Сторінка
1

Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору

Актуальність даної теми визначається тим, що для сучасної соціокультурної ситуації в Україні характерний цілий ряд негативних тенденцій та процесів, які намітилися у сфері культурного та духовного життя. Це суттєво вплинуло на втрату духовно-моральних орієнтирів, спричинило відчуження дітей і молоді від культури та мистецтва. Сьогодні суттєво зменшено фінансування установ та закладів, що здійснюють організацію оздоровлення, дозвілля та відпочинку дітей у канікулярний період.

В умовах динаміки сучасних економічних і соціальних процесів постійно збільшується навантаження на школярів, яким необхідний повноцінний відпочинок. Проблему оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей ефективно вирішують дитячі оздоровчі табори. Проте в літній період важливим є не тільки рішення завдань оздоровлення і відпочинку дітей, а й організація виховного процесу, оскільки безперервність виховання дозволяє підвищити ефективність виховних впливів. Тому організація виховного процесу в умовах дитячого оздоровчого табору сьогодні стає все більш актуальною.

Одним із найважливіших стратегічних завдань України у сфері соціального захисту дітей є реалізація їхнього права на оздоровлення й відпочинок. Криза у сфері дитячого відпочинку та оздоровлення стимулювала пошук нових підходів до роботи дитячих літніх оздоровчих центрів. Така ситуація призвела до появи не тільки нових форм літнього відпочинку, а й до створення нових нетрадиційних форм життєзабезпечення та життєдіяльності дитячих таборів.

Останнім часом кількість літніх оздоровчих таборів зменшується, тому увага до цих установ, які виконують таку важливу місію оздоровлення і виховання дітей, особливо сьогодні, коли суспільство і сім'я знаходяться в складних економічних і соціальних умовах, підвищується.

Зміст і велика кількість проектів і програм для літнього відпочинку дітей і підлітків доводять, що їх творці - дитячі громадські об'єднання - є надійними партнерами держави і суспільства в справі відпочинку, розвитку та оздоровлення підростаючого покоління.

Літні програми являють собою науково обґрунтований комплекс спеціально розроблених та експериментально апробованих методик, а застосовуються вони з урахуванням специфіки регіонів.

Успішне вирішення завдань діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, насамперед, пов’язане з рівнем професійної майстерності педагогічного персоналу. Зазначу, що питанням діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку приділяли увагу багато дослідників.

Зокрема, аспекти соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору розглядали Бех І.Д, О.В. Беспалько Р.Х. Вайнола О.В.Можейко, О.А.Юрова, И.В.Иванченко, О.В.Єнін, Н.К. Крупська И.В.Іванченко, Є.І.Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, В.М. Солова, М.Соя, Я.Луцький, Т.Калечіц, М.Даниленко, Б.Беляев, І.Берман, А.Бурчак, Н.Мартинюк, Л.Пундик, , В.Н. Бутова, А.В. Волохова, О.Г.Красношликова, Н.А. Ложникова, Я.М. Кашуба, О.П. Яковлева, Л.Є. Пундик, М. Вайндорф-Сисоєва; М.М. Сидоренко та ін.

Мета дослідження: обґрунтувати теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності в умовах дитячого літнього оздоровчого табору та розробити низку форм роботи.

У відповідності з поставленою метою визначені наступні завдання:

Здійснити теоретико-методичний аналіз літератури з даної проблеми.

Розглянути зміст форм роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі.

Охарактеризувати основні напрямки роботи соціального педагога у літньому оздоровчому таборі;

Об'єкт дослідження: соціально-педагогічна робота соціального педагога в умовах літнього оздоровчого табору.

Предмет дослідження: організація соціально-педагогічної роботи в літньому оздоровчому таборі.

Загальна характеристика літнього оздоровчого табору і його функції

Кожен другий громадянин України хоча б раз відпочивав у таборі. Сучасні діти, як їх батьки в свій час , мають можливість відпочити у різноманітних таборах. Незважаючи на те, що останні змінили свою назву – тепер вони не піонерські , а оздоровчі, - але зміст залишився колишнім – урізноманітнити дозвілля дітей, зробити їх життя веселим, цікавим та водночас змістовним, а також дати можливість дитині набратися сил та зміцнити перед наступним напруженим навчальним роком.

Літні канікули для школярів - це відновлення здоров'я, і розвиток творчого потенціалу, та вдосконалення особистісних можливостей, і залучення до культурних та освітніх цінностей, і входження в систему нових соціальних зв'язків, і втілення власних планів, і задоволення індивідуальних інтересів в особистісно значимих сферах діяльності.

Розміщуються табори, як правило, за змістом маючи у своєму розпорядженні стаціонарну базу або ж приміщення пансіонатів, санаторіїв, туристичних закладів, а також в наметових містечках.

Термін перебування дітей в таборах визначаються профспілковими комітетами із врахуванням рекомендацій органів охорони здоров’я, природно-кліматичних умов і складають в період літніх канікул 21-26 днів.

В таборі з урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей і учнівської молоді, створюють я загони, групи та інші об’єднання, чисельність яких, не повинна перевищувати 25 чоловік для дітей віком 6-9 років і 30 чоловік в кожній. Вони об’єднуються в групи чисельність до 35 чоловік в кожній.

В роботі дитячих оздоровчих таборів розумно пропонується відпочинок, праця і спорт, з пізнавальною, систематичною, технічною творчістю школяра, спорт, з пізнавальною естетичною технічною творчістю школяра, педагогічною, продумана організація тимчасового дитячого колективу з індивідуальним охопленням кожної дитини різними видами діяльності.

Дитячі оздоровчі заклади здійснюють принцип наступності і безперервності виховання, виконують по відношенню до школи компенсуючу функцію, дають можливість дітям не лише відпочити, зняти фізичне і психічне навантаження навчального року, але й створюють нові умови для збагачення їх соціального досвіду отримання перевірки і застосування нових знань і вмінь в різноманітній практичній діяльності, яка наповнена грою, романтикою і базується на розвитку дитячої ініціативи самодіяльності.

Простий підрахунок свідчить про те, що під час літніх канікул діти можуть використовувати для улюбленої справи, ігор, спорту, відпочинку 975 годин. і, як вказують дослідження по інтенсивності спілкування вихователя з дітьми одна табірна зміна (21-26 днів) дорівнює року.

До особливостей дитячого оздоровчого закладу дослідники відносять також широкий вибір різних видів діяльності, багатство колективних творчих справ, до яких залучаються школяр, їх змінність та яскраву емоційну забарвленість, романтику, гру, інтерес.

В процесі різноманітної виховної діяльності табору проходить розвиток особистості дитини в колективі органічних дітей, дітей і оточуючого середовища.

Оздоровчий і виховний процес у таборі здійснюються у сприятливих умовах природного і соціального оточення. Все, що розкинулося навколо дитячого оздоровчого табору, може виявитися нейтральною зоною, а може стати важливим виховним фактором. Табір і його околиці – нове, незнайоме для дитини оточення. Воно, звісно, приваблює дитину і треба їй допомогти проникнути в нього.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: