Сторінка
3

Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського: вчора, сьогодні, завжди

З 1985 року кафедрою №2 керує професор І. Рябов, учень К. Михайлова та Я. Зака (Москва), заслужений діяч мистецтв України, провідний педагог-методист в усіх ланках системи музичної освіти. Наслідуючи художньо-мистецькі традиції своїх учителів, І. Рябов наполегливо працює в галузі науково-методичного забезпечення процесу всебічного розвитку музиканта-піаніста, сприяє постійному зростанню творчого потенціалу кафедри.

Нині кафедра об′єднує митців різних шкіл і поколінь. Це професори, які ведуть активну концертну й методичну роботу - заслужена артистка України А. Лисенко, яскравий та самовідданий пропагандист української музики, В. Воробйов, А. Рощина, Н. Вітте, заслужений артист України В. Козлов, О. Ліфоренко, кандидат педагогічних наук Е. Ткач, кандидат мистецтвознавства, вчений секретар вченої ради НМАУ Т. Рощина; доценти Є. Вознесенська, Ю. Кот, О. Ринденко; старші викладачі - Б. Федоров, С. Рябов. Плідно працюють молоді викладачі, нещодавно випускники асистентур-стажування, лауреати міжнародних конкурсів А. Кутасевич, М. Мироник, О. Зайцева, І. Солдатенко, І. Стародуб, О. Степанюк, М. Пухлянко.

О кафедрі концертмейстерства

Кафедра концертмейстерства заснована у 1938 р. як кафедра камерного ансамблю та концертмейстерства, а з 1968 р. вона відокремлена у самостійний навчальний підрозділ. Створення кафедри - результат творчих пошуків багатьох викладачів у галузі всебічного виховання студентів-піаністів. Ще до організації окремого підрозділу професори кафедри спеціального фортепіано вели факультативи з концертмейстерства. (А. Янкелевич, Я. Фастовський, І. Тамаров, Я. Карасик, Р. Ельвова.)

Після Великої Вітчизняної війни кафедра відновилася у такому складі: професор М. Гольдштейн - завідувачка, доценти І. Тамаров, Я. Фастовський, Я. Карасик, Л. Ржецька, О. Цвейфель. Вже тоді склалася традиція активної виконавської діяльності членів кафедри. У 1946 р. вперше було введено Державний іспит з концертмейстерського класу - свідчення про значення і вагомість цієї дисципліни у вихованні музиканта-фахівця. Створюється інститут ілюстраторів-вокалістів та інструменталістів. У 1946 р. вводиться обов'язкова спеціалізація з концертмейстерського класу як результат зростання авторитету кафедри в навчальній та науково-методичній роботі її викладачів. Тут працювали чудові музиканти: Г. Ніколаєнко - багаторічна завідувачка кафедри, з. а. України, професор Г. Паторжинська, доценти О. Іноземцев, Н. Кондратюк, кандидат мистецтвознавства, професор В. Тимофєєв, які за роки роботи створили власну виконавську школу та підготували велику кількість високопрофесійні фахівців. На кафедрі ведеться постійна робота по вдосконаленню навчального процесу, створенню нових навчальних програм, розширенню репертуару.

Кафедра є важливою складовою фортепіанного факультету, мета діяльності якої - виховання високопрофесійних концертмейстерів-акомпаніаторів. Сьогодні на кафедрі концертмейстерства працюють високо досвідчені майстри, відомі виконавці: з. а. України, проф. Р. Голубєва, в. о. проф. А. Ільїн - завідувач кафедри, в. о. проф. Н. Протопопова, доц. Є. Зарицька, доц. І. Снєгірьова, з. д. м. України, доц. Н. Козіна, доц. Н. Каревіна, доц. Л. Іваненко, з. а. України, в. о. доцента А. Козаченко, в. о. доц. О. Сікалова, в. о. доц. Л. Скірко, ст. викл. Т. Войтех, а також солісти-ілюстратори: н. а. України В. Буймістер, з. а. України І. Чайченко, з. а. України Л. Войнаровська, Н. Чепіга, Л. Вальчук, I. Бєлова, М. Кучма, Л. Грінченко, І. Пліш, М. Свято, з. а. України Н. Пелих, А. Пригара та ін.

За останні роки кафедра поповнилася молодими талановитими викладачами - вихованцями кафедри, які мають значний досвід концертмейстерської роботи. Це кандидати мистецтвознавства С. Луковська і О. Осока, лауреат міжнародних конкурсів К. Баженова, концертмейстер Національної опери України Г. Дуденкова, концертмейстер кафедри сольного співу О Снігур.

Під керівництвом високодосвідчених викладачів студенти вивчають оперний та камерно-вокальний репертуар, інструментальні концерти і п'єси, твори кантатно-ораторіального жанру. Молоді музиканти ознайомлюються зі специфікою роботи у вокальних, інструментальних та диригентських класах, співпрацюють із солістами, здобувають відчуття ансамблю, вдосконалюють виконавську майстерність. На кафедрі концертмейстерства студенти у творчому спілкуванні з професійними музикантами-ілюстраторами починають входити в процес колективного музикування та акомпанементу на сцені.

Викладачі кафедри підтримують і розвивають традицію постійного зв'язку навчального процесу з виконавською діяльністю. Репертуар студентів кафедри охоплює майже всю камерно-вокальну літературу, як українську, так і світову - клавіри опер, велике коло інструментальних концертів і п'єс, діапазон яких обіймає всі часи, напрямки та стилі. На кафедрі йде постійний процес оновлення репертуару творами сучасних композиторів, зокрема, українських. Концерти студентів кафедри стають яскравими явищами в музичному житті Києва.

музична академія чайковський україна

Викладачі кафедри ведуть активну концертно-виконавську діяльність, виступаючи з концертами творів композиторів практично всіх епох, жанрів та стилів. У цих концертах беруть участь відомі виконавці - н. а. України А. Баженов, В. Буймістер, з. а. України I. Кучер, Л. Войнаровська, Н. Николаїшин, I. Чайченко та багато молодих талановитих співаків та інструменталістів. Постійно ведеться робота по створенню фондових записів та записів компакт-дисків.

Багато уваги на кафедрі приділяється науково-методичній роботі. Викладачами здійснені виконавські редакції оперних сцен, окремих арій світової музичної класики, романсів тощо. Готуються до друку методичні посібники з концертмейстерського класу для студентів-піаністів вищих музичних навчальних закладів.

Випускники кафедри працюють у багатьох оперних театрах, навчальних закладах та концертних установах України, Європи та світу.

Кафедра камерного ансамблю

Камерний ансамбль, як одна з найважливіших навчальних дисциплін, - завжди в центрі уваги керівництва академії. Заняття в класі камерного ансамблю вели провідні професори, для яких камерне музикування було невід"ємною частиною їх професійної діяльності. Ця традиція бере свій початок від Р. Глієра, який, крім композиції, викладав камерний ансабль і сам брав участь у концертах квартету, виконуючи партію другої скрипки. Виступи професорів Г. Беклемішева, С. Вільконського, Д. Бертьє, К. Михайлова долучали студентську молодь і громадськість Києва до кращих творів світової та вітчизняної класики.

Ці прекрасні починання перейняли і продовжили такі музиканти, як Я. Фастовський, І. Тамаров, - педагоги, котрі виховали музикантів-виконавців, що згодом утворили кафедру камерного ансамблю.

Як самостійна творча і педагогічно-методична одиниця вузу кафедра сформувалась у 1969 році (до того була кафедра камерного ансамблю та концертмейстерства). Її очолила професор, заслужена артистка України, проректор НМАУ з творчої діяльності Л. Цвірко - талановита піаністка і фахівець камерного виконавства, педагог-методист. Процес навчання студентів став набагато продуктивнішим, значно зріс критерій оцінки роботи викладачів та успішності студентів. Почали регулярно проходити кафедральні відкриті концерти та конкурси, що стимулювало активність та інтерес студентів до камерного музикування, сприяло більш гармонійному формуванню їх творчої індивідуальності, повнішому розкриттю виконавських можливостей.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: