Сторінка
1

Фізичне виховання в дошкільних установах

Велику частину потенціалу суспільства першої половини XXI століття складатимуть сьогоднішні діти дошкільного віку. Саме їм належить вирішувати складні соціально-економічні, морально-етичні, національні та інші проблеми, які в даний час хвилюють громадськість.

Зміни, що відбулися в політичному устрої країни, зажадали серйозних реформ в системі і змісті діяльності освітніх інститутів, зокрема, а може бути і в першу чергу, для дітей дошкільного віку.

Стають звичними тривожні дані про системне погіршення стану здоров'я, зниження рівня фізичної і рухової підготовленості дітей дошкільного віку.

У переліку причин, що визначають, на думку багатьох учених, ситуацію, що склалася, називаються зниження загального рівня життя і соціальної захищеності населення, порушення екології місця існування, недосконалість системи медичного обслуговування, недостатнє фінансування освітніх установ і багато інших.

Дошкільний період є одним з найбільш відповідальних періодів життя людини у формуванні фізичного здоров'я і культурних навиків, що забезпечують його вдосконалення, зміцнення і збереження в майбутньому. Сьогодні відомо: 40% захворювань у дорослих були "закладені" в дитячому віці, в 5-7 років. Саме тому дошкільне фізичне виховання повинне формувати рівень здоров'я дитину і фундамент фізичної культури майбутньої дорослої людини, в які входить наступне:

позитивне відношення дітей до фізичних вправ, ігор і загартовуючих процедур, до правил особистої гігієни, дотримання режиму дня;

початкові знання, пізнавальний інтерес до фізичної культури;

початкові навики природних рухів загально-розвиваючого характеру, основи ритміки, правильної постави, уміння орієнтуватися в просторі, участь в колективних діях (іграх, танцях і святах), культура поведінки, самостійність, організованість і дисциплінованість;

навики самообслуговування, догляду за інвентарем для занять і т.д.

Об'єктом дослідження є фізичне виховання в дошкільному віці.

Предмет дослідження — сучасна система дошкільного виховання.

Мета дослідження — визначити роль фізичного дошкільного виховання на сучасному етапі.

Гіпотеза гарне фізичне виховання дітей дошкільного віку запорука здорового покоління.

Відповідно до об'єкта, предмета, мети і гіпотези дослідження було поставлено такі завдання:

Розкрити суть дошкільного фізичного виховання в зарубіжних країнах.

Визначити мету, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах.

Розкрити особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку

Як формується особа дошкільника в процесі занять фізичними вправами

Дошкільне виховання в зарубіжних країнах

Фахівці зарубіжних країн дають одностайну оцінку значенню фізичного виховання в дошкільний період. Про це свідчить що намітилася майже повсюдно тенденція підвищення інтересу до цього аспекту дошкільного виховання, про яку ми вже згадували.

Відносно цілей і завдань фізичного виховання в дошкільному віці думки фахівців різних країн також багато в чому співпадають. Так, і американські і канадські фахівці вважають, що головною метою фізичного виховання в дошкільний період є сприяння гармонійному розвитку дитини. Фізичне виховання повинне сприяти психомоторному, розумовому і емоційному розвитку дітей-дошкільників.

Таких же поглядів дотримуються у Фінляндії, вважаючи, що фізичне виховання в дошкільний період повинне сприяти вдосконаленню рухової координації і основних рухових умінь і навиків. В процесі фізичного виховання повинні всіляко заохочуватися прояви ініціативи і допитливості. Що ж до вдосконалення самооцінки, то тут фізичному вихованню належить вирішальна роль.

У Китаї основними завданнями фізичного виховання в процесі підготовки до школи рахують наступні:

сприяння оптимальному фізичному розвитку;

формування таких соціальних якостей, як дисциплінованість, справедливість, відповідальність, чесність, співпраця;

розвиток основних рухових навиків і поняття про правила безпеки;

формування інтересу і любові до спорту.

За допомогою фізичного виховання в дитячих садах Чехословакії дітей навчають основним руховим умінням і навикам, правилам особистої гігієни.

Завданнями дошкільного фізичного виховання в Японії вважаються такі: руховий розвиток, розумовий розвиток, формування доброзичливості по відношенню до тих, що оточують і дисциплінованості.

У Кореї, згідно державним законам з питань освіти, перед дошкільним вихованням в цілому коштують два завдання: фізичний і розумовий розвиток дітей.

Фізичне виховання покликане вирішувати задачі рухового, розумового, емоційного, соціального розвитку; сприяти формуванню інтересу до активного способу життя; включає навчання правилам безпеки.

Що стосується професійної підготовки вихователя, то в більшості країн вона здійснюється в спеціальних учбових закладах або на факультетах педагогічних учбових закладів. У Канаді, наприклад, існує курс навчання вихователів дитячих садів, де протягом 2 років готують фахівців для роботи з дошкільниками. Одним з предметів в цих учбових закладах є і фізичне виховання.

У Данії фахівців з дошкільного виховання готують в так званих педагогічних семінаріях, де впродовж 3 років майбутні вихователі вивчають психологію і методику навчання дітей дошкільного віку.

У Ісландії також існує спеціальний коледж, де навчають майбутніх вихователів дитячих садів.

У США крім фахівців загального профілю з роботи з дітьми дошкільного віку, яких готують в педагогічних коледжах, студенти факультетів фізичного виховання університетів при бажанні можуть вибрати спеціалізацію "Навчання фізичному вихованню в початковій школі", в рамках якої, як правило, вони одержують необхідні знання по роботі з дітьми дошкільного віку.

У Китаї основними видами фізичної активності вихованців дитячих садів є рухомі ігри, гімнастика, танці, біг, стрибки, метання.

У Чехословакії на заняттях по фізичному вихованню в дитячих садах передбачені біг, стрибки, метання, сюжетно-ролеві рухомі ігри, ігри з м'ячем.

У Західній Німеччині на заняттях використовуються рухомі ігри. гімнастика, біг, стрибки, метання, часто в програму включаються ігри на воді і навчання плаванню. У одному з дитячих садів як експеримент в заняття введені стрибки на батуті.

У Японії в програму дитячих садів по фізичному вихованню включені наступні види фізичної активності: 1) ходьба, біг, стрибки; 2) метання, штовхання, перетягування, перекочування; 3) змагання в бігу, стрибках, метаннях в мету; 4) групові рухливі ігри; 5) ігри з м'ячами, вірьовками і ін. пристосуваннями; 7) ритміка.

У Південній Кореї в програму дошкільного фізичного виховання входить гімнастика, рухомі і прості спортивні ігри.

У Фінляндії, згідно рекомендаціям 1984 р., в програму фізичного виховання дошкільників включені такі види, як гімнастика, вправи під музику, рухомі і спортивні ігри, катання на лижах, ковзанах, навчання плаванню, розважальне орієнтування.

У Данії більшість вихователів дотримуються поглядів Астрід Госсел, згідно яким всі види фізичної активності в дошкільний період носять природний, спонтанний характер, а завданням вихователя є створити оптимальні умови і направити їх в потрібне русло. Широко використовується музичний супровід.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: