Сторінка
4

Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі

2. Проаналізувати міру зсуву показників рівня самооцінки та емпатії за період проведення експерименту.

3. Оцінити ефективність розробленої технології спрямованої на розвиток статевої культури старших підлітків в умовах школи.

Для вирішення цих завдань ми розробили технологію експериментального дослідження, яке включала три етапи:

· Констатувальний етап проведений з метою визначення рівня самооцінки, емпатії та рівня благополучності взаємовідносин у сім’ї (стосовно питань статевого виховання).

· Формувальний етап, який безпосередньо був спрямований на підвищення рівня самооцінки, емпатії, рівня усвідомленого та відповідального ставлення до статевого життя (зокрема його можливих наслідків) за допомогою анкет, дискусій, ігор, різних вправ в умовах школи.

· Перевірка ефективності розробленої технології та підібраних у ній методик на останньому етапі дослідження – контрольному.

Дослідження проводилось протягом місяця.На початку нами було проведено пілотажний експеримент задля уточнення окремих елементів розробленої технології, більш детального формулювання гіпотези. Подальше експериментальне дослідження ми проводили на базі Харківської загальноосвітньої школи № 134. В експерименті брали участь 18 осіб дев’ятого класу (дев’ять дівчат і дев’ять юнаків). Заняття були спрямовані на формування навичок безпечної поведінки з протилежною статтю у старших підлітків через розвиток самооцінки та підвищення рівня емпатії.

З досвіду ми використовували такі методики як "Діагностика самооцінки психічних станів" (по Г.Айзенку, редагована), "Емоційна емпатія" ( Бойко В.В.), "Сонечко (Куций А.М.)". Розглянуто було програми "Формування навичок безпечної поведінки у старших підлітків", "Фортеця", тренінг "Сприяння статеворольовому становленню старших підлітків". На їх основі було розроблено власну технологію, яка носила соціально-педагогічний аспект – "Як обрати безпечний спосіб поведінки".

Визначення початкового рівня самооцінки, емпатії учнів

На першому етапі експериментального дослідження ми використали два тести та власну розроблену анкету. Тест виявлення рівня самооцінки у осіб, які брали участь у експерименті був спрямований на визначення даного рівня та рівня налаштованості на успіх. Результати були такими: із 18 чоловік – 4 підлітки мають завищену самооцінку (1, 3, 7, 12), 3 особи – низьку (2, 5, 11). За допомогою методики "Емоційна емпатія" В.В.Бойко нам вдалось виявити рівень чуйності школярів до переживань інших осіб. Було встановлено, що емпатія низька у трьох респондентів (3, 7, 12), у п’яти – середній рівень (1, 2, 6, 9, 11), інші мають високі показники.

Виходячи з отриманих даних можемо стверджувати, що переважно емпатія низька у того хто має завищену самооцінку.

За допомогою розробленої анкети "Юнаки та дівчата", направленої на виявлення рівня благополучності взаємовідносин у сім’ї, свідомого ставлення підлітків до статевого життя, ми отримали наступні результати:

1. Вісім (3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16) осіб з вісімнадцяти отримують інформацію про статеве життя та народження дітей у сім’ї, інші – від ровесників, зі спеціальної літератури. Батьки, на жаль, не є першими і всесторонніми інформаторами з цих питань. Тому, вважаю, обрана проблема дійсно є актуальною і вимагає роботи соціального педагога у цьому напрямі у школі.

2. На запитання: "Чи допускаєте ви статеве життя до шлюбу" - 6 відповіли негативно. Серед них переважають підлітки, які отримують інформацію про статеве життя у сім’ї (1, 5, 6, 7, 9, 13, ).

3. Середній вік з якого, на думку підлітків, варто розпочинати статеве життя 15 – 16 років (мінімальний вік зазначений 13 років, максимальний - 23).

Окремо питання було задано хлопцям "Якщо ваша подруга завагітніє?" що ти обереш. Троє визнають батьківство, троє одружаться, бо кохають, і троє – за аборт (4, 9, 14).

Спираючись на отримані результати ми визначили перспективні напрями роботи: безпосередня взаємодія з підлітками та робота з батьками через класного керівника, психолога школи. Необхідності залучення інших спеціалістів та соціальних служб не було виявлено.

Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" на старших підлітків в умовах школи

На першому етапі формуючого експерименту ми розпочали взаємодію з підлітками. При плануванні групових занять ми дотримувалися загальноприйнятих принципів: побудова занять за зразком рішення певної заданої задачі, урахування та опір на знання учнів, співпраця з підлітками.

На першій зустрічі ми за головну мету мали знайомство з школярами 9-Б класу, обговорення загальної мети наших занять, виявлення їх початкового рівня самооцінки та емпатіїї. Вони виявили зацікавленість до піднятого питання - статева культура особистості.

Наступна наша зустріч була спрямована на формування активної, відповідальної позиці її підлітка до своєї долі та свого життя, формування ціннісного ставлення до себе та оточуючих. Зазначивши унікальність, неповторність кожної людини на землі ми запропонували їм із аркушів (без допомоги ножиць) виготовити "Чоловічків Бінго", котрі надалі ми розміщували на плакаті зі зображеною планетою. Цим ми намагалися підкреслити неповторність та унікальність кожного учасника експерименту, допомогти їм зрозуміти важливість їх існування у цьому світі. Прагнули до формування у них усвідомлення необхідності поваги, любові до себе та до оточуючих людей.

Надалі була розглянута тема "Ризикована поведінка". За допомогою мозкового штурму нам вдалося заповнити на дошці відповідну таблицю, у якій ми визначили основні причини, очікувані та отримані результати паління, вживання алкоголю, наркотиків та інтимних стосунків. На основі розглянутого ми провели психологічний практикум "Вільна любов: за і проти".

На одному із занять ми надали підліткам інформацію про розвиток дитини до народження, особливу увагу приділяючи формуванню ціннісного та відповідального ставлення до його життя та своєї поведінки.

Сприяючи розвитку емпатіїї та толерантності ми провели рольову гру "Кому необхідно допомогти?", у якій прийшли до висновку, що усі люди дорогоцінні незалежно вони хворі чи здорові і права - засуджувати чи позбавляти їх життя, ніхто з нас не має. На останній зустрічі ми влаштували солодкий стіл за яким обговорювали враження від отриманої інформації, а також найцікавіші для них моменти нашого спілкування.

Підсумки експериментального дослідження та аналіз отриманих результатів

Контрольний етап дослідження дав змогу нам побачити результати впливу на статеву культуру школярів старшого підліткового віку (9 класу) за допомогою розвитку емпатіїї та самооцінки. За отриманими показниками: рівень емпатіїї зріс у двох учнів, які мали низькі показники (3, 7); у трьох (2, 5, 11) підвищились рівні показників самооцінки. Зріс середній вік з якого підлітки вважають доречним розпочинати статеве життя з 15 (16) до 17 років. Респондент 18 змінив свою думку щодо статевого життя до шлюбу (став проти), у нього зріс показник шлюбного віку. Респонденти 4 та 12 змінили своє ставлення до аборту, виступили за збереження життя дитини.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: