Сторінка
6

Педагогічний аспект формування інформаційної компетентності майбутніх учителів

- Особливий тип організації предметно-спеціальних знань, що дозволяють правильно оцінювати ситуацію і приймати ефективні рішення в професійно-педагогічній діяльності, використовуючи ІКТ.

Слід пам'ятати, що ІКТ-компетентність викладача пронизує всі види його професійної діяльності і носить «надпредметні», загальнонавчальних, загальноінтелектуального характер. Пов'язано це, в першу чергу, з необхідністю і готовністю працювати у новому інформаційно-освітньому середовищі (ІОС), принципова відмінність якої від традиційної полягає в специфіці її технологічної підсистеми. Адже інтеграція ІКТ в освітній процес будь-якого освітнього закладу супроводжується радикальними змінами у всіх інших підсистемах (дидактичної, організаційної, економічної, теоретико-методологічної) освітньої системи.

Але для ефективного використання можливостей ИОС педагог сам повинен володіти повним набором для користувача, орієнтовних, інструментальних компетенцій. Будучи учасником єдиної ИОС, освітнього середовища, викладач сам повинен вміти формувати локальну освітню середу на своєму навчальному занятті. Під інформаційною освітнім середовищем навчального заняття зазвичай розуміється спеціально організований комплекс компонентів, що забезпечують системну інтеграцію ІКТ в педагогічну систему навчального заняття з метою побудови особистісно орієнтованої педагогічної системи.

Аналіз показав, що поняття «інформаційна компетентність» не є однозначно визначеним. Його розглядають з різних боків, і як складову професійної компетентності, і як складову інформаційної культури особистості. До числа значущих ознак відносять знання інформатики як предмета, використання комп'ютера як необхідного технічного засобу, вираженість активної соціальної позиції і мотивації суб'єктів освітнього простору, сукупність знань, умінь і навичок з пошуку, аналізу та використання інформації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: