Сторінка
3

Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі

Вивчаючи технології роботи з формування статевої культури, ми не можемо обмежуватися лише роботою з підлітками. Тому ми звернули увагу і на технології роботи з середовищем у якому вони виховуються. Дру і Кіт Кунс разом із Скотом Стемпленом пропонують технологію роботи з сімейними парами з метою зміцнення шлюбу, а також розвитку відносин подружжя з іншими сімейними парами. Діти беруть приклад із своїх батьків, і поки не будуть вирішені їх проблеми, дітям-підліткам важко буде виробити свою активну життєву позицію у цьому напрямку.

Отже робота з підлітками у напрямку статевого виховання вимагає особливого підходу. Підлітки повинні не тільки отримувати знання, а й глибоко їх усвідомлювати, лише тоді вони будуть використовувати їх у власному житті. Їм необхідно допомогти виробити активну життєву позицію, формування власної точки зору. Теоретичний аналіз існуючих технологій роботи з формування статевої культури підлітків в умовах школи дозволив визначити сутність методів спрямованих на вирішення даного питання, побачити недостатню розглянутість середовища у якому відбувається даний процес, тобто в умовах школи.

Проектування технології формування статевої культури підлітків в умовах школи "Як обрати безпечний спосіб поведінки"

На основі вивчення та аналізу технологій роботи з формування статевої культури підлітків нами була розроблена модель взаємодії соціального педагога із старшими підлітками у школі. Її основним спрямуванням є статеве виховання.

Статеве виховання, точніше духовно-статеве виховання, не можна вважати успішним, якщо дівчата і юнаки, що ростуть у сім’ї, не зрозуміють, що обов’язки дружини і чоловіка, матері і батька є для жінки та чоловіка одним з основних у житті. Це – сполучна ланка у їх стосунках. Підготувати дівчат та юнаків до щасливого, міцного шлюбу, метою якого є задоволення взаємних духовних інтересів та фізіологічної статевої потреби, народження і виховання здорової дитини, зміцнення гармонії внутрішньо-сімейних стосунків – одне з головних завдань духовно-статевого виховання.

Враховуючи вище зазначене ми розробили технологію, яка має три етапи: діагностичний, формуючий та контрольний. Кожний етап забезпечений відповідним методичним матеріалом.

Важливу роль в управлінні своєю поведінкою відіграє самооцінка, визначення свого рівня домагань, забезпечує впевненість у собі, та успішність своїх дій. Процес її не є кінцевим, оскільки особистість постійно розвивається. Цілісна самооцінка формується на основі самооцінок окремих сторін її психічного світу. Це результат самопізнання та самовідношення індивіда. Основна її функція в психічному житті особистості полягає в тому, що вона виступає необхідною внутрішньою умовою регуляції поведінки та діяльності. У підлітковому віці самооцінка особливо впливає на подальше формування міжособистісних відносин з однолітками, побудову відносин з протилежною статтю. Саме тому вважаємо доцільним на початковому етапі визначити рівень самооцінки.

На жаль, сьогодні велика кількість молодих людей не навчані любити. Любити взагалі – батьків, старців, дітей, хворих, слабких, немічних тощо. Вступаючи у шлюб ніби то по любові, вони не вміють цінувати її, не розуміють поняття турбота, увага, самопожертва. Часто молоді люди звикли думати лише про себе, ігнорувати думки, звички, смаки, бажання і настрій дружини та чоловіка. А навчати терпимості, турботі, ласці, витримці, увазі необхідно з дитинства. Тому доречним у формуванні статевої культури підлітків є виявлення рівня і розвитку емпатії.

Виходячи з вище зазначеного, ми на діагностичному етапі будемо виявляти рівень самооцінки й емпатії підлітків, щоб надалі будувати взаємодію з ними спрямовану на розвиток даних показників.

Формуючий етап передбачатиме за своєю глобальністю три напрями: робота зі старшими підлітками в умовах школи:

1). Робота у напрямі розвитку емпатіїї та самооцінки (у сфері формування статевої культури) передбачає ряд зустрічей з підлітками. На даному етапі головне допомогти підліткам виробити активну відповідальну позицію до своєї долі, свого життя, побачити роль самооцінки на вибір поведінки. Важливо розглянути питання протиріччя між фізіологічним та духовним дозріванням особистості, доцільно зупинитись на ролі здорового способу життя в цей період, на негативному впливі вживання шкідливих речовин.

2). Робота з батьками учнів. У випадку виявлення під час діагностування проблем у взаємовідносинах дітей з батьками у сім’ї (щодо статевого виховання) необхідно провести індивідуальні та групові зустрічі різних спеціалістів (медиків, психологів) та класного керівника з батьками.

3). Налагодження, при необхідності, взаємозв’язку між школою, сім’єю та Центром допомоги вагітним (профілактичний та реабілітаційний напрям). При виявленні насилля у сім’ї підключити відповідні правоохоронні органи.

Ефективність розробленої технології спрямованої на розвиток статевої культури старших підлітків в умовах школи ми перевіримо на контрольному етапі за допомогою проведення діагностик, які були використані на першому - діагностичному етапі, тобто виявлення рівня самооцінки та емпатії.

Методики соціально-педагогічної діяльності з формування статевої культури підлітків у школі, що забезпечать реалізацію розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки"

Робота соціального педагога у напрямі розвитку емпатіїї та самооцінки (у сфері формування статевої культури) передбачає ряд зустрічей з підлітками. Першу зустріч бажано починати із ознайомлення їх з таким соціальним процесом, як формування людини як особистості, від чого він залежить і його роль в житті людини. Адже перш ніж вести розмову про власне тіло, необхідно потурбуватися про власну душу – про свій внутрішній духовний світ. На даному етапі головне допомогти підліткам виробити активну відповідальну позицію до своєї долі, свого життя, побачити роль самооцінки на вибір поведінки.

Щоб визначитись в питаннях статевого життя, підліткам необхідно навчитись аналізувати власні бажання і почуття та почуття інших людей з тим, щоб не обманутись самому і не обманути інших. Важливо розглянути питання соціальної цінності життя людини (піднімаючи проблему абортів), толерантного відношення один до одного. Доцільно зупинитись на ролі здорового способу життя в цей період, на негативному впливі вживання шкідливих речовин. Таким чином, ми будемо намагатися допомогти підліткам у вирішенні тих складних проблем, з якими вони живуть і виховати у них особисту відповідальність за власні вчинки.

Загальні питання організації експериментального дослідження

Об’єктом нашого дослідження став процес статевого виховання старших підлітків в умовах школи. Предметом – технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі.

Приступаючи до експериментального дослідження, ми ставили перед собою такі завдання:

1. Вивести залежність між рівнем самооцінки та рівнем емпатії; між рівнем обізнаності підлітків у сфері інтимного життя з різних джерел (батьки, преса, кіно тощо) та рівнем відповідального ставлення до нього.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: