Сторінка
5

Формування мотиваційної готовності дітей до школи

Власне учбовий мотив (усвідомлена потреба в придбанні знань і розвиток своїх здібностей) формується в процесі шкільного навчання, а в мотиваційній структурі дошкільників і початківцях школярів, як правило, відсутній.

Встановлено, що учбова діяльність дошкільників і початківців школярів спонукає не одним, а цілою системою різноманітних мотивів. В структурі мотивів виділяють шість груп мотивів:

социальні(«Я хочу в школу, тому що всі діти повинні вчитися, що потрібно і важливо»);

учбово-пізнавальні (бажання навчитися чомусь новому);

оцінні («Я хочу в школу, тому що там я одержуватиму тільки п'ятірки»);

позиційні («Я хочу в школу, тому що там великі, а в дитячому саду маленькі, мені куплять зошити портфель і пенал);

зовнішні по відношенню до школи і навчання ("Я піду в школу, тому що мама так сказала»);

ігрові («Я піду в школу, тому що там можна грати з друзями»).

За визначенням мотив- це внутрішня спонука до активності. Як мотиви виступають потреби, інтереси, переконання, уявлення про норми і правила поведінки, прийняті в суспільстві і ін. Оцінні і позиційні мотиви по своїй природі соціальні і разом з розумінням суспільної значущості і важливості навчання входять до групи широких соціальних мотивів. Зовнішній і ігровий мотиви безпосереднього відношення до власне учбової діяльності не мають, але можуть робити вплив на поведінку дітей, часом істотну, в ситуації шкільного навчання.

Кожний з перерахованих мотивів в тому або іншому ступені присутній в мотиваційній структурі дитини 6-7 років, кожний з них робить певний вплив на формування і характер його учбової діяльності. Для кожної дитини ступінь вираженості і поєднання мотивів навчання індивідуальні.

Достатній розвиток учбово-пізнавальних і соціальних мотивів в поєднанні з оцінними мотивами робить позитивний вплив на шкільну успішність. Переважання ігрового мотиву, робить негативний вплив на успішність засвоєння знань в школі. Вплив позиційних і зовнішніх мотивів на успішність неістотний.

Трудність оцінки мотивів у дітей дошкільного віку полягає в тому, що в бесіді, як правило, дитина дає соціально схвалювані відповіді, тобто відповідає так, як цього чекають від нього дорослі. Наприклад, на питання: «Ти хочеш вчитися в школі?»- дитина, не замислюючись, відповідає ствердно. Є і інша причина: дошкільнику ще важко аналізувати свої бажання і переживання відносно незнайомої йому ситуації шкільного навчання і дати об'єктивну відповідь про те, чи хоче він вчитися і чому. В той же час, спостерігаючи за поведінкою дитини в звичних для нього ситуаціях ( особливо під час занять в дитячому саду), ми достатньо легко можемо визначити мотиви бажання (небажання) вчитися в школі. Як додаткове джерело інформації можна використовувати стандартну бесіду Нежнової.

Які ж особливості учбової діяльності дітей з різним домінуванням мотивів навчання?

1.Для що вчаться з домінуючим соціальним мотивом характерне відповідальне відношення до навчання. Вони зосереджені на уроці, уважно слухають педагога, старанно виконують завдання, звертаються за допомогою. Їх не потрібно примушувати виконувати домашні завдання, вони, як правило, виконують їх в повному об'ємі, переживають, якщо щось не встигають зробити або виходить не так, як « задавала вчителька». За умови достатнього розвитку інших учбово-важливих якостей вчаться рівно, без провалів, успішно засвоюють учбовий матеріал, займають лідируюче положення в класі, користуються пошаною однокласників. При недостатньому розвитку інших учбово-важливих якостей

(мислення, пам'яті, дрібної моторики і ін.), навіть при відповідальному відношенні до навчання, виникають труднощі в засвоєнні матеріалу. В цьому випадку велика вірогідність появи таких негативних особливостей особи, як занижена самооцінка, невпевненість в собі, дратівливість; підвищується рівень тривожності, інтерес до школи падає, дитина швидко втомлюється, виникають конфлікти з однокласниками і в сім'ї, і як наслідок цього, знижується успішність.

У учнів з домінуючим соціальним мотивом, але недостатньо розвиненою пізнавальною мотивацією характерне поєднання добросовісного виконання завдань і відсутність прагнення до самостійного добування знань, вони, як правило, не виходять за рамки завдання, не шукають нових способів рішення учбових задач, головне для цих учнів - точне проходження інструкціям вчителя.

Існує багато способів формування у учнів усвідомленого відношення до навчання (соціальних мотивів навчання), у кожному конкретному випадку вибір того або іншого способу виховної дії визначається індивідуальними особливостями дитини, програмою початкового навчання, традиціями сімейного виховання і ін. Враховуючи те, що соціальні мотиви навчання формуються в старшому дошкільному віці на основі потреби бути дорослим, виконувати дорослі види діяльності і відтворювати дорослі зразки поведінки, необхідно надати маленькому школяреві можливість реалізовувати цю потребу саме в учбовій діяльності.

2. Для учнів з домінуючим пізнавальним мотивом характерна висока учбова активність, вони, як правило, не обмежуються рамками учбової задачі, прагнуть взнати більше, задають багато питань. Якщо при цьому недостатньо розвинений соціальний мотив навчання, то можливі спади активності, темп і продуктивність навчання в цьому випадку мають нерівний, переривистий характер: учень уважний і активний тільки тоді, коли учбовий матеріал для нього незнайомий і цікавий; якщо вчитель розказує про те, з чим він вже знайомий, або йому це нецікавий, то він відволікається, може займатися сторонніми справами. При виконанні домашніх завдань такі школярі швидко і легко виконують те, що їм цікаво і подобається, інші завдання виконують насилу або не роблять зовсім. Як правило, ці учні не люблять вправ, заснованих на багатократному повторенні заданого зразка, вимагаючих посидючості і сумлінності, засвоєння матеріалу на основі механічного запам'ятовування викликає великі труднощі (заучування таблиці множення і складання). Частіше за все що такі вчаться в початковій школі вчаться на середньому рівні або нижче середнього, у них можуть бути пропуски в знаннях.

Пізнавальний мотив є одним з базових в розвитку мотиваційної сфери дитини, він починає формуватися достатньо рано, в перші місяці життя. Розвиток пізнавального мотиву залежить від цілого ряду чинників біологічного (нормальний розвиток ЦНС) і соціального характеру (стиль сімейного виховання, характер спілкування з батьками, навчання і виховання в дошкільній установі). Один з основних шляхів розвитку пізнавальної активності дитини- розширення і збагачення його досвіду ( в дошкільному віці – раніше всього досвіду чуттєвого, емоційного, практичного), розвиток інтересів. В цьому відношенні дуже ефективні екскурсії, поїздки, різноманітні форми дитячого експериментування.

3. Оцінний мотив навчання заснований на властивій дітям потребі в соціальному визнанні і схваленні дорослого. Дитина дуже чуйно реагує на настрій значущого дорослого: осуд, знехтування, відмову від спілкування як покарання за провину викликають переживання емоційного дискомфорту, прагнення налагодити відносини з дорослим, заслужити його прихильність . Похвала, схвалення, позитивна оцінка дорослого є одним з ефективних стимулів активності дитини.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: