Сторінка
5

Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу

Таблиця 1.8 – Робоча програма «Спорудження гірничих виробок» по темі «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок»

№ п/п

Форма заняття

Кількість годинника

Зміст заняття

1

Лекція

2

Техніка безпеки та противопожежні заходи в учбових майстернях

2

Лекція

4

Пристрій та експлуатація гірнопрохідницького комплексу КРТ (1. Принцип роботи; 2. Головні характеристики);

3

Практика в лабораторії

2

Ремонт гірнопрохідницького комплексу КРТ

(1. Види поломок; 2. Причини поломок, 3. Ремонт комбайна);

4

Лекція

8

Буровибухові роботи (1. Комбайни бурової дії УРАЛ 10КС, ПК8М); 2. Буріння шпурів; 3. Конструкція заряду)

5

Лекція

4

Проведення похилих виробок (1. Види виробок, 2. Угли падіння виробок; 3. Транспор)

6

Практика

2

Екскурсія в шахту

Проектування дидактичних матеріалів

При постановці оперативних цілей надзвичайно важливо виділити ті елементи технічного та творчого мислення, які слід формувати в процесі вивчення тієї або іншої дисципліни, вказати на ті обов’язкові вміння та ту обов’язкову інформацію, яку слід запам’ятати для успішного здійснення професійної діяльності. К цілі навчання точно так же слід віднести досвід, по творчому признаку, який представляє собою формування деяких творчих вмінь.

Оперативна мета навчання повинна бути сформульована у формі знань і умінь, які необхідно сформувати у майбутнього фахівця в ході вивчення теми.

В процесі навчання відбувається планомірне формування знань, умінь, навиків, а також необхідних властивостей особи учня. Основний такої планомірної передачі знань служить чітко сформульована мета. Мета повинна бути виражена через дії, згруповані по рівнях засвоєння навченими учбового матеріалу, кожен з яких має певні характеристики: умови, результат, критерії оцінки.

Згідно теорії В.П. Безпалько, існують чотири рівні засвоєння учбового матеріалу. Так, на першому рівні навчений не тільки сприймає інформацію, але у нього формується загальне уявлення про об'єкт діяльності, з'являється пізнавальний інтерес. Для цього рівня характерне вирішення простих завдань на знаходження деякого об'єкту у ряді інших, пізнавання на слух і по зображенню(позначенню) заданих елементів(властивостей) і так далі.

Другий рівень характеризує алгоритмічну діяльність по пам'яті або здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму.

Третій рівень характеризує етап продуктивної дії. На цьому рівні орієнтовна основа діяльності засвоєна таким чином, що сформовані дії ідеалізуються і здатний виконати їх в думці. Він вирішує нестандартні завдання відповідно до конкретних ситуацій і об'єктів. Перехід до етапу розумової діяльності приводить до формування творчого мислення, одній з складових якого є уміння вирішувати конструкторські завдання, що приводить до формування нових знань і робить відкриття для себе. Але він ще не робить нічого нового для суспільства.

Четвертий рівень характеризує продуктивна дія, що виконується шляхом самостійного конструювання нової орієнтовної основи діяльності. На цьому етапі здобувається нова інформація, і цей рівень характеризує дослідницьку діяльність.

Таблиця 2.1 – Постановка оперативних цілей вивчення теми «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок»

рівня

Мета

(перелік дій)

Еталони

Умови

Результат

Критерії оцінки

1

Формується загальне уявлення про об’єкт діяльності, вирішення простих завдань

Учні вирішують прості завдання за допомогою вчителя, книг, плакатів

У учнів сформувалось загальне уявлення про об’єкт діяльності, вони вирішують прості завдання.

100–90% правильних відповідей -5;

89–80%-4;

79–60%-3;

59–0%-2.

2

Здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму

Учні самостійно вирішують типові завдання по заданому алгоритму

Учні вирішують типові завдання по заданому алгоритму

100–90% правильних відповідей -5;

89–75%-4;

74–50%-3;

49–0%-2.

3

Вирішення нестандартних, конструктивних завдань

Самостійно вирішують нестандартні, конструктивні завдання

У учнів формується творче мислення, вони вирішують нестандартні завдання

100–90% правильних відповідей -5;

89–75%-4;

74–45%-3;

44–0%-2.

4

Конструювання нової орієнтованої основи діяльності

Самостійно конструюють нові орієнтовані основи діяльності

Учні приймають участь у дослідницькій діяльності, здобувається нова інформація

100–90% правильних відповідей -5;

89–75%-4;

74–45%-3;

44–0%-2.

Аналіз однотипної учбової літератури по темі: «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок» виробимо бальним методом. Сума балів визначається в такий спосіб: коефіцієнт значущості кожного показника якості підручника До збільшується на Р – міра реалізації показника в цьому підручнику. Сума отриманих балів, для кожного підручника складається, і результат є характеристикою якості підручника.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: