Сторінка
1

Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Широкий і різноманітне коло обов'язків, покладених на органи виховної роботи.

Держава піклується про виховання кадрів військових вихователів. І це дає свої плоди. У військах служить великий загін досвідчених офіцерів виховної роботи. Їм по силах будь-які завдання, якими б важкими і складними вони не були.

Діючи рука об руку з командирами, вони наполегливо виховують особовий склад у дусі безмежної відданості Батьківщині і постійній готовності до кінця виконати свій військовий обов’язок.

Академія внутрішніх військ МВС України вирішує завдання з підготовки найбільшого загону офіцерів виховної роботи - заступників командирів рот з виховної роботи. За час навчання курсанти формують широкий ідейно-теоретичний кругозір, що визначається комплексом фундаментальних знань в області філософії, історії та інших суспільних наук. Поряд з теоретичними знаннями курсанти отримують досить міцні практичні навички з виховної роботи і військовій професії. Їх відрізняють такі якості як принциповість і пристрасність, нетерпимість до недоліків у роботі і чуйність до людей.

Кожен рік Академія направляє у війська визначене число офіцерів виховної роботи. Їхнє майбутнє багато в чому залежить від обсягу і рівня придбаних знань і практичних навичок, але в чималому ступені на нього впливає і те, як складеться період їхнього офіцерського становлення.

Ротний колектив для молодого офіцера виховної роботи та ділянка, де пізнаються усі тонкості військового життя і діяльності, удосконалюються уміння і навички, здобувається і шліфується професійна майстерність.

Головне в майбутній роботі заступника командира роти з вихованої роботи виховання особового складу і мобілізація його на виконання завдань, що стоять перед військами. Ця роль посильна людям міцним духом, усебічно підготовленим.

Серед факторів, з яких складається оцінка праці молодого виховника є близькість до душі солдата.

Можна відзначити, що багато випускників Академії, добре попрацювавши в ротах, набравши досвіду, заслужили призначення на більш високі посади. Самі підготовлені з них після служби у військах на відповідних посадах продовжують навчання в Національній академії ЗСУ, а по закінченні її очолюють більш відповідальні посади.

Тому для молодих офіцерів дуже важливо знати як правильно прийняти посаду, з чого розпочати свою роботу на посаді заступника командира роти з виховної роботи.

Усі молоді офіцери після закінченням Академії за розподілом ГУ ВВ МВС України направляються у відповідні управління внутрішніх військ, з'єднання для наступного призначення на посади у конкретні військові частини, підрозділи. З моменту отримання необхідних документів і вибуття з Академії починаються їхні самостійні дії.

У призначений у розпорядженні термін офіцер прибуває в управляння військ (з'єднання), пред'являє документи у відділ (відділення) кадрів.

Представляючись начальнику управління (командиру з'єднання), військової частини офіцер називає своє прізвище, військове звання і причину представлення. Наприклад: “Товаришу генерал-майоре. Випускник Академії внутрішніх військ МВС України лейтенант Демиденко, представляюся з нагоди прибуття для проходження служби”.

Після особистого знайомства і бесід командування з кожним молодим офіцером, занять (зборів), проведених з ними, видається наказ про призначення останніх на посади. Після цього вони убувають у частини.

З прибуттям у військову частину офіцер також повинен представитися командиру частини і його заступнику з виховної роботи за формою, наприклад: “Товаришу полковник. Лейтенант Демиденко, представляюся з нагоди призначення на посаду заступника командира 2-ої роти з виховної роботи”.

Під час бесіди з командиром військової частини (заступником командира з виховної роботи) офіцеру необхідно з'ясувати всі питання, які його цікавлять щодо прийому посади, службової діяльності, розміщення, харчування, пристрою родини (для тих які її мають) та інше. Командир вкаже порядок вступу на посаду, отримання особистої зброї, необхідних документів, підкреслить, на що варто звернути особливу увагу і відповість на поставлені питання.

Після цього на найближчій нараді (чи спеціальному зборі офіцерів управління частини і місцевих підрозділів) командир частини представить офіцера, що прибув офіцерському складу.

Подальші дії молодого офіцера визначаються тим, куди він призначений на посаду. Якщо призначення не зв'язане з виїздом в окремо дислокований підрозділ, то, здавши в штабі розпорядження, атестати, одержавши особисту зброю, інше військове майно, вирішивши питання розміщення і харчування, він прибуває на місце і представляється у встановленому порядку командиру роти.

При призначенні в окремо дислокований підрозділ варто отримати у виховному відділі частини докладну інформацію про офіцерів і прапорщиків, у діловодстві речової служби одержати дані про культурно-просвітнє майно, що числиться, у бібліотеці - про книжковий фонд. Після цього офіцер убуває у свій підрозділ і діє у порядку, зазначеному вище.

Представлення знову призначеного офіцера особовому складу роти здійснює командир. Звичайно перед військовослужбовцями роти він називає військове звання, прізвище, ім'я, по батькові офіцера, вказує номер наказу про призначення його на посаду заступника командира роти з виховної роботи, повідомляє короткі дані про нього: рік народження, коли і який навчальний заклад закінчив, сімейний стан, визначає порядок подальшого більш докладного знайомства нового офіцера з всім особовим складом. Після цього знову призначений заступник командира роти з виховної роботи приступає до прийому справ і посади.

Прийом посади. Щоб забезпечити своєчасний і правильний прийом посади, заступнику командира роти з виховної роботи необхідно одержати від безпосереднього начальника загальну характеристику підрозділу (про укомплектованість особовим складом і технікою, службово-бойові завдання, що виконуються, морально-психологічний стан та стан військової дисципліни, бойової і гуманітарної підготовки.

Разом з командиром необхідно скласти план прийому посади (додаток 1), у якому визначити перелік заходів, послідовність і терміни їхнього проведення. Командир роти, як правило, особисто дає необхідні вказівки офіцеру, який здає і приймає посаду, проводить їхній інструктаж.

Зміст плану, терміни його виконання залежать від кількості особового складу, дислокації підрозділу (окремо дислоковане, розташоване при управлінні частини, батальйону), обсягу й умов виконання задач бойової служби, кількості і фактичного стану культурно-освітнього майна, стану документації. План повинен включати повний перелік заходів, зв'язаних із прийомом посади і містити чіткі і реальні терміни. Вони встановлюються командиром частини і звичайно не перевищують п'яти днів.

З'ясування й оцінка обсягу роботи, що стоїть при прийомі посади, виробляється на основі вказівок заступника командира з виховної роботи, безпосереднього начальника і з бесіди з заступником, що здає посаду.

Звичайно план прийому посади містить у собі наступні елементи:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: