Сторінка
1

Проектування технологій навчання за темою "конструювання боді" курсу "конструювання швейних виробів"

У кінці ХХ століття професійна освіта перетворилася в один з найважливіших соціальних інститутів суспільства. Професійна компетенція є нині вирішальною передумовою виробництва високоякісних товарів і надання населенню сучасних послуг. Високий рівень професійної освіти слугує важливим чинником стимулювання економічного розвитку й забезпечення конкурентоздатності економіки в міжнародному масштабі.

Кожна наука має свої предмет і об'єкт дослідження та є синтезом знань про явища дійсності, які вона вивчає. Разом з тим вона неодмінно перебуває в певних взаємозв'язках з іншими науками. Педагогіка досліджує виховання як свідомий і планомірний процес підготовки людини до життя і праці, розкриває його сутність, закономірності, тенденції та перспективи, вивчає принципи і правила, які регулюють виховну діяльність. Як і кожна наука, педагогіка покликана теоретично узагальнювати факти, проникати у внутрішню природу явищ, виявляти їх причини, передбачати їх розвиток. Вона аналізує об'єктивні закономірності виховного процесу, досліджує істотні й необхідні, загальні та стійкі зв'язки, причинно-наслідкові залежності в ньому. їх знання дає можливість правильно будувати педагогічний процес, прогнозувати результати виховання і здійснювати його відповідно до потреб суспільства. Професійно-технічна освіта є формою професійної освіти, що має на меті підготовку кваліфікованих робітників або спеціалістів (професійно-технічної системи освіти при підготовці кваліфікованих робітників, системи вищої освіти при підготовці молодших спеціалістів та бакалаврів) для легкої промисловості, її цілі та завдання щодо підготовки високопрофесійних і конкурентоздатних фахівців швейного та конструкторського профілю; шляхи реалізації поставлених завдань.

Таким чином, актуальність і доцільність теми нашого дослідження зумовлені зрослими сучасними вимогами суспільства до підготовки кваліфікованих, професійно грамотних робітників у нинішніх умовах діяльності професійно-технічних навчальних закладів та відсутністю концептуальних обґрунтувань цілісної системи теоретичних і методичних основ організації.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і є обраним для вивчення (об'єктом може бути процес підготовки робітника конкретної спеціальності, самостійна підготовка учнів, структура змісту професійної підготовки студентів і та ін.).

Об’єкт дослідження – процес навчання майбутніх фахівців технічних дисциплін.

Предмет дослідження – конструювання боді.

Метою дослідження – даної курсової роботи є визначення особливостей конструювання боді.

Дана тема є досить актуальною в процесі виробництва одягу, адже використання боді дає можливість уявити собою цікаве з’єднання бюзгалтера, маєчки, та трусиків. Воно добре у використанні, підтягує та підкреслює фігуру, роблячи її більш виразною. Також уможливлює забезпечення виразності, красоти та акцентування різних ділянок фігури, дозволяє створювати нові комбінаторні рішення моделей, що, в свою чергу, створює різноманітність моделей.

Визначення видів діяльності робітника

Будь-який керівник прагне мати кваліфікованого фахівця, в якого є не лише бажання працювати, але і глибокі знання. Виходячи з цього, основний ресурсом учбового закладу мають бути знання, що обумовлюють розвиток учбового процесу.

Існуючі документи (державні освітні стандарти, учбові плани, робочі програми) регламентують технології передачі знань лише на рівні кваліфікаційних критеріїв знань і практичних навиків, а також формальних організаційних обмежень (загальна кількість занять, допустима кількість дисциплін, які студент оволодіває паралельно, кількість заліків, іспитів т.п.).

Істотно, що при такому підході до проектування програм передачі знань технологічні обмеження і критерії якості часто підміняються формальними. Професійна підготовка і підвищення кваліфікації повинні стати обов'язковим плановим процесом для всіх працівників в розкрійних цехах підприємств легкої промисловості. “Закрійник” 4-го розряду

Повинен знати:

основи конструювання і розкрою;

технологію розкрою, пошиття та ремонту виробів, білизни і корсетних виробів, сучасний напрямок моделювання, призначення та властивості матеріалів, що використовуються, кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків;

нові технології виготовлення та розкрою, сучасне обладнання;

економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків, призначення, порядок, встановлення норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, положення Кодексу законів України про працю та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен уміти:

розкроювати при пошитті і перекроювати під час ремонту натільну та постільну білизну, корсетні вироби зі зняттям мірок за силуетними основами лекал, наданих моделюючими організаціями, вибирати фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі замовника, уточнювати лінії деталей після примірки;

видавати готові вироби замовникам;

узгоджувати з замовниками характер ремонту натільної білизни, корсетних виробів;

виявляти дефекти матеріалів чи виробів, принесених для ремонту під час роботи під керівництвом закрійника більш високої кваліфікації;

раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці, дотримувати норми технологічного процесу, застосовувати способи і прийоми запобігання відмов технологічних систем і виникнення дефектів;

виконувати вимоги нормативних актів щодо охорони праці і навколишнього середовища, правил безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, дотримувати норми, методи і прийоми безпечного провадження робіт;

здійснювати заходи щодо поліпшення умов праці, передбачених трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку, використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії).

Сфера професійного використання випускника представлена в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 Професійне використання фахівця

Виконувані трудові процеси

Місця використання фахівця

1

2

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці, застосовувати способи і прийоми запобігання відмов технологічних систем і виникнення браку

- розкроювати при пошитті і перекроювати під час ремонту натільну та постільну білизну, корсетні вироби зі зняттям мірок за силуетними основами лекал, наданих моделюючими організаціями, вибирати фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі замовника, уточнювати лінії деталей після примірки;

- видавати готові вироби замовникам;

- узгоджувати з замовниками характер ремонту натільної білизни, корсетних виробів;

- Експериментальний цех підприємства легкої промисловості.

- Розкрійний цех підприємства легкої промисловості.

- Ательє.

- Майстерня.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: