Сторінка
1

Методика проектування шкатулки на уроках трудового навчання в загальноосвітніх школах

Житло, громадські будівлі, транспорт та інші людські цінності - результат творчої праці людей. Тільки у праці розкриваються здібності, збагачуються знання, закріплюються уміння і навички, проявляється творчість.

До праці треба готувати себе ще з перших років навчання в школі. Необхідно виховувати в собі працелюбність і старанність, акуратність і бережливість, відповідальність за доручену справу, любов і повагу до людей праці.

Метою нашої роботи є характеристика методики проектування шкатулки на уроках трудового навчання.

Відповідно до мети виділяємо наступні завдання:

визначити місце теми в навчальному курсі;

планування навчального проекту;

організація та підготовка до проектування виробу;

створення конструкції;

дослідження особливостей виготовлення виробу;

підведення підсумків про проектований виріб.

Предметом роботи стало власне проектування виробів з деревини.

Об’єкт - виготовлення шкатулки на уроках трудового навчання.

Місце теми в навчальному курсі

Обробка деревини є ключовою темою курсу трудового навчання. Тема вивчається згідно програми з 5 по 7 класи середньої школи. Входить до розділу "Технологія обробки матеріалів". Вивчається на початку кожного навчального року.

Вивчення теми відбувається як на теоретичному так і на практичному рівнях. Разом з цим передбачено певні лабораторні і практичні роботи на яких подаються:

техніко-технологічні відомості про деревину;

поняття про моделі і моделювання;

відомості про інструменти для розмітки та обробки ДВП, ДСП та фанери;

відомості про з'єднання деталей з фанери, ДВП і ДСП;

поняття про обробку виробів;

техніко-технологічні відомості про пиломатеріали;

поняття про дизайн (художнє конструювання виробів).

уявлення про машини тощо.

Подаємо короткий зміст вивчення теми в програмі для 5 класу.

Техніко-технологічні відомості про деревину. Охорона природи — важливий обов'язок всього людства. Значення деревини для господарства. Породи деревини. Розміщення волокон у деревині.

Одержання шпону, виготовлення фанери, деревоволокнистих (ДВП) і деревостружкових (ДСП) плит, їх призначення, використання і характерні особливості порівняно з пиломатеріалами.

Лабораторно-практична робота

Визначення порід деревини. Ознайомлення з особливостями фанери, ДСП і ДВП, їх порівняння за твердістю та іншими властивостями.

Міжпредметні зв'язки. Природознавство: листяні і хвойні породи дерев.

Фізика: початкові відомості про будову речовини.

Графічні документи у практичній діяльності людей: ескізи, креслення, рисунки, схеми. Їх порівняльна характеристика. Основні відомості про креслення як графічний документ.

Початкові відомості про оформлення креслень (формати, лінії креслення, застосування масштабів при виконанні креслень).

Геометричні побудови, необхідні при виконанні розмітки на площині (проведення паралельних та перпендикулярних ліній, побудова кутів заданої величини, прийоми поділу відрізків і кутів на рівні частини). Інструменти для виконання геометричних побудов.

Початкові відомості про нанесення розмірів на кресленні (елементи розміру, умовні знаки для нанесення розмірів).

Читання креслень плоских предметів Розмітка та різання фанери, ДВП і ДСП Вироби з фанери, ДВП і ДСП. Їх особливості і призначення. Аналіз конструкції запланованого для виготовлення виробу.

Поняття про моделі і моделювання. Роль і значення моделювання у розвитку сучасної техніки. Дизайн.

Основні принципи моделювання і конструювання (простота, легкість у виготовленні, міцність, низька собівартість, естетичність оформлення тощо).

Найпростіші конструктивні елементи моделей. Їх вибір залежно від призначення виробу.

Лабораторно-практична робота. Аналіз варіантів конструкцій виробів одного призначення і вибір зразка для виготовлення. Планування послідовності операцій (під керівництвом учителя).

Практична робота. Виконання ескізу деталі, що виготовляється.

Міжпредметні зв'язки. Математика: геометричні фігури, побудова відрізка заданої величини.

Інструменти для розмітки та обробки ДВП, ДСП га фанери. Розмітка плоских виробів інструментами за допомогою шаблона і через копіювальний папір Прийоми пиляння лобзиком, ножівкою, обпилювання рашпілем, напилком і обробка абразивною шкуркою. Розмітка і свердління отворів коловоротом або дрилем.

Правила виготовлення виробів із прямолінійними та криволінійними контурами. Правила безпеки виконання цих робіт.

Практичні роботи. Виконання розмітки і випилювання заготовок і деталей з фанери, ДВП, ДСП. Перевірка готовності виробів за технічним рисунком.

Міжпредметні зв'язки. Математика: ламана лінія, замкнута ламана, багатокутник.

З'єднання деталей з фанери, ДВП і ДСП. Столярний клей і його приготування. Прийоми склеювання, зачищення і кінцева обробка виробу.

З'єднання деталей дрібними цвяхами і шурупами. З'єднання деталей нагелями (після свердління).

Практичні роботи. З'єднання раніше виготовлених деталей відповідно до технічного рисунка (ескізу). Перевірка готовності виробу.

Обробка виробів. Випалювання, розпис фарбами і лакування як види оздоблення виробів із деревини. Призначення, будова приладу для випалюванні та принцип його роботи. Правила і прийоми роботи з приладами для випалювання. Розпис фарбами на фанері і ДВП. Правила лакування виробів із фанери і ДВП.

Практичні роботи. Організація робочого місця для обробки виробу. Обробка виробу (за вибором учителя) для шкільних стендів, інтер'єру тощо.

Комплексні роботи. Виготовлення виробів для подарунків батькам, виконання замовлень підприємств, шкіл та інших організацій.

Профорієнтація. Ознайомлення з професіями кресляра, свердлувальника, тесляра.

Значення здобутих знань і вмінь з обробки деревини для практичної діяльності за названими професіями.

Орієнтовний перелік об'єктів і видів праці: декоративні тарелі, іграшкові меблі для дитячих садків, годівниці, контури тварин, підставки для календарів, олівців, деталі для дитячих меблів, для оформлення приміщень, елементи стендів, заміна меблевої фурнітури, кріплення плінтусів, дошок підлоги тощо, шкатулок тощо.

Отже, як бачимо, тема нашої роботи повністю відповідає змісту навчального курсу загальноосвітніх шкіл. Варто сказати, що вибір цієї теми зумовлений передусім її актуальністю в навчальному процесі, а також в сучасному середовищі дитини, адже в ній поєднано як елементи столярної техніки, так і сучасного дизайну.

Планування навчального проекту. Завдання і види планування

Увесь матеріал навчальної теми вже поділено в календарно-тематичному плані на двогодинні заняття так, щоб не було уроків повністю присвячених викладанню теоретичного матеріалу. Теоретичний матеріал розподіляють при цьому по можливості між окремими уроками так, щоб він був пов’язаний з практичною роботою учнів і щоб вивчення його займало не більш як 20-25% навчального часу.

Головним етапом у підготовці вчителя до навчальної теми є розробка системи уроків. Під системою уроків розуміють таку їх сукупність з певної теми, при якій забезпечується дидактично обґрунтований взаємозв'язок між ними, що сприяє свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу і їхньому загальному розвитку, тобто система уроків сприяє виконанню навчально-виховних завдань.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: