Сторінка
1

Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

У 8- му класі, вивчаючи курс «Біологія тварин», слід використовувати інтерактивні методи навчання, адже вони базуються на постійній активній взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу. Це співнавчання, взаємонавчання, тісна взаємодія у міні-колективі (групі, парах, командах), коли і учні і вчитель є рівноправними та рівнозначними суб’єктами навчання. Використання інтерактивних технологій дає змогу розвивати і виховувати активну, мислячу, комунікативну, впевнену у собі особистість.

Сподіваюся, що цей збірник стане Вам у пригоді при вивченні теми «Молюски».

Матеріали збірника поділено на розділи, які Ви можете знайти, скориставшись «Змістом».

Отже, успіху Вам у роботі.

Загальна характеристика типу Молюски. Різноманітність молюсків

Клас Черевоногі. Лабораторна робота №8. Вивчення зовнішньої будови та способів руху черевоногих молюсків (на прикладі акваріумних видів).

Мета: 1.З’ясувати основні ознаки типу Молюски, класу Черевоногі.

Особливості їх будови та процесів життєдіяльності. Вивчити

особливості зовнішньої і внутрішньої будови характерних

представників .Розглянути різноманітність молюсків.

2.Розвивати вміння аналізувати і робити висновки, пізнавальний

Інтерес в учнів.

3.Виховувати працелюбність, активність і любов до природи.

Основні терміни: молюски, мантія, черевоногі, черепашка.

Обладнання: Таблиця ″ Молюски. Черевоногі″, черепашки черевоногих

молюсків, вологі препарати молюсків, фотографії , малюнки із зображенням черевоногих молюсків.

Тип уроку: Комбінований.

План уроку

Етап уроку.

Час, хв.

Форми і методи діяльності вчителя.

Результат.

Розминка.

2.Актуалізація опорних знань і досвіду учнів.

3.Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми уроку.

4.Вивчення нового матеріалу.

5.Рефлексія.

6.Підсумки і узагальнення.

7.Оцінювання

8.Повідомлення домашнього завдання

2.

6.

3.

15

15.

3.

1

1

Інтерактивна вправа «Впізнай себе».

Інтерактивна вправа «Вірю - не вірю».

Інтерактивний прийом «Зацікав».

Пояснення вчителя, робота в парах, робота з підручником і з зошитом. Складання опорного конспекту.

Виконання лабораторної роботи.

Інтерактивний метод «Прес»

Оцінювання і само оцінювання учнів. Мотивація оцінювання

Диференційоване домашнє завдання

Створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

Повторення раніше вивченого матеріалу, налаштування на активну роботу на уроці.

Зацікавлення учнів у вивченні нової теми.

Ефективне засвоєння нового матеріалу, розвиток вміння аналізувати і робити висновки, розвиток пізнавального інтересу. Виховання активності, працелюбності, любові до природи.

Закріплення вивченого матеріалу на уроці.

Розвиток вміння узагальнювати і робити висновки, виховувати активність розвивати вміння учнів висловлювати власну думку.

Усвідомлення учнями власного рівня знань. Мотивація учнів для навчальної діяльності.

Краще засвоєння учнями з різним рівнем навчальних можливостей знань, розвиток пізнавального інтересу в учнів.

Хід уроку:

1. Розминка "Впізнай себе".

Любі друзі, у кожного з вас в класі є друг або людина з якою вам приємно спілкуватися. Погляньте на неї. Посміхніться. Нехай тепло ваших посмішок зігріє ваші серця. Пронесіть позитивні емоції крізь весь наш урок і нехай вони допоможуть вам здобути нові знання.

2. Інтерактивна вправа «Вірю - не вірю».

тіло дощового черв’яка складається із сегментів;

дощовий черв’як веде активний спосіб життя( рухається, живиться тощо);

поясок у дощового черв’яка слугує для розмноження;

дощовий черв’як належить до класу Малощетинкові черви;

дощовий черв’як є представником кільчастих червів;

у кільчастих червів немає порожнини тіла.

3. Інтерактивний прийом «Зацікав».

Чи цікаво вам, які організми знаходяться на другому місці відносно поширення після Членистоногих ?

Цих тварин є приблизно 80000 видів на Землі. У деяких з них є 1 нога, в інших – стулки, а ще в інших – черепашка. Одні мешканці морів і океанів інші озер та річок. Про їх будову способи живлення і життєдіяльності ми і поговоримо на сьогоднішньому уроці . Напевно ви вже здогадалися, що урок буде цікавим. Темою сьогоднішнього уроку є « Загальна характеристика типу молюски. Різноманітність Молюсків. клас Черевоногі».

Учні висловлюють свої думки щодо застосування на практиці здобутих ними знань на уроці і їх доцільності.

Учитель. Давайте розглянемо будову Молюсків.

Ті з вас у кого вдома є акваріум, знайомий з молюском великим ставковим. Вивчивши цю тварину ви зрозумієте, чому клас до якого він належить, називають Черевоногі, у який спосіб вони переміщуються, яку будову мають їх системи органів і як вони працюють.

Тип Молюски за кількістю видів поступається лише членистоногим. Серед молюсків є водні і наземні тварини. На відміну від членистоногих , у молюсків тіло не розчленоване на сегменти, у більшості з цих тварин воно складається з голови, тулуба і мускулистої ноги.

Усе тіло молюска або значна його частина вкрита мантією – спинною шкіряною складкою. у більшості тварин клітини покривного епітелію мантії виділяють речовини, за допомогою яких будується черепашка. Зазвичай вона складається з кальцій карбонату, покритого із зовнішнього боку рогоподібною речовиною. У багатьох молюсків на внутрішньому боці черепашки кристали кальцій карбонату розташовані так, що світло в їх шарі заломлюється, надаючи йому перламутрового забарвлення.

Внутрішній бік мантії трохи відстає від тіла молюсків, тому між тулубом і мантією утворюється проміжок, який називають мантійною порожниною. Вона сполучена з навколишнім середовищем, до неї виходять отвори статевої системи, системи виділення і анальний отвір. У більшості водних молюсків є й такі, що дихають легенями, як і всі наземні молюски. Легені містяться в мантії.

У всіх молюсків кровоносна система незамкнена, травна система наскрізна, органами виділення є нирки і сечовід.

Як добувають собі їжу тварини з такою дивною будовою тіла? Як пересуваються молюски, що мають лише одну ногу? Якою є внутрішня будова тіла молюска, як вони розмножуються? Яка роль належить молюскам в екосистемах?

Проте сьогодні юними дослідниками будете саме ви. Нам необхідно обрати чотирьох головних дослідників, які будуть головувати піл час вивчення молюсків. Отже, хто хоче бути головним? Дуже добре. Тепер кожна дослідна група має складатися з 4-5 осіб. Об’єднуємося в дослідні групи. Дуже добре.

Завдання для груп. Розглянути з допомогою підручника, таблиць, зображень молюсків, особливості будови і життєдіяльності молюсків. Скласти конспект.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: