Сторінка
5

Використання ігрової технології на уроках географії

Практична реалізація ігрових навчальних технологій при вивченні фізичної географії

Зупинимося детальніше на використанні ігрових навчальних технологій при вивченні курсу фізичної географії.

Курс „Загальна географія” (6 клас)

Розвиток та зміни навчальної та ігрової діяльності школярів визначаються віковими особливостями учнів та особливостями навчального матеріалу. Так, до 6 класу у дитини формуються навички роботи в колективі. У неї вже досить гарно розвинуте логічне мислення. Шестикласники більш-менш успішно можуть співставляти, аналізувати інформацію, спиратись на логіку своїх роздумів у прогнозуванні найбільш простих і очевидно модельованих ситуацій. Наприклад, при вивченні літосфери, зокрема внутрішньої будови Землі, можна запропонувати гру-подорож, котра дозволить дітям уявити ті процеси, що відбуваються в надрах нашої планети. Розглянемо приклад такого уроку.

Тема: Внутрішні сили землі.

Навчальна мета: дати учням поняття про внутрішні сили Землі та їх види; показати їхню роль у формуванні рельєфу; у формі подорожі по поверхні Землі та її надрах дати нові відомості про різні сили Землі (землетруси, вулкани) і виявити причини їх утворення.

Розвивальна мета: вчити дітей користуватися різними джерелами знань, додатковою літературою, виявляти ініціативу, творчі здібності.

Виховна мета: виховувати дружбу, взаємоповагу, уміння працювати парами; пробуджувати інтерес до географії. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Обладнання: карта півкуль; таблиця внутрішньої будови Землі; атласи, контурні карти; картини гейзерів, вулканів; макет вулкана.

Форма уроку: урок-мандрівка.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

У ч и т е л ь. Географія – одна з найданіших та найцікавіших наук. Уже майже 5000 років учені, дослідники, мандрівники вивчають безкраї простори Землі, але „білих” плям та недосліджених територій ще багато.

А чи багато ми знаємо про внутрішню булову нашої планети? Ні. Значно менше, ніж про небачений нами бік Місяця. Географія не тільки цікава, а й захоплююча наука. Це ви добре знаєте з уроків і з підручника, а також з книжок і журналів. Ще краще пізнати нашу Землю, її чудеса й таємниці, зазирнути у її минуле дозволяють екскурсії, походи, подорожі.

Сьогодні я вам пропоную гру-подорож по внутрішніх силах Землі на „Землеході-1”, який зроблений із міцних сплавів, і може рухатись як на поверхні Землі, так і заглибившись у її надра.

Вирушаючи у подорож, ми візьмемо із собою валізи з багажем географічних знань, географічні карти та гарний настрій.

Хочу вам нагадати, що свої знання з валізи ви будете обмінювати на камінці-самоцвіти, тобто жетони-бали. За їх кількість у ваших валізах на кінець подорожі ми виявимо найкращих мандрівників-екскурсоводів. Чи готові ви до подорожі?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Стартовий майданчик

Що це висвітлилося на пульті управління?

Розкажи – і я забуду,

Прочитай – і я згадаю,

А пограй – запам'ятаю.

1. „ Географічний футбол”(поняття). Вчитель кидає учневі м'яч та називає поняття, він відповідає, що воно означає (літосфера, землетрус, магматизм, гейзер, земна кора)

2. Прочитайте загадкові слова на вході. Що вони означають?

1) Ордя (ядро)

2) Ятмнаі (мантія)

3) Суртелмез (землетрус)

4) Тесфаліор (літосфера)

Учитель. За кожну правильну відповідь ви заробляєте камінь-самоцвіт. Молодці, діти! Ось ми нарешті і в „Землеході-1”. Рухається він дуже швидко. Не встигли сісти, як уже попереду станція „Сейсмічна”.

Сейсмічна стація

На зупинці група досвідчених учених-сейсмологів проводить екскурсію по сейсмічних районах планети.

Що таке землетруси?

Дослідження на сейсмічних станціях.

Приклади землетрусів та їх географія.

Цунамі та їх наслідки.

Поведінка тварин під час землетрусів.

(Кожен екскусовод отримує 2 камінці-самоцвіти.)

Учитель. Увага! Знову перепона. На станцію „Вулканічна” ми можемо потрапити, використавши багаж знань. Що означають ці цифри в лабіринті?

5–80 км (товщина земної кори)

1000 (температура верхньої мантії)

5000 (температура ядра)

6731 км (радіус Землі)

(За правильну відповідь – 1 камінь-самоцвіт)

Станція „Вулканічна”

Учні-екскурсоводи вітають мандрівників та розповідають:

про магматизм. Демонструють макет вулкану;

про вулкан та його частини, види вулканізму;

про географію вулканізму;

про згаслі вулкани;

про вулкан Кракатау та його виверження;

цікаві відомості про вулкани, підводні вулкани;

про вулкани України.

Учитель. Бачу, бачу, любі мандрівники, що ви вже втомилися. Валізи з дорогоцінними камінцями відривають руки. Давайте відпочинемо.

Я буду називати терміни, коли вони стосуються внутрішньої будови Землі, то ви присідаєте, а коли це внутрішні сили та їх наслідки – піднімаєте руки вгору.

- ядро - вулкан

- землетрус - астеносфера

- земна кора - мантія

- літосфера - гейзер

- цунамі - магматизм

Поки ми з вами відпочивали, землехід приніс нас до наступної зупинки.

Станція „Гейзерна”

Екскурсію ведуть гідрологи, які займаються вивченням гейзерів та гарячих джерел.

Що таке гейзер?

Географія гейзерів та гарячих джерел.

Гейзери Камчатки та Ісландії.

Використання гейзерів та гарячих джерел.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Станція „Загадкова”

Учитель. А тепер відгадайте загадки та знайдіть відгадки серед картинок, які прикріплені на дошці.

Підносить вітер пил та попіл Б'є джерело, фонтанує,

В землі гуркоче бог Вогню А сусід його– вулкан. (Гейзер)

Які ж це гори Етна, Гекла?

Вгадай загадочку мою. (Вулкани)

Гіпоцентр й епіцентр

Ще й якийсь сейсмограф,

Що це за стихійне лихо,

Друже мій, географ? (Землетрус)

V. Підсумок уроку

Учитель. Розкрийте свої валізи та полічіть кількість камінців-самоцвітів у кожного та в цілому в усієї дослідницької групи. Учні, які отримали найбільшу кількість балів, нагороджуються посвідченнями екскурсоводів І, ІІ, ІІІ ступеня. Група, яка набрала найбільшу кількість балів, отримає сюрприз – „запрошення” в Долину Гейзерів на Камчатку. А тепер переверніть картинки-відповіді на загадки.

Що там написано? („Молодці!”)

VI. Домашнє завдання

Написати оповідання, казку про мандрівку надрами планети Земля.

Курс „Географія материків і океанів” (7 клас)

Семикласники вже доволі гарно володіють навичками самостійної роботи. Їм характерна потреба в лідерстві, і якщо вона не реалізована, у дитини можуть виникнути проблеми емоційного характеру. Відповідно змінюється і мотивація учнів до ігрової діяльності. На перший план виходить бажання проявити лідерські якості, реалізувати себе в грі, особливо якщо традиційні форми уроку не дають дитині такої можливості.

Курс географії 7 класу дозволяє створювати яскраві, емоційно забарвлені образи природи материків і океанів, країн та народів. Особливістю курсу є розгляд особливостей багатьох одиничних географічних об'єктів. Це задання неможливо вирішити без вміння учнів робити узагальнення. Перехід при вивченні від одного об'єкта до іншого можна співставити з уявним „переміщенням” учнів по відповідній території.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: