Сторінка
5

Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі

Отже, нами було доведено таке припущення: якщо у процес формування статевої культури старших підлітків ввести методики підвищення самооцінки, то відповідно підвищаться показники впевненості у собі, та успішності своїх дій, зросте необхідна внутрішня регуляція поведінки та діяльності. Методики спрямовані на розвиток емпатії сприятимуть розумінню важливості розвитку навичок терплячості, турботи, ласки, витримки, уваги необхідних підліткам як майбутнім чоловікам та дружинам, батькам.

Матеріали експериментального дослідження дозволяють стверджувати, що підібрані та запропоновані методики є ефективними у роботі зі школярами старшого підліткового віку.

У результаті проведеного дослідження нами отримані дані, які дають підставу стверджувати:

1. Актуальність проблеми формування статевої культури школярів старшого підліткового віку зумовлено об’єктивними факторами (вплив суспільства,ЗМІ, друзів, сім’ї тощо) та суб’єктивними (ступінь самовизначеності особистості; рівень знань про наслідки невідповідального ставлення до статевого життя тощо).

2. Соціально-педагогічна діяльність з формування статевої культури старших підлітків має бути спрямована на попередження негативних наслідків ранніх статевих відносин, на активне формування особистості, її ціннісних орієнтацій, за якими вони будуватимуть своє майбутнє життя. Розроблена технологія включає три етапи: діагностувальний, формувальний, контрольний та реалізується через комплекс заходів спрямованих на формування правильного уявлення про суть взаємовідносин статей і виховання у них, відповідно їх статі, норм поведінки.

3. Дану проблему розглядали та вивчали Д.В.Логвінова, С.В.Харченко, які увагу приділили гармонізації становлення особистості старших підлітків; священник Ілія Шугаєв освітив дане питання з духовної точки зору; Дру і Кіт Кунс та Скот Стемплен запропонували роботу з налагодження стосунків у сім’ї з батьками та інші. На основі вивченої літератури ми визначили основні напрями роботи (взаємодія з підлітками, з батьками, налагодження взаємозв’язку з ЦСССДМ) та ефективні методи взаємодії з підлітками (рольові ігри, дискусії, аналіз конкретних ситуацій тощо).

4. Результати експериментального досліження дозволяють стверджувати, що підібрані та запропоновані методики є ефективними у роботі зі школярами старшого підліткового віку.

Дана робота дозволяє визначити, ефективні методи роботи з підлітками в умовах школи - групові дискусії, тематичні та рольові ігри, мозковий штурм, аналіз та обговорення отриманих результатів анкет. Не ефективні – ігри, які не пов’язані з темою, методи пов’язані з рванням паперу. Досить важливо враховувати кількість учасників, їх стать та відносини у групі.

о на Allbest.ru

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: