Сторінка
7

Педагогічні технології авторської школи В. Караковського

До кінця року у дітей підвищується інтерес до колективної діяльності. Зменшується кількість конфліктів і сварок, всі прагнуть вирішувати виниклі проблеми мирним шляхом.

Роль гри у навчальній діяльності

Досвід роботи школи Караковський свідчить про необхідність активного включення гри в навчальну діяльність. Завдяки грі на уроках, діти легше, швидше і міцніше засвоюють новий матеріал, більш комфортно почувають себе в класі, більш дружнім стає їх зв'язок з однокласниками, менш формальними - відносини з учителями, ефективніше розвиваються внутрішньоколективні відносини.

Особливий інтерес представляють уроки, яких немає в сітці розкладу початкових класів. Це уроки творчості. Вони будуються по-різному, форм і видів на них безліч, але спільним є те, що весь урок - це гра, захоплююча, цікава, творча.

Уроки творчості не тільки розвивають фантазію дитини, художній смак, активізують пізнавальну діяльність, але і сприяють розвитку внутрішньоколективних відносин, створюють мажорний клімат в класі, зміцнюють дружні зв'язки.

Громадський огляд знань

Громадський огляд знань - це ефективна форма навчально-виховної роботи. Він цікавий насамперед тим, що реалізує зв'язок уроку і позаурочної роботи, навчання і виховання на основі використання колективних форм пізнавальної діяльності.

Громадський огляд знань проводиться в класі з ініціативи самих учнів або за рішенням ради дружини і комітету комсомолу. Підготовку до нього ведуть спільно учні, вчитель-предметник і класний керівник. Спочатку вибирається навчальний предмет, потім у ньому виділяється найбільш важлива чи найбільш важка для дітей тема. Учитель встановлює програми огляду, визначаючи коло теоретичних знань і практичних навичок, які будуть піддаватися перевірці, складає список рекомендованої літератури. У завдання огляду входить не тільки перевірка знань з важливого матеріалу, а й перевірка навичок колективної праці і пізнавальної діяльності, рівня згуртованості, свідомості, виявлення мотивів навчання.

Щоб працювати з класом, треба "опанувати" їх - не придушити, не залякати, а вийти на "зв'язок", викликати клас на спілкування, затвердити себе в очах хлопців як особистість. Щоб діти розуміли вчителя, він повинен навчитися розуміти їх. Треба вміти дивитися на життя очима своїх учнів, знати їх психологію, життєвий досвід та багато іншого.

Щоб працювати зі школярами не формально, треба знати, що їх хвилює. Не можна йти від гострих питань. Не можна відгороджуватися від дітей шкільною програмою. Інакше вони втратять інтерес до вчителя, він перетворитися для них в сухого урокодавця. Якщо учні йдуть до тебе з питанням, значить, вони дорожать твоєю думкою, ти їх цікавиш як особистість.

Директор московської школи № 825 В.А. Караковський є засновником гуманістичної виховної системи сучасної масової школи. Провідною ідеєю тут є орієнтація на особистість школяра, його інтереси та здібності. Визначальну роль в комплексі ідей грає педагогічна концепція колективу. Вона спирається на ідеї системності, комплексності виховання, інтеграції педагогічних впливів, необхідності колективної творчості. На педагогічних радах саме ці ідеї найбільш часто використовуються як фундамент для різних міркувань, аргументації, для узагальнень і висновків. Для всього загальношкільного колективу характерно виразне почуття "ми" по відношенню до школи, що свідчить про суспільну й особистої цінності школи.

Організаційна будова шкільного колективу досить проста. Крім адміністрації школи та педагогічної ради (в якому іноді беруть участь і старшокласники) існує ще й велику раду, що включає в себе окрім педагогів представників від усіх класів, починаючи з шістьох. Велика рада збирається досить рідко, два-чотири рази на рік. Більшість у ньому становлять школярі, і буває так, що вони проводять рішення, що не співпадає з думкою педагогів. Досить значну вагу мають постійні і тимчасові органи самоврядування: ради справи, рада "сборівскіх комісарів", чергові командири класів. Однак реальний механізм прийняття рішень існує далеко не тільки в рамках офіційних структур влади. Найчастіше буває так, що офіційні рішення лише фіксують раніше складену громадську думку.

Неофіційна сторона відносин у школі дуже складна. Велику роль тут в силу свого авторитету грає директор. Він найчастіше виступає в ролі генератора нових ідей, від нього ж, як правило, виходять оцінки тих чи інших подій. Проте існують ще, щонайменше, три сили, які суттєво впливають на життя школи. Перша - це адміністрація школи і невелика група найближчих її однодумців, які поділяють з В.А. Караковським відповідальність за долю виховної системи (авторська група). Вони в ряді випадків висловлюють думку, протилежну думці директора. Друга група - решта педагогічного колективу, здатного при необхідності протистояти і директору, і особливо авторській групі. І нарешті, третя сила - лідируючі угруповання старшокласників, в тій чи іншій мірі відображають інтереси всього учнівського колективу. Однак наявність цих чотирьох сил, незважаючи на їх об'єктивні відмінності, не означає, що в школі відбувається будь-яка відкрита боротьба між ними.

Загальний стиль взаємин регулюється розгалуженою системою норм. Так, серед вчителів вважається нормою, хорошим тоном зацікавлене обговорення дитячих проблем, доброзичливе ставлення до кожної дитини. Неприйнятний грубий тон, окрик по відношенню до дитини, особливо в присутності колег.

У сфері діяльності міцно утвердився творчий підхід, прагнення до оригінального і незвичайного. Творчість, порядність, гумор - це ті найголовніші якості, які необхідні і педагогові, і учневі для їх визнання в школі.

Суттєвою характеристикою системи В.А. Караковський є використання комунарської методики, або методики колективної творчої діяльності.

Головним функціональним вузлом системи є весняний комунарский збір, який проводиться під час весняних канікул. Триденний збір являє собою комплекс колективно-творчих справ, проведених в умовах високої інтенсивності, з обов'язковим виїздом учасників за межі міста. Комунарський збір досить важко віднести до якогось одного виду діяльності, хоча в його склад у різноманітному вигляді входять і мистецтво, і праця, і спілкування, і різні форми дозвілля діяльності. Збір не має будь-якої практичної, утилітарної мети.

Головним на зборі виступає не творча діяльність, не її безпосередні продукти (мікроспектаклі, газети, пісні), а особлива психологічна атмосфера, специфічний спосіб спілкування. Умовно можна сказати, що збір - це діюча модель ідеальних відносин між людьми. Сюди приїжджають для того, щоб на якийсь час зануритися в особливий світ, створений за законами, відмінними від законів світу реального.

Збір служить функціональною основою, яка значною мірою формує структуру системи. Крім того, збір - це і школа активу, оскільки він включає в себе інтенсивну організаторську роботу. Старшокласник-комісар бере на себе функції організатора, педагога, та й психолога.

У виховній системі школи № 825 створено проміжний тип діяльності, що займає сполучна положення між весняним збором і буденної, рутинної життям школи. Це так звані ключові загальношкільні справи (термін В. А. Караковського). Вони орієнтовані на ті форми поведінки, на ті цінності, які виробляються на зборах і тісно переплітаються з повсякденними буденними ситуаціями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: