Сторінка
9

Моральне виховання старших дошкільників

Що стосується експериментальної групи, то з таблиці ми бачимо, що результати значніше кращі, ніж на констатувальному етапі проведення дослідження.

З низьким рівнем не залишилось жодної дитини, хоча на початку експерименту її було четверо.

Середній рівень мають семеро дітей: Карина Д., Михайло О., Олеся З., Ірина А., Катя М., Марія К., Ігор Р Це 70% від загальної кількості дітей експериментальної групи.

Високий рівень мають три дитини: Олег М., Денис Т., Олена К. Що означає 30% від загальної кількості.

Таким чином результати контрольного експерименту дають можливість зробити висновки про те, що проведена система роботи з дітьми у експериментальній групі значно покращила результати. Це свідчить, що запропонована система має позитивний вплив на підвищення моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку.

Дослідження було проведено у дошкільному навчальному заклад № 160 м. Одеси у старшій групі. У експерименті брали участь 20 дітей, віком 5–6 років. Ми експериментально дослідили та обґрунтували рівні моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку за такими показниками, як любов до України, інтерес до рідного міста, любов до материнської мови, шанобливе ставлення та повага до батьків. У процесі дослідження ми використовували такі методи як спостереження, бесіда, педагогічний експеримент. Досліждення скаладалось з трьох етапів.

На констатувальному етапі ми встановили шкалу оцінювання показників та встановили три рівня моральної вихованості дітей (високий, середній, низький). Також для виявлення рівня ми розробили запитання, які були задані під час індивідуальної бесіди з кожною дитиною; данні відмітели у таблиці. Та згідно результатам констатувального експерименту було обрано експериментальну та контрольну групи.

На другому етапі дослідження з метою підвищення рівня моральної вихованості старших дошкільників ми розробили систему занять з народознавства (з використанням української народної іграшки): «Шануємо свого батька», «Наші іграшки», «Моя рідна земля», «Наша мова солов’їна» та інші. А також заняття з ліплення: «Чарівний коник», «Лялька Олена» та інші. Було проведено етичні бесіди «Наша Батьківщина – Україна», «Чому потрібно поважати старших» та інші.

На контрольному етапі дослідження ми використовували ті ж діагностичні методи, що і на констатувальному етапі. Після проведення експерименту, данні було занесено у таблицю. Результати контрольного експерименту показали те, що проведена система роботи з дітьми у експериментальній групі значно покращила результати. Таким чином, ми побачили, що запропонована система має позитивний вплив на підвищення моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: