Сторінка
7

Формування мотиваційної готовності дітей до школи

Опит дітей, що проводився в підготовчій групі (див. Додаток №4 «Бесіда про школу») показав, що всі діти, за рідкісними виключеннями, прагнуть піти в школу, не хочуть залишатися в дитячому саду. Обгрунтовують це бажання діти по різному. Велика частина посилається саме на навчання як на привабливу сторону школи. Ось деякі типові відповіді дітей на питання, чому вони хочуть йти в школу: «Хочу навчитися читати, писати, багато знати» (Верещага Ілля); «В школі багато нового, багато нових цікавих предметів» (Кімлач Альона), «В школі я взнаю багато цікавого і повчального» (Лазеба Лєра). Але не тільки можливість вчитися привертає дітей. Для дошкільників великою привабливою силою володіють зовнішні атрибути шкільного життя: сидіння за партами, придбання форми, шкільних обладнань. В «Бесіді про школу» (автор Т.А. Нежнова) див. Додаток №4) на питання «Як ти готуєшся до школи?» 50 % опитаних дітей вказали на придбання форми, шкільних обладнань. А одна дитина вважає, що він до школи не готується, тому що мама йому не купила шкільні обладнання. Інтерес до такого роду зовнішніх моментів менш важливий, ніж бажання вчитися, але і він має позитивне значення, виражаючи загальне прагнення дитини змінити своє місце в суспільстві, положення серед інших людей.

Розглянувши питання «Формування мотиваційної готовності дітей до школи» ми прийшли до висновку:

1. Що учбова діяльність дошкільників спонукає цілою системою різноманітних мотивів;

2. Кожний мотив робить певний вплив на формування і характер учбової діяльності дитини;

3. Формування мотивів навчання і позитивного відношення до школи одна з найважливіших задач педагогічного колективу дитячого саду і сім'ї в підготовці дітей до школи.

Експериментальне вивчення психологічної готовності дітей дo школи

В даний час в спеціальній літературі є достатньо багато різноманітних діагностичних тестів для визначення готовності дітей до навчання в школі. Цих допомогою уточнюються інтелектуальний, емоційно-вольовий, мотиваційний, соціальний аспекти готовності дітей, що виявляються в рівні їх знань, ступеня розвитку пізнавальних процесів, мови, довільності, яких-небудь умінь, здібностей.

Ми в нашій роботі розглянемо мотиваційний аспект готовності дітей до школи.

Компонент

Параметри

Предмет вивчення

Методи оцінки

Мотиваційна

Домінування мотиву навчання

Пізнавальний або ігровий інтерес

Читання казки із завданнями (Додаток №6).

 

Інтерес до школи

Мотиви навчання

Методика «Учбова мотивація» (автор М.Р.Гинзбург) (Додаток №5)

 

Бажання зайняти позицію школяра

Виявлення особливостей внутрішньої позиції школяра

Методика «Бесіда про школу» (автор Т.А.Нежнова) (Додаток №3).

Виявлення рівнів мотиваційної готовності у дітей 6 року життя

В цьому параграфі описується констатуючий експеримент. Оскільки тема нашої роботи «Психологічна готовність дітей до школи», то ми одну із задач ставили визначити рівні мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання.

Для вирішення цієї задачі організовується експериментальне дослідження, яке проводилося в групі дітей 6 року життя ДНЗ №55 «Калиновий цвіт» м. Запоріжжя з 21 лютого по 19 березня 2011 року.

Завдання експерименту: визначити «внутрішню позицію школяра»: визначення наявності пізнавальної і учбової мотивації, а також культурний рівень середовища, в якому він росте.

В експерименті брали участь діти 6-го року життя в кількості 20 чоловік.

З цією метою проводилася бесіда по виявленню «внутрішньої позиції школяра».

В результаті експерименту було виявлено, що:

1. Мають позитивне відношення до надходження в школу («шкільний варіант») – 10 дітей.

«дошкільний варіант» - 10 дітей.

2. Особливий інтерес до нового, власне шкільного змісту занять:

«шкільний варіант» - 12 дітей.

«дошкільний варіант» - 8 дітей.

3. Відмова від характерних для дошкільного дитинства орієнтацій в плані організації діяльності і поведінці

«шкільний варіант» - 7 дітей.

«дошкільний варіант» - 13 дітей.

4. Визнання авторитету вчителя:

«шкільний варіант» - 12 дітей.

«дошкільний варіант» - 8 дітей.

Таким чином, в результаті експерименту було виявлено, що позиція школяра сформована у 9 дітей, що складає 45%.

Початковий рівень формування позиції школяра мають 8 дітей, що складає 40%.

Внутрішня позиція не сформована у 3 дітей, що складає 15%.

Формування мотиваційної готовності до школи у дітей 6 року життя

Нами була поставлена мета: визначити найефективніші шляхи формування мотиваційної готовності дітей до школи. Для того, щоб визначити найефективніші шляхи формування мотиваційної готовності дітей до школи 21 березня 2007 ми провели заняття, що допомагають правильно і своєчасно формувати у дітей випускної групи психологічну готовність до школи (Додаток №7). На занятті «Чарівна пригода з Шишиморой» була присутня 20 дітей. На занятті необхідно було виконати такі завдання:

1. В чотирьох порожніх квадратах з верху листа покласти геометричні фігури того кольору, який відповідає штрихуванню на сорочці гномів;

2. Графічний диктант;

3. Написати перші букви назв рослин;

4. Домальовувати ключі;

5. Підібрати слова, відповідні по значенню.

За кожну правильну відповідь діти беруть «уламочок» картинки.

З першим завданням справилися добре всі діти, що говорить про те, що зорова пам'ять у дітей розвинена добре.

З другим завданням відмінно справилися 13 чоловік: Верещага Ілля, Білозьоров Микита, Кімлач Альона, Лазеба Лєра, Голубєв Данііл, Левченко Ігор, Маркіна Ганна, Махріна Ганна, Якімечко Саша, Книрик Богдан, Чернев Даніл, Бичков Саша, Нікіфоров Вова.

Припускалися помилок 6 чоловік: Малькова Поля, Лісовенко Владик, Мельник Настя, Ананьєв Вова, Кулага Андрій, Душка Саша.

Не справилася із завданням одна дитина – Стряпан Єгор.

З третім завданням справилися всі діти, але Стряпан Єгор припустився помилки в написанні букв.

З четвертим завданням справилося 15 дітей. Припустилися помилки 5 дітей: Стряпан Єгор, Малькова Поля, Мельник Настя, Кулага Андрій, Лісовенко Владик.

З п'ятим завданням справилися всі діти, окрім Єгора Стряпана. З цього можна зробити висновок, що аналітичне мислення у дітей розвинене добре.

Більшу кількість дітей приймали активну участь на занятті, внаслідок чого мета заняття була досягнута.

11 березня 2011 року нами було проведено друге заняття «Космічна подорож» (Додаток №8) з метою правильно і своєчасно сформувати у дітей психологічну готовність до школи. На занятті були присутні 19 дітей.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: