Сторінка
1

Особливості організації роботи педагога-дефектолога з батьками дитини з порушеннями психофізичного розвитку

У педагогіці і психології існують "постійні проблеми", навколо яких точаться дискусії. Однією з них є проблема спілкування батьків і дітей у сім'ї. У наш час вона набула великого значення, тому що дуже багато батьків і дітей не в змозі знайти спільну мову один з одним.

Відомо, що сім'я - це головний осередок розвитку і формування людини як повноцінної і неповторної особистості. Кожна сім'я є "інтимною" соціальною групою, життя в ній має свою специфіку, адже люди, які її створюють - неповторні. Головне, що відрізняє сім'ї, це та атмосфера, яка панує в родині й відбиває розуміння батьками своїх подружніх ролей, а також ролей вихователів власних дітей. Саме спосіб сімейного виховання зумовлює зміст сімейних взаємин, а отже й має домінуючий вплив на формування особистості дитини.

Процес виховання від батьків потребує ґрунтовних і різноманітних знань, урахування вікових особливостей синів і доньок. Досить часто батьки не розуміють потреб і запитів дітей, що викликає у останніх тривогу і протест.

Проблема "батьки - діти" завжди була актуальною, тому необхідним є з'ясування причин неспроможності зрозуміти найближчих одне одному людей, взаємної байдужості батьків до інтересів дітей, жорстокості, невдячності та егоїзму з боку дітей.

В.О. Сухомлинський писав: "Що ми залишаємо в серцях своїх дітей - залишаємо своїми справами і словами, вчинками і почуттями? Чим ми запам'ятаємося нашим дітям, чим возвеличимо себе в їх очах? Є єдина могутня духовна сила, яку ні з чим не можна порівняти, яка здатна відобразити в душах наш образ - образ справжньої духовної краси. Ця сила - велике багатство людського духу - любов. Є вона в наших батьківських серцях - є чим виховувати наших найулюбленіших дітей".

Соціальні проблеми конфліктів у системі "діти - батьки"

Важко знайти батька чи матір, які б, незалежно від їхнього віку, національності, місця проживання і рівня освіти, не бажали щастя своїм дітям, не мріяли про те, щоб вони виросли здоровими, розумними й чуйними до інших, і в першу чергу, - до батьків і рідних.

Спосіб взаємин дорослих і дітей є не тільки засобом підтримки їхніх контактів, а й своєрідним, досить дієвим, методом виховання - виховання спілкуванням. Важливо створити таку атмосферу в сім'ї, де б панувала любов до дитини (незалежно - гарна вона чи ні, розумна чи ні); довіра (щоб дитина будь-коли могла розповісти про свої проблеми, поділитися горем чи радістю); допомога (щоб батьки не кричали на дитину, а могли дати добру пораду). Саме за цим дитина і звертається до батьків, а не до когось іншого, їй потрібна любов, повага, довіра з боку батьків, а найголовніше, щоб її приймали такою, якою вона є. Адже в спілкуванні з дорослими діти засвоюють, а точніше закріплюють свої майбутні моделі поведінки.

Однак в житті таке виховання і взаєморозуміння досягається не завжди. Протягом усієї історії розвитку людства і становлення сім'ї, зокрема її виховної функції, так і не вдалося знайти єдиного універсального рецепту успішного сімейного виховання. Одна з найголовніших причин полягає в тому, що однакових дітей, як і однакових батьків, не існує: кожна особистість неповторна і самоцінна, і в питаннях взаємин між ними слід виходити саме з цього.

Доведеним на сьогодні є твердження про те, що період статевого дозрівання є другим народженням.1 це друге народження - найбільш критичний момент, який завершує все попереднє життя: створюється нова психічна організація, нова структура особистості, яка ґрунтується на глобально змінених стосунках з оточуючим світом, іншими людьми, самим собою (за Ж. - Ж. Руссо).

педагог дефектолог виховання дитина

Оточення, в якому росте і розвивається дитина, звичайно, створюють батьки. Його важливою складовою є спілкування дорослого з дитиною. Особистість дитини розвивається благоприємно, якщо стосунки дорослих, що оточують дитину, містять у собі певні характеристики:

Перш за все, це прийняття. Приймати дитину - значить бачити її індивідуальність: несхожість на інших, надавати їй можливість бути такою, якою вона є. Як ми оцінюємо наших дітей, так вони оцінюють і себе, і в решті-решт такими вони і стають. Справжня любов і є - прийняття, її формула не "люблю тебе, тому що ти гарний", а "люблю тебе тому, що ти є, люблю таким, яким ти є".

Ставлення до дитини, протилежне прийняттю, називається знехтуванням. Дитина росте в умовах критики, покарань. Як наслідок цього, у дитини не розвивається почуття захищеності, опори. Таким чином прийняття є основною характеристикою відношення дорослих до дітей, при якому створюється найбільш благоприємний емоційний фон його дорослішання.

Другою головною складовою батьківського ставлення є незалежність дитини, точніше - надання їй розумної волі (свободи) і самостійності. Ці дві характеристики батьківського ставлення до дитини - прийняття і незалежність - засновані на одній важливій особистісній установці батьків - оптимістичній вірі у розвиток і досконалість.

Відомо, щоб позбутися конфлікту, або упередити його, необхідно викрити причини його виникнення. Існує безліч причин, які призводять до виникнення конфліктів у спілкуванні між батьками і дітьми. Виділимо декілька основних:

відмінності у рівні досвіду дітей та дорослих;

соціальні і психологічні відмінності між батьками й дітьми; '

відсутність змін у суспільному становищі підлітка порівняно з дитинством (він як і був, так і є "учнем", "школярем");

інерція минулого досвіду дорослих у вигляді звички постійно спрямовувати її контролювати;

невміння підлітка діяти самостійно;

матеріальна залежність від батьків;

збереження у підлітка дитячих рис у зовнішності та поведінці.

Основний напрям становлення дитячої особистості, її психологічного самопочуття визначається задоволенням у сім'ї найголовніших потреб: любові та довіри, самостійності і почуття захищеності, самоствердження та визнання. Відбувається це, насамперед. взаєминах з батьками, оскільки характер батьківського ставлення та їх взаємини з дитиною є основною умовою психічного, фізичного та духовного її розвитку.

Австрійський психолог і психотерапевт Віктор Франкл писав: "Головне, що можуть зробити батьки для дитини - це любити її: допомагати, шукати і знаходити себе".

На жаль, виходити з конфліктної ситуації діти і їх батьки намагаються різними шляхами. І тому обом сторонам є чого навчитися - навчитися співпраці у вирішенні всіх проблем і не лише конфліктних. Не вирішує проблему й уникання конфлікту. За твердженням К. Томаса, при униканні конфлікту не досягає успіху жодна із сторін. При ситуації конкуренції, компромісу або пристосування один з учасників може виграти, а інший - програти, або програють обоє. І тільки в ситуації співпраці виграють обидві сторони конфлікту.

Ефективними шляхами подолання конфліктів у спілкуванні між батьками і дітьми можемо визначити такі:

Пам'ятати про те, що кожна людина має право бути іншою, не кращою і не гіршою - просто іншою, зі своїми поглядами, переконаннями, слабостями та звичками.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: