Сторінка
1

Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

Складовою частиною нашого дослідження є вивчення самостійності в учнів початкових класів в умовах діючої системи навчання.

Педагогічний досвід передових вчителів початкових класів свідчить, що вони в основному ефективно організовують самостійну роботу на уроці. Адже, ефективність самостійної роботи значною мірою залежить від способу постановки завдання.

З метою вивчення питання організації самостійної роботи в масовому педагогічному досвіді нами проаналізовано: матеріали досвіду роботи вчителів початкових класів, навчальні програми, підручники, матеріали анкетного опитування вчителів.

Учитель Марковець Г.С. (середньої школи №33 м. Львова) вказує, що різноманітність самостійних робіт, їх ускладнення підвищує інтерес до знань у цілому і є засобом активізації учнів на уроці. Рекомендує при виконанні самостійної роботи:

1) уникнути безсистемності під час проведення самостійних робіт;

2) відібрати найважливіше, виходячи з основної проблеми уроку;

3) варіювати види завдань для розвитку в школярів різних умінь і навичок самостійної роботи;

4) поступово ускладнювати самостійну роботу учнів;

5) встановити взаємозв’язок між різними видами самостійних робіт під час здобуття, закріплення і застосування знань, умінь і навичок на практиці;

6) поєднувати фронтальні, групові, індивідуальні форми роботи;

7) збільшити питому вагу частково-пошукових ііі дослідницьких методів навчання;

8) формувати загальнонаукові вміння і навички, посилити мотивацію навчання;

9) використати групові і диференційовані домашні завдання;

10) зробити процес учіння більш керованим.

Навчання грамоти

Мета. Оптимально спрямувати розвиток кожного школяра, починаючи з першого року навчання.

На кожному уроці готую індивідуальні завдання для тих, хто добре читає і для тих, хто тільки опановує цей процес.

У гості до шестиліток приходить мудрий їжачок і прудка Білочка з цікавими вправами. На перших уроках допомагаю учням добирати посильні завдання. Пізніше діти самі свідомо добирають їх, звертаючи увагу на те, що прудка Білочка пропонує такі, які потребують швидкого читання, а їжачок - повільнішого. їжачка називають мудрим тому, що він спокійно, неквапно допомагає школярам підготуватись до колективної роботи: читання ланцюжком речень, слів, вибіркове, правильне, виразне - всього тексту тощо.

Тема. Звук [м]. Позначення його буквою "ем".

Фрагмент уроку.

Після підготовки до читання прямого складу пропонуються варіативні вправи за Букварем (с.28). На дошці заздалегідь "надрукована" сторінка букварика. Завдання першого варіанту пропонує Білочка, а другого - їжачок.

I варіант. Відшукати у словах, поданих у першій колонці, склади з вивченим звуком [м], "надрукувати" їх на планшетах: ма, мо, му, ми.

II варіант. Працюють з учителем (З-4 школярів).

Учні повторно читають пошепки склади ма, мо, му, ми на "рухомому букварику", відшукують і підкреслюють їх у словах, записаних на дошці.

Перевірка. Учитель оглядає записи на планшетах. Учні парами читають з букварика склади з вивченим звуком у словах, поданих в першій колонці.

I варіант. Прочитати самостійно слова: мама, мамо, маму, мами.

II варіант. Учні пошепки читають слова, які класовод показує на дошці, уважно стежать за рухом указки.

Фронтальна робота. Читання "ланцюжком" слів першої колонки.

I варіант. Самостійно. Відновити перші два слова у другій колонці. "Надрукувати" ці склади, довести правильність своєї думки.

II варіант. З учителем. Відновити наступні два слова, самостійно "надрукувати" ці склади.

Перевірка. Огляд записів на планшетах.

Фронтальна робота. Колективне читання відновлених слів.

Повторне читання тексту після колективного аналізу - кожного речення.

I варіант. Відшукати і прочитати слова Маринки.

II варіант. Разом з учителем читають перше речення: О, мама!

Перевірка. Колективне читання речення: О, мама!

I варіант. Прочитати друге речення, накреслити його схему.

II варіант. Разом з учителем учні "друкують" на планшетах речення: Мамо, мамо!

Перевірка. Огляд завдань на планшетах.

Колективне читання речення: Мамо, мамо!

Робота парами. Доповнити і "надрукувати" третє речення: У мами сумка.

Один школяр працює біля дошки під контролем класовода. Завдання записується на дошці в такому місці, щоб учні не змогли скористатися готовою відповіддю.

Перевірка. Відкривається дошка. Всі перевіряють свою роботу, зіставляючи з виконаним завданням на дошці. Колективне читання складеного речення.

Фронтальна робота: читання по рядках, індивідуальне. Школярі, які не можуть стежити за всіма, працюють парами або разом з учителем.

I варіант. Розглянути малюнок на с.28, дібрати слова з вивченим звуком [м].

II варіант. Самостійно напівголосно читати у Букварі текст: О, мама! Мамо, мамо! У мами сумка.

Перевірка. Назвати слова зі звуком [м].

Колективне читання підготовленого тексту.

Для тих дітей, хто робить це легко, даються індивідуальні завдання: підготуватись до читання невеликого тексту перед класом. Для всіх: уважно послухати і розповісти, про що читав товариш.

Тема. Продовження засвоєння звуків [д], [д'1, букви "де".

Фрагмент уроку.

Формування у дітей навичок читання. Робота над текстом "Парк на пустирі".

Фронтальна робота. Правильне і швидке читання слів, записаних на дошці:

посадили надумали Олена

посередині керувала Данилівна

Діти, які тільки опановують процес читання і не можуть самостійно стежити, спочатку читають з учителем текст, поданий на дошці, а потім відшукують ці ж речення на сторінці букварика.

I варіант. Відшукати в перших двох реченнях всі чотирискладові слова. Одне з них "надрукувати" на планшеті.

II варіант. Працюють з учителем.

В перших двох реченнях виділяють і підкреслюють злиття приголосних.

Читають склади: від, кві, пус, тир, стежачи за рухом указки, яка повільно просувається під злиттям звуків приголосних і робить коротку зупинку біля приголосного, що закриває склад або" стоїть перед злиттям приголосних. Пошепки колективно читають два речення, стежачи за указкою класовода.

Недалеко від села пустир. "Посадимо на пустирі дерева і квіти", - надумали піонери.

Перевірка. Зачитуються чотирискладові слова, оглядаються планшети. Учні, які працювали з учителем, колективно читають перші два речення за букварем.

I варіант. Прочитати наступні два речення. Накреслити на планшетах їх схеми.

II варіант. Виділити злиття приголосних в реченнях: Парк садили дорослі і діти. Усім керувала Олена Данилівна. Прочитати склади: елі, лів, Оле. Надрукувати після звукового аналізу слово парк. Прочитати пошепки речення, стежачи за указкою.

Перевірка. Перевірити схеми речень.

Колективне читання: Парк посадили дорослі і діти. Усім керувала Олена Данилівна.

I варіант. Прочитати наступні два речення. "Надрукувати" назви дерев.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: