Сторінка
1

Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського: вчора, сьогодні, завжди

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського э провідним навчальним закладом у системі музичної освіти України. Її утворено відповідно до Указу Президента України від 5 вересня 1995 року "Про реорганізацію Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського у Національну музичну академію України імені П.І. Чайковського". Таким чином, НМАУ ім. П.І. Чайковського стала правонаступницею Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського, заснованої в листопаді 1913 року завдяки зусиллям української культурної громадськості - талановитого організатора і педагога, директора Київського музичного училища В. Пухальського, відомого диригента А. Виноградського, київського мецената М. Терещенка, а також видатних російських композиторів - П. Чайковського, С. Танєєва, С. Рахманінова.

З 1919 року Київська консерваторія стала державним навчальним закладом, головні напрями діяльності в якому започаткували видатні діячі музичного мистецтва: композиторську школу - Р. Гліер, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, В. Косенко, В. Золотарьов, А. Штогаренко; виконавські школи: фортепіанну - В. Пухальський, Г. Беклемишев, Г. Нейгауз, М. Михайлов, Є. Слівак, А. Луфер, В. Топілін, О. Александров, Т. Кравченко; вокальну - О. Шперлінг, О. Муравйова, М. Донець-Тессейр, Є. Чавдар, З. Гайдай, І. Паторжинський, О. Гродзинський та ін.; хормейстерську - О. Кошиць, Г. Верьовка, М. Верховинець, М. Вериківський, О. Міньковський, Е. Скрипчинська; гри на оркестрових інструментах - М. Ерденко, С. Каспін, Д. Бертьє, О. Пархоменко, Я. Магазинер, Ф. Воячек, Я. Яблонський, А. Проценко; диригування симфонічним та оперним оркестрами - Ф. Блуменфельд, М. Малько, В. Дранішніков, О. Орлов, Н. Рахлін, М. Канерштейн, В. Тольба, С. Турчак; школу гри на народних інструментах - М. Геліс, В. Кабачок; українського музикознавства - Б. Яворський, М. Грінченко, К. Квітка, П. Козицький, О. Шреєр-Ткаченко, Ф. Аерова, Н. Горюхіна.

На всіх етапах своєї діяльності професорсько-викладацький колектив Консерваторії удосконалював професіоналізм, збагачував традиції українського мистецтва, засвоюючи здобутки європейських музичних культур.

Рішенням Колегії Міністерства освіти України від 29 червня 1995 року (протокол №19) Національна музична академія України імені П.І. Чайковського віднесена до навчальних закладів найвищого, IV рівня акредитації.

Сьогодні НМАУ ім. П.І. Чайковського є одним із найбільших музично-освітніх закладів у Центральній та Східній Європі. Тут зосереджено потужний науково-педагогічний і творчий потенціал, що забезпечує підготовку музикантів світового рівня, формування музично-творчої еліти українського суспільства як національного суб’єкта світової культури.

Академія відновлює сторінки народної і професійної (світської та церковної) культури минулого як основи відродження музичної пам’яті нації, збагачуючи культурними здобутками митців українського зарубіжжя та національних меншин України, а також систематично презентує досягнення української музичної школи на міжнародному рівні.

Професорсько-викладацький колектив є потужним генератором науково-педагогічних і творчих ідей, його зусиллями втілюється державна стратегія розвитку національної музичної культури, збагачуються традиції української музичної школи, оновлюючись ідеями педагогів-новаторів. Академія забезпечує високопрофесійними кадрами соціокультурну сферу, художньо-творчі колективи, музичні заклади, концертні організації, наукові й інформаційні музичні центрами.

Колектив навчального закладу активно співпрацює із законотворчими (парламентські комісії), державними (Кабінет Міністрів України), громадськими структурами (благодійницькі, спонсорські об’єднання) та іншими культурними осередками. Академія є головним центром, що координує зв’язки музичного мистецтва з інфраструктурою культурно-масової сфери (аудіовізуальне мистецтво, телебачення, кінематограф, радіо-, аудіоринок, реклама, музейна діяльність, видавництва, нотний ринок, музичні бібліотеки тощо).

В останні роки значно зріс міжнародний авторитет Академії, унаслідок чого помітно інтенсифікувалися її зв’язки з багатьма міжнародними організаціями та навчальними закладами. Студенти і викладачі беруть участь у міжнародних програмах з обміну досвідом і навчання в багатьох країнах світу.

Сьогодні в Академії на 6 факультетах і 26 кафедрах навчаються близько 1.500 студентів. Науковий і педагогічний потенціал закладу становлять: 6 Героїв України, 4 академіки і 10 членів-кореспондентів Академії мистецтв України, 50 народних і 38 заслужених артистів України, 78 професорів і 106 доцентів,20 докторів і 69 кандидатів наук, 30 заслужених діячів мистецтв України. Студенти і творчі колективи успішно представляють музичне мистецтво в Україні та за її межами. Слід відзначити традиційно високі результати виступів студентів Академії на міжнародних музичних конкурсах: загальна кількість дипломів і лауреатських звань, виборених ними лише протягом 2008 року, - понад 50.

В Академії здійснюється підготовка педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, асистентурі-стажуванні та в докторантурі.

Високий рівень професійної підготовки музикантів викликає значну зацікавленість Академією іноземних громадян. Так, протягом 2007-2008 навчального року тут навчалося 240 іноземних студентів із 14 країн світу, зокрема, з Китаю, Ірану, США, Південної Кореї, Росії, Сербії та Чорногорії, Польщі, Японії, Нової Зеландії.

Найбільшу популярність серед іноземців мають вокальний, фортепіанний, оркестровий та композиторський факультети. Державні іспити переконують, що іноземні студенти з високими результатами закінчують Академію і, отримавши диплом магістра, успішно працюють у вищих навчальних закладах на батьківщині, пропагуючи й українську музику, культурно-мистецькі традиції. 2008 року на перший курс вступи-ло близько ста талановитих іноземних студентів.

У 2007-2008 навчальному році відбулося перше публічне засідання нового складу Наглядової ради Академії. Її головою обрано Героя України, видатного диригента сучасності, народного артиста України, академіка Академії мистецтв України, генерального директора, художнього керівника Національного заслуженого академічного українського хору ім.Г. Верьовки, голову Національної всеукраїнської музичної спілки А.Т. Авдієвського. Співпраця з представниками Наглядової ради Академії сприяє поглибленню якості навчально-виховного процесу та зміцненню його матеріальної бази.

Історія фортепіанного факультету

Славетна історія Київської консерваторії та вітчизняної музичної освіти в цілому нерозривно пов′язана з історією фортепіанного факультету. Першим директором Київської консерваторії став видатний педагог - піаніст, патріарх української фортепіанної школи В. Пухальський. У наступні роки консерваторію очолювали відомі піаністи: Ф. Блюменфельд (1920 - 1922 рр.), К. Михайлов (1922 - 1926 рр.), А. Луфер (1934 - 1948 рр.). Невід′ємні від історії фортепіанного факультету імена великого романтика ХХ століття В. Горовиця, випускника 1920 року (класи В. Пухальського, Ф. Блюменфельда), і талановитого музиканта-митця Г. Нейгауза, чий блискучий педагогічний шлях розпочався саме у Київській консерваторії (1919 - 1923 рр.)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: