Сторінка
6

Нормування учнівської праці і учбово-виробничих робіт

Одним з найважливіших показників професійної майстерності майбутніх кваліфікованих робітників, формованого в процесі виробничого навчання, є продуктивність праці. Ефективним педагогічним засобом формування в учнів цієї якості є педагогічно правильно організоване нормування їх навчально-виробничої праці.

Вміле застосування нормування сприяє відповідальному ставленню учнів до виконання завдань, стимулює активність в процесі роботи, допомагає формуванню дуже важливого у виробничій діяльності вміння економно витрачати робочий час, спонукає освоювати високопродуктивні способи праці, виховує в учнів наполегливість у досягненні мети, розвиває творчі здібності.

Мета технічного нормування праці в навчальних майстернях – встановлення науково обґрунтованих витрат робочого часу на різні вироби, створення основ раціональної організації навчання, планування робіт, морального і матеріального стимулювання праці учнів. У професійних училищах норми часу встановлюють за прийнятою в країні методикою технічного нормування тобто сумарним, аналітичним і аналоговим (порівняльним) методами. За методом визначення норми часу підрозділяються на технічно обґрунтовані і дослідно-статистичні.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: