Сторінка
1

Підбір методів наукового дослідження фізичної підготовки школярів

Фізична культура в шкільному віці має особливо велике значення для формування необхідних в житті рухових умінь, навиків, оволодіння основами їх практичного використання в різноманітних умовах рухової діяльності. У навчанні руховим діям в цьому віці виділяються етапи, сприятливі для швидкого і повноцінного освоєння нових рухових дій. В процесі направленого використання цієї особливості створюються якнайкращі умови для усестороннього розвитку рухових якостей, підвищення рівня фізичної підготовленості.

Багатообразна практика використання фізичної культури в шкільному віці направлена на фізичне вдосконалення підростаючого покоління. Разом з тим вона служить цілям забезпечення здорового способу життя, побуту і культурного відпочинку, підтримки високого рівня працездатності в учбових заняттях і успішного здійснення інших видів діяльності. Весь процес досягнення цих цілей пов'язаний зі усестороннім розвитком особи [9].

Недолік осмисленої рухової активності (гіподинамія) неминуче приводить до непоправних втрат у фізичному розвитку, ослабленню захисних сил організму і серйозним порушенням здоров'я. Досвід шкіл, добре організуючих використання засобів фізичної культури, дозволяє судити про реальну можливість успішного рішення проблеми гіподинамії, здоров'я і фізичної підготовленості дітей.

Уроки фізичної культури забезпечують фізкультурну утворену, загальну фізичну підготовленість до всякої діяльності і відрізняються найбільшим багатством змісту. Вони грають істотну роль в створенні передумов для організації і успішного розгортання спортивної підготовки учнів. Діти в ході уроків знайомляться з типовими видами спортивних вправ, опановують основами техніки, досягають більш високого рівня розвитку рухових якостей, набувають початкового уявлення про види спорту.

Основні завдання фізичного виховання в середньому шкільному віці:

сприяти зміцненню здоров'я і нормальному фізичному розвитку;

сприяти розвитку рухових якостей: швидкості, швидкісний-силових, м'язової сили, витривалості і рухливості в суглобах;

У старшому шкільному віці основними завданнями фізичного виховання є:

зміцнення здоров'я, усесторонній фізичний розвиток, досягнення і підтримка високої працездатності в процесі навчання;

забезпечення усестороннього розвитку всіх рухових якостей;

Уроки загальної фізичної підготовки направлені на забезпечення усестороннього фізичного розвитку. Вони проводяться зі всіма віковими групами (дитячий сад, школа, вуз, групи здоров'я і т.д.). Для цих уроків характерні різноманітність учбового матеріалу і помірні фізичні навантаження. Вони також мають місце в учбово-тренувальному процесі спортсменів, але носять специфічний характер з переважанням вправи, направлених на розвиток фізичних якостей.

Тренувальні заняття використовуються в роботі з тими, що займаються вибраним видом спорту. У кожному окремому випадку вони вимагають специфічної методики, підвищеної уваги до дозування навантаження.

Фізичне виховання підростаючого покоління, досягнення їм достатнє високих рівнів загальної фізичної підготовленості до всякої суспільно корисної діяльності, а також базової професійно-прикладної і спортивної підготовленості, стан здоров'я є фундаментом подальшого фізичного вдосконалення у все подальші роки.

Значення фізичної культури в шкільному віці при рішенні завдань загальної фізкультурної освіти і фізичного розвитку - неоцінимо. Рухова активність - природна потреба організму, що росте, неодмінна умова фізичного розвитку, зміцнення здоров'я і підвищення опірності організму несприятливим умовам. Проте спеціальні дослідження змісту загальної фізкультурної освіти, рухового режиму школярів переконливо свідчать про

недостатнє задоволення цих потреб.

Особливості і закономірності впливу занять фізичними вправами на організм школярів, їх фізичну підготовленість піддамо дослідженню.

Мета дослідження - визначити особливості розвитку та удосконалення рівня фізичної підготовки і стану здоров'я дітей середньої та старшої школи, які займаються за шкільною програмою на уроках фізичного виховання і тих, які додатково відвідують заняття спортом в групах, командах, секціях.

Визначити рівень фізичної підготовки і стану здоров'я дітей середнього шкільного віку, які займаються та не займаються спортом;

Дати порівняльний аналіз рівня фізичної підготовки і стану здоров'я дітей середнього шкільного віку;

Визначити рівень фізичної підготовки і стану здоров'я дітей старшого шкільного віку, які займаються та не займаються спортом;

Дати порівняльний аналіз рівня фізичної підготовки і стану здоров'я дітей старшокласників;

Визначити особливості і ефективність виливу занять з фізичного виховання за шкільною програмою і спеціальних спортивних занять на удосконалення стану здоров'я і фізичної підготовленості школярів

Методика дослідження

Для розв'язання поставлених завдань були використані широко відомі в теорії і практиці фізичного виховання засоби і методи, які дозволили отримати об'єктивну картину розвитку фізичної підготовки і стану здоров'я дітей та підлітків середньої та старшої школи.

Для проведення дослідницької роботи було створено експериментальну (ЕГ) і контрольну (КГ) групи дітей середнього шкільного віку (12 років) та експериментальну і контрольну групи підлітків старшого шкільного віку (17 років) по 10 школярів в кожній. В експериментальні групи були зачислені діти та підлітки, які додатково займаються спортом. В контрольних групах були школярі, які займаються за шкільною програмою на уроках фізичного виховання.

Методи дослідження

Було проведено спостереження і тестування. За результатами якого зроблений порівняльний аналіз рівня фізичної підготовки і стану здоров'я дітей середньої школи і старшокласників за віковими особливостями і станом фізичного виховання за планами додаткових занять спеціальними фізичними вправами в секціях спортивних шкіл і навчальної учбової програми дисципліни загальноосвітньої школи "Фізична культура і здоров'я".

Тестування школярів всіх експериментальних і контрольних груп проводилось згідно Положення про державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України.

В процесі тестування реєструвались показники руху тестових контрольних завдань: швидкості - біг 60м,*-100м з низького старту; витривалості - біг 1500м, 3000м; спритності - човниковий біг 4x9м; швидкісно-силових якостей - стрибок у довжину з місця; гнучкості - нахил тулуба вперед.

Зведені протоколи реєстрації показників фізичної підготовленості контрольних тестів наведені в таблицях 1,2,3,4.

Тестові показники переводились в оцінки учбових досягнень учнів за відповідними шкалами Положення.

здоров'я фізична культура школяр

Таблиця 1. Зведений протокол реєстрації показників фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку (12 років), експериментальна група

П.І.Б.

Біг 60 м., (сек) - оцінка

Біг 1500 м., (сек) - оцінка

Човниковий біг 4х9м, (сек) - оцінка

Гнучкість (см) -

оцінка

Стрибок у довжину з місця, (см) -

оцінка

Підтягування, (раз.) - оцінка

1

Б

9,5-4

6,50-4

11,0-4

10-3

185-4

8-4

2

Д

9,0-4

6,56-4

11,5-3

12-4

200-5

8-4

3

Є

9,2-4

6,30-5

10,2-5

12-4

205-5

9-5

4

К

8,8-5

6,40-5

10,6-4

14-5

190-4

8-4

5

М

8,6-5

7,10-4

10,5-5

16-5

195-4

7-3

6

П

9,0-4

7,15-4

10,4-5

11,--4

200-5

9-5

7

С

8,9-5

7,0-4

10,0-5

12-4

198-5

10-5

8

У

9,8-3

7, 20-3

11,7-3

10-3

180-3

9-5

9

Ф

8,6-5

6,55-4

10,4-5

15-5

215-5

8-4

10

Я

8,8-5

7,0-4

10,3-5

18-5-

210-5

8-4

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: