Сторінка
10

Організація та види самостійної роботи на уроках математики та в позаурочний час

Відповідь: Омар Хайям.

4-й тур «Груповий»

Швидкість потрібна, а

поквапливість шкідлива

О.В. Суворов

Команди отримують завдання – 6 рівнянь:

навчальний діяльність гра рівняння

()

(;)

(3; 1; -1)

(-6; )

при якому значенні , ()

(; 2)

Команді потрібно вміло розподілити рівняння. Від швидкості виконання завдання залежить кількість балів.

Закінчення уроку

Учитель: « Що допомогло вам досягти успіху? Уміння аналізувати є дуже важливим у наш насичений інформацією час. Людиною, що вміє аналізувати, практично неможливо маніпулювати, вона завжди знайде вихід з будь-якої ситуації.»

- Які знання, вміння було відтворено на уроці?

- Які нові знання отримано на уроці?

- Що нового для навчання, для подальшого життя ви винесли з уроку?

(Училися працювати самостійно, досягати успіху, допомагати іншим, спілкуватися.)

- Де, у яких ситуаціях ви можете використовувати набутий на уроці досвід?

Підсумок уроку

Підводиться підсумок гри. Називаються переможці.

Домашнє завдання

Учитель: «Працюючи разом, маючи поряд надійних партнерів, ви досягли успіху. Але і в житті, і в навчанні часто для цього треба вміти працювати без допомоги, самостійно».

Після цього дається домашнє завдання.

Сучасний шкільний курс математики має великі розвиваючі можливості завдяки своїй цілісності й логічній строгості. Але існує гостра потреба в творчості і творчих людях Творчі люди потрібні скрізь. Творчість працює на майбутнє.

Шкільний урок - це соціальне замовлення суспільства в системі освіти, який обумовлений соціально-психологічними потребами суспільства, рівнем його розвитку, етичними та моральними цінностями цього товариства. На жаль, процес модернізації в системі освіти проходить важко. Пов'язано це з тим, що педагоги націлюють учнів тільки на отримання твердих теоретичних знань, частина яких, на мій погляд, не отримає практичного застосування в майбутньому житті.

Не секрет, що сформовану практику викладання математики характеризують традиційне вивчення математичних формул, абстрактність математичних понять, які зазвичай запам'ятовуються механічно.

На мій погляд, на уроках математики заявлена проблема певною мірою може бути вирішена шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій. Адже не кожен учень, вивчивши правила, може ними користуватися. Використання алгоритмів, схем-карт, таблиць, тобто орієнтувальних схем, впорядковує процес навчання.

По-друге, у зв'язку з гострою проблемою економії часу в ході навчального процесу перед сучасною школою також ставиться завдання - знайти кошти і прийоми навчання, що дозволяють максимально економити час на уроці.

По-третє, я вважаю, що різні педагогічні технології, - це і рівнева диференціація, тому що в таких умовах учень має право на вибір змісту своєї освіти, рівня засвоєння. При цьому діяльність вчителя повинна забезпечити можливість кожному школяреві опанувати знаннями на обов'язковому або більш високому рівні (за вибором учня).

Крім цього, в якості очікуваних результатів проекту, можна виділити наступні:

формування ключових компетенцій учнів у процесі навчання та у позаурочній діяльності;

підвищення мотивації до навчання учнів;

організація самостійної та дослідницької діяльності учнів;

створення власного банку навчальних і методичних матеріалів, готових до використання у навчально-виховному процесі.

розвиток просторового мислення, пізнавальних здібностей учнів;

естетична привабливість уроків.

Накопичений мною досвід, частково відбитий у цій роботі, показує, що застосування сучасних технологій на уроках і в позаурочній діяльності розширює можливості творчості як вчителі, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює освоєння учнями досить серйозних тем з математики, що, у підсумку, веде до інтенсифікації процесу навчання.

З вище сказаного випливає, що знання засвоюються учнем завдяки його власної діяльності, яку організує і керованої так, щоб учень мав перед собою реальні орієнтири, що дозволяють йому здійснювати всі дії правильно і одночасно контролювати себе.

Останні десятиліття поставило школу в ситуацію необхідності введення істотних змін у систему навчання і виховання учнів. Впровадження сучасних педагогічних технологій в практику роботи дозволить досягти цієї мети.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: