Сторінка
7

Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах

Еколого- туристичні походи – спрямовані на пізнання природи і розуміння її законів. Створюються сприятливі умови для дітей, які прагнуть краще пізнати рідний край, вивчити його багатства, зрозуміти красу природи.

Екологічні акції – дієва форма екологічного виховання. Акція може бути епізодичною або постійною. Такі заходи формують активну життєву позицію дитини.

Крім того, серед нетрадиційних форм екологічного виховання досить поширеними є:

екологічна естафета

екологічний турнір

екологічний бумеранг

екологічна вікторина.

Дієві засоби екологічного виховання:

Творча «терапія» - відображення людиною за допомогою засобів мистецтва довкілля та почуттів, викликаних ним. Досить широко можуть бути використані засоби образотворчого мистецтва, ліплення (глина, пластилін), моделювання природними матеріалами.

Імітаційне моделювання – прогнозування та демонстрація природних процесів і фрагментів екологічної реальності шляхом відбиття створеної моделі через особистісну участь у неї.

Прикладами можуть бути:

імітація дощу (у структурі пояснення кругообігу води)

імітація дерева, його росту та розвитку

Особливого сенсу тут набувають почуття, що посідають дуже важливе місце в екологічному вихованні учнів.

У розділі розкрито природоохоронну самоосвіту та діяльність дітей, користування ними різними підручниками, збирання народних прикмет та звичаїв, проведення різних цікавих ігор та вікторин на природі, спілкування учнів з природою, класифікація охорони природи.

Особливості природоохоронної діяльності школярів

Виховувати у школярів громадянську відповідальність за стан рідної природи, залучати їх до охорони і відтворення природних багатств - одне з актуальних завдань сьогодення.

Життя та діяльність людини, як і кожного живого організму, проходить в умовах певного середовища.

Взаємодія дитини з природою дає не тільки позитивні, а й негативні наслідки. Втрати, що їх при цьому зазнає природа, лише частково можуть бути компенсованими самою природою. Як правило, порушений стан у природі відновлюється протягом тривалого часу. Нерідко більшість таких порушень взагалі неможливо відновити без сторонніх зусиль.

Чим охорона природи та як вона пов’язана з екологією?

Природоохоронна школярів у літніх таборах – це система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на збереження, раціональне використання і розвиток природних продуктивних сил природи в інтересах суспільства.

На основі цього можна виділити таку класифікацію охорони природи:

Охорона атмосферного повітря (Заходи попередження забруднення повітря)

Охорона водних ресурсів (Насліди забруднення водойм)

Охорона ґрунтів (Причини руйнування ґрунтів)

Охорона лісів і рослинних ресурсів (Відновлення лісу)

Охорона флори і фауни (Прямий і непрямий вплив людини на природу)

Однією найнеобхіднішою та обов’язковою умовою є спілкування учнів з природою. Саме на цьому В.О. Сухомлинський загострював свою увагу.

Спілкування забезпечує органічну єдність розумового, трудового, морального, естетичного, емоційного сприйняття особистості, становлення гармонійного розвитку дитини. Важливість такого положення полягає в тому, що гармонійність і цілісність особистості об’єктивно передбачає високий рівень її екологічної культури, а суб’єктивно – забезпечується єдністю та взаємопроникненням вільного часу для підлітка у взаємодії з природою. Виходячи з цього спілкування природою сприяє цілісному та гармонійному формуванню особистості.

Природоохоронна самоосвіта учнів

Природоохоронна самоосвіта - це засіб поглиблення знань учнів, їх творчих здібностей, дослідництва, формування умінь і навичок самостійно вирішувати різні проблеми захисту природи. Найкраще сприймається, осмислюється та інформація, яка опрацьовується самостійно, до якої учні виявлять поглиблений інтерес. З іншого боку, самоосвітня робота повинна регулюватись, цілеспрямовуватись, щоб врахувати ці фактори, самоосвітня робота організовується на основі індивідуального, диференційованого підходу.

На гурткових заняттях можна використовувати цікаві посібники. До того ж вони мають певну практичну цінність.

Також дітям можна запропонувати зібрати народні прикмети, загадки, приказки, прислів’я, висловлювання видатних людей про природу і впорядковування їх, наприклад, під назвою «Народна мудрість про природу», «Природа у висловах видатних людей», «Прикметам вір, але й перевір».

Зацікавити дітей можна за допомогою різних ілюстрованих збірок: «Homo sapiens», «Сторінки гумору», «Люди, збережіть нас!», «Лісова аптека»; конкурсів малюнків, популярного плакату на природоохоронну тематику, де вміщуються найцікавіші оригінальні малюнки, копії художніх творів на тему природи. Можливо проводити тематичні бесіди про цінності лісу, його вплив на біосферу, клімат, оточуюче середовище. Складати інструкції збирання ягід, грибів, лісових горіхів і ознайомлення з ними «збирачів».

Уся ця робота сприяє безперервному зростанню і зміцненню інтересів учнів до рідної природи та глибоко вивчення її.

Самоосвітня робота учнів більше всього розвивається під час літніх канікул. ЇЇ характерною особливістю є довільність у виборі тематики. Такий підхід забезпечує реалізацію принципу диференційованого планування природоохоронної самоосвіти школярів, а також підвищує їх інтерес, оскільки вони можуть вибирати питання, які найбільш цікавлять.

Творчою самоосвітою дітей можна пояснити активність і високу результативність їх участі у різноманітних змаганнях на природоохоронну тематику. Проведення бесід про цінності лісу, його вплив на біосферу, клімат, розповіді про кількість кисню, який виділяє одне здорове дерево. Збирання ягід, грибів, лісових горіхів тощо.

Дослідивши детально тему курсової: «Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах» можна сказати, що визначальним для розвитку екологічних проблем сучасності є формування екологічної свідомості, відповідальності. Це педагогічне завдання можна втілювати лише через освітню виховну систему на основі принципово нових ідей, методів, підходів, які враховували структуру екологічних знань, соціальні функції сучасної екології, традиції, звичаї, історичний досвід українського народу для того, щоб збагнути себе, своє місце в природі, зв'язки між природою і Всесвітом. Гарним прикладом всього вищесказаного є літні табори, великий його внесок у формуванні особистості виховує любов до природи та екологічну вихованість, втілює всі цікаві ідеї у життя.

Екологічна освіта та виховання у літніх таборах - одне із актуальних завдань сьогодення і шляхи його вирішення слід шукати негайно. Екологічне виховання передбачає перш за все, формування у дитини емоційного, бережливого ставлення до об'єктів природи, здатності бачити їх красу, а не детальні біологічні знання особливостей кожного виду рослин і тварин. У всіх позашкільних закладах формуються перші уявлення про навколишній світ, про живу і неживу природу, про ставлення до природи, що виявляється у конкретній поведінці на емоційному рівні. Завдання екологічного виховання – сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: