Сторінка
8

Організація та види самостійної роботи на уроках математики та в позаурочний час

г) різноманітність ігор;

д) залучення до ігор учнів усього класу.

У навчальних іграх немає тих хто програв або виграв, тут виграють всі. Їх можна проводити на будь-якому етапі уроку. Це дасть змогу виявити знання учня і вміння користуватися ними.

Проте існують і обмеження для проведення дидактичних ігор:

1. Не варто організовувати навчальну гру, якщо учні недостатньо знать тему.

2. Недоцільно впроваджувати гру на заліках та іспитах, якщо вони не використовувались у процесі навчання.

3. Не слід застосовувати ігри з тих предметів і програмних тем, де вони не можуть дати позитивного ефекту.

Пам’ятаючи ці обмеження, кожен учитель має все ж керуватися настановою В.О. Сухомлинського про те, що без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку учнів.

Практичні завдання.

Урок-гра «Квадратні рівняння і не тільки»

Мета: відтворити знання про квадратні рівняння, його види, способи розв‘язування, розширити творчі здібності учнів, уміння знаходити раціональні способи розв‘язування рівнянь; показати різноманітність рівнянь; виховувати уважність, кмітливість, самостійність, розвивати увагу, мислення, пам‘ять; формувати уміння працювати самостійно, спілкуватись, допомагати іншим, розвивати у учнів творчість, інтуїцію, любов та інтерес до математики.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

Методи форми та прийоми навчання: мозковий штурм, групова робота, самостійне здобування інформації.

Девіз уроку: «Знати – це означає насамперед уміти користуватись знаннями»

Хід уроку

1. Організаційно-психологічна частина.

Учитель. Почати урок я вирішила зі слів: «Досягнення успішного результату під час розв‘язування завдань – зовсім не привілей математики. Усе людське життя – це не що інше, як бажання досягти успіху в розв‘язуванні все нових питань та проблем.»

Перш ніж розпочати гру всім необхідно справитись із завданням «Розсипані слова». (Кожній групі роздаються картки на яких написано по одному слову. Необхідно скласти фразу)

Учитель: «Те, що я чую я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам‘ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.»

Продовжує команда, що перша склала фразу: «Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок».

Учитель: «Коли я передаю знання іншим, я стаю магістром.

Я бажаю успіху кожній команді і вважаю, що переможених не буде, оскільки одні з вас мають можливість набути нових знань і навичок, а інші – набути навичок майстра».

2. Актуалізація опорних знань і умінь.

1-й тур «Сьома грань»

Команди приймають участь у грі в тій послідовності, в якій вони склали фразу. Перша команда має право вибору з 6 варіантів, друга – з 5 і т.д.

На дошці написано:

Рівняння.

Квадратні рівняння.

Формули та теореми.

Усний рахунок.

Досить одного погляду.

Знайти зайве.

Учитель: «Гральний кубик має 6 граней. У грі приймає участь 6 команд. Сьома грань – то ваша особиста грань, ваші відчуття та уявлення, пам‘ять та увага. То ваші знання, вміння і навички, ерудиція, інтуїція, здогадливість, ініціативність і здоровий глузд».

Перша грань

Що називають рівнянням?

Що означає розв‘язати рівняння?

Що називають коренями рівняння?

Який загальний вигляд мають лінійні рівняння?

Скільки розв‘язків може мати лінійне рівняння?

Які рівняння називаються рівносильними?

Грань «Квадратні рівняння»

Які рівняння називають квадратними?

На які рівняння поділяються квадратні рівняння?

Які рівняння називаються зведеними?

Скільки коренів може мати квадратне рівняння?

Від чого залежить кількість коренів рівняння?

Як називають рівняння виду ?

Грань «Формули та теореми»

Як обчислити дискримінант?

За якими формулами обчислюють корені повного квадратного рівняння?

Як розкласти квадратний тричлен на множники?

Сформулюйте теорему Вієта.

Сформулюйте обернену теорему Вієта.

Для рівняння знайти .

Грань «Усний рахунок»

1. .

2. .

3. .

4. .

5. Скласти квадратне рівняння, корені якого: 5 і 7.

6. .. Знайти р.

Грань «Досить одного погляду»

Скільки коренів мають рівняння?

1. .

2. .

3. .

Які корені має рівняння?

4. .

Скільки коренів має рівняння?

5. .

Які знаки мають корені рівняння?

6. .

(На таблицях написані рівняння, які показують командам).

Грань «Знайдіть зайве»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: