Сторінка
7

Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів основної школи

Успіх роботи з пунктуації залежить від цілої низки чинників: дотримання загально-дидактичних та лінгводидактичних принципів, правил, закономірностей; методів і прийомів навчання пунктуації; урахування психологічних особливостей учнів; попередження пунктуаційних помилок; системи вправ для засвоєння уживання розділових знаків у реченні; систематичного обліку пунктуаційних помилок та роботи над пунктуаційними помилками.

Отже, пунктуація, як і орфографія, має соціальне значення, бо полегшує спілкування людей за допомогою як писемного, так і усного мовлення. Синтаксис є базою для формування пунктуаційних навичок. Пунктуаційні правила досить часто безпосередньо пов’язані з синтаксичним матеріалом, що зумовлює необхідність вивчення пунктуації на синтаксичній основі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: