Сторінка
4

Знайомство учнів з життєвим і творчим шляхом І.Я. Франка

У серпні 1889 року, якраз перед виборами до сейму (парламенту), Івана Франка за надуманими звинуваченнями втретє заарештовують, і випускають із тюрми “через відсутність доказів” лише по закінченні виборів (такі “фокуси”, дорогий читачу, влада вміла витворяти, як бачимо, іще в ті часи). У 1890-му році І. Франко разом із М. Драгомановим засновують Русько-українську радикальну партію – першу українську політичну організацію, що мала власну соціальну й економічну програму, на відміну від “народовців” і “москвофілів”, діяльність яких зводилася всуціль до просвітницької роботи. Але відтак невдалими виявилися всі три спроби Франка стати послом (депутатом) австрійського парламенту (1895, 1897, 1898), – влада робила все, щоби провалити “хлопського кандидата”. 1899-го року, розійшовшись у поглядах із провідниками радикалів, Іван Франко разом із Михайлом Грушевським засновують Національно-демократичну партію.

Поступово змінюються політичні погляди Франка. В передмові до збірки поезії “Мій Ізмарагд” (1897) він пише: “Жорстокі наші часи! Так багато недовір’я, ненависти, антагонізмів намножилося серед людей, що недовго ждати, а будемо мати (а властиво вже маємо!) формальну релігію, основану на догматах ненависти та класової боротьби.

Теми лірики Франка

лихе становище рідного народу

національне оновлення

минуле та сучасне українського народу

щасливе та нещасне кохання поета

пейзажна лірика

інтернаціональні мотиви

поетизує працю

активна турбота про майбутнє своєї батьківщини

особливості лірики

Вираження почуттів і роздумів героя, викликаних зовнішніми обставинами (тобто зображення людини через відтворення її переживань).

Наявність елементів сюжету, описи

Висока емоційність, схвильований тон розповіді

Інтенсивне використання образотворчих засобів

Стислість викладу художнього матеріалу

Віршова форма

7. Малий обсяг

Опорний конспект

Теорія літератури (основи віршування)

Ліричні твори — твори, у яких віддзеркалені думки, настрої та почуття людини, душевний стан автора, його ставлення до оточення.

Строфа — кілька віршових рядків, поєднаних за змістом і певним порядком римування. Залежно від кількості рядків у строфі розрізняють такі строфи: дистих, тривірш, терцина, катрен, сонет тощо. Вони різняться ще й системою римування.

Рима — це однакове звучання або співзвуччя закінчень віршових рядків.

Три основні форми римування:

парне (суміжне або паралельне) (АА ББ ВВ):

оповите (кільцеве чи опоясуюче) (А Б Б А):

перехресне (А Б А Б):

Ритм — повторюваність у віршованій мові однорідних звукових особливостей.

Віршовий розмір

Двоскладова стопа

1,3,5,7,9 – хорей _/ _ / _/ _ / _/ _ / _/ _ / _/ _ /

2,4,6,8,10 – ямб _ _/ / _ _/ / _ _/ / _ _/ / _ _/ /

Трискладова стопа

1,4,7,10 – дактиль _/ _ _/ _/ _ _/ _/ _ _/ _/ _ _/

2,5,8,11 – амфібрахій _ _/ _/ _ _/ _/ _ _/ _/ _ _/ _/

3,6,9,12 – анапест _ _ _ // _ _ _ // _ _ _ // _ _ _ //

Примітка: цифра позначає номер наголошеного складу.

Запис плану лекції

8. Закріплення знань студентів: фронтальне опитування за записаним

9. Коментар роботи студентів

10. Підсумок заняття

11. Домашнє завдання

Размещено на Allbest.ru

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: