Сторінка
1

Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

"Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад" у системі моніторингу якості освіти Автономної Республіки Крим.

Дошкільна освіта є одним із пріоритетних напрямків державної політики в сфері освіти. Доступна якісна дошкільна освіта є одним з ефективних резервів суттєвого підвищення якості й доступності загальної середньої освіти.

Відповідно до ст.4 Закону України "Про дошкільну освіту" - дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою системи безперервної освіти в Україні.

Для задоволення освітніх потреб громадян в Автономній Республіці Крим створені й функціонують навчально-виховні комплекси (об'єднання)"загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад"(далі навчально-виховні комплекси (об'єднання)"ЗНЗ-ДНЗ","ДНЗ-ЗНЗ").

Вирішення завдань підвищення ефективності управлінської діяльності, якості освіти неможливо без вивчення діяльності навчальних закладів подібного типу.

Протягом березня 2007 року-січня 2008 року Центром проблем освіти Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим проведено республіканський моніторинг ефективності функціонування навчально-виховних комплексів (об'єднань)"загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад".

При вивченні функціонування навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань "ЗНЗ-ДНЗ", "ДНЗ-ЗНЗ" було поставлено низку дослідницьких завдань, серед яких:

визначення загальних тенденцій в управлінській діяльності керівників районних, міських відділів і управлінь освіти, навчально-виховних комплексів (об'єднань)"загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад";

оцінювання ефективності функціонування навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань "ЗНЗ-ДНЗ", "ДНЗ-ЗНЗ";

визначення факторів, що впливають на якість їхньої діяльності.

Об'єктами досліджень було визначено:

управлінська діяльність керівників районних, міських відділів і управлінь освіти щодо виконання Регіональних програм розвитку загальної середньої освіти на 1999-2012р.р. у частині оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

організація місцевими органами управління освітою державного контролю за діяльністю навчально-виховних комплексів (об'єднань)"ЗНЗ-ДНЗ", "ДНЗ-ЗНЗ";

діяльність адміністрації щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров'я учнів і вихованців навчальних закладів;

освітньо-кваліфікаційний рівень керівних і педагогічних кадрів навчально-виховних комплексів (об'єднань)"ЗНЗ-ДНЗ", "ДНЗ-ЗНЗ";

організація інноваційної діяльності у навчальних закладах.

Інструментарій моніторингу:

вивчення діяльності управлінь, відділів освіти Алуштинської, Армянської, Євпаторійської, Сімферопольської міських рад, відділів освіти Джанкойської, Нижньогірської, Сімферопольської районних державних адміністрацій щодо організації функціонування навчально-виховних комплексів (об'єднань)"загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад";

кваліметричне оцінювання керівниками навчально-виховних комплексів ефективності діяльності навчального закладу (діаграми 1,2);

експертне оцінювання ефективності діяльності навчально-виховних комплексів, що функціонують на території м. м. Євпаторії, Сімферополя, Нижньогірського, Сімферопольського районів (діаграма 3);

анкетування респондентів відповідно до квотної вибірки (загальна кількість респондентів по Автономній Республіці Крим-465осіб);

аналіз статистичної інформації.

ІІІ. Результати моніторингу

У ході моніторингу вивчені матеріали, що надійшли з 7 регіонів Автономної Республіки Крим.

З метою вивчення факторів, що впливають на якість діяльності навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань "ЗНЗ-ДНЗ", "ДНЗ-ЗНЗ", було проведено анкетування по показниках, які, як правило, визначають ефективність функціонування подібних навчальних закладів.

Анкетування всіх категорій респондентів проводилося анонімно, що дало можливість одержати більш об'єктивну оцінку ефективності діяльності навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань "ЗНЗ-ДНЗ","ДНЗ-ЗНЗ".

Респондентами анкетування виступили:

керівники органів управління освітою-7 осіб (77,8% від запланованої кількості);

керівники навчально-виховних комплексів (об'єднань)"ЗНЗ-ДНЗ", "ДНЗ-ЗНЗ"-19 (67,9%);

вчителі, вихователі-178 (61,8%);

батьки вихованців й учнів навчально-виховних комплексів (об'єднань)"ЗНЗ-ДНЗ", "ДНЗ-ЗНЗ"-98 (70%).

Результати проведеного моніторингу показали наявність певної системи в діяльності навчально-виховних комплексів (об'єднань)"загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад" в Автономній Республіці Крим, а саме:

навчальні заклади організують свою роботу відповідно до вимог Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03. 2003р. №306;

створена система органів суспільного управління й самоврядування навчальними закладами, їхня діяльність здійснюється відповідно до повноважень, передбаченими Статутами установ;

навчально-виховні комплекси (об'єднання)"загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад" у цілому забезпечені педагогічними кадрами, якісний склад яких відповідає вимогам чинного законодавства;

створюються умови для одержання безперервної освіти, забезпечується реалізація принципу наступності в роботі дошкільних і шкільних підрозділів навчально-виховних комплексів;

впроваджуються сучасні освітні технології в навчально-виховний процес;

удосконалюється матеріально-технічна й начально-методична база навчальних закладів.

За даними моніторингових досліджень в 2007/2008 навчальному році у 10 регіонах Автономній Республіці Крим кількість навчально-виховних комплексів (об'єднань)"загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад" становить 32.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: