об'єкт перетворення або матеріал для діяльності (у теоретичному навчанні це умови завдань, завдань, питання, сформована проблема, а в практичному заготовки, матеріали, майданчики для монтажу, пристрої, які слід відремонтувати і так далі);

3. Засоби діяльності (інструменти, інструкції і креслення, карти, таблиці, алгоритми і формули розрахунку, обґрунтування, теорії, виводи);

4. Технологія діяльності або уявлення про способи її здійснення (склад прийомів, послідовності їх виконання, представлена у формі карт, таблиць, учбових елементів, методики вибору, порядку рішення, вказівок і інструкцій).

ООД спрямована в першу чергу на правильне та раціональне будування виконавчої частини та на вибір одного з можливих способів реалізації проекту.

Іншими словами, ООД забезпечує не тільки правильне виконання дій, але і раціональний вибір одного з багатьох можливих виконань, і тому успіх ООД залежить від його змісту.

Виходячи з цього, діяльність по розробці технологій формування нових знань зводиться, в першу чергу, до конструюванню основи і вибору типа учіння, які потім визначають методи і форми організації учбового процесу.

Таблиця 2.7 - Вибір способів формування ООД у тих, що навчаються по темі «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок»

Найменування теми (пунктів плану)

Цілі навчання

№ рівня

Методи викладу

Наочна допомога

1

2

3

4

5

Похилі гірничі виробки

Розповісти о видах та основних характеристиках похилих виробок

І

Розповідь, лекція, демонстрація

Плакат «Схема розташування виробок в шахтному полі»

Технологія проведення похилих виробок

Розповісти об особливостях проведення похилих виробок

І

Розповідь, лекція, демонстрація, пояснення

«Схема проведення похилих виробок вузьким вибоєм», плакат «Поперечний переріз скату з 3 відділеннями»

Способи проведення гірничих виробок

Розповісти про основні способи проведення похилих виробок

ІІ

Розповідь, лекція, демонстрація, пояснення, робота з книгою

Плакат «Телескопічний перфоратор ПТ29М», плакат «Прохідницький комплекс КРП»

Прохідницькі комбайни

Розповісти про призначення, область застосування та основні типи комбайнів

ІІ

Розповідь, лекція, демонстрація, пояснення

Плакат «Прохідницький комбайн 1ГПКСВ»

Буровибухові роботи

Розглянути основні способи буріння, принцип розташування шпурів, конструкцію заряду

ІІ

Розповідь, лекція, демонстрація, пояснення, робота з книгою

«Схема розміщення шпурів»

Вимоги до кріплень;

Розповісти про призначення та основні вимоги до кріплень

І

Розповідь, лекція, бесіда

Плакат «Основні конструктивні елементи кріплення»

Класифікація кріплень

Розглянути класифікацію кріплень та умови їх застосування

ІІ

Розповідь, лекція, демонстрація

Плакати «Спеціальне дерев’яне кріплення», «Основні типи механізованого кріплення»

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: