Сторінка
1

Методика викладання математики у початковій школі

У сучасному житті зараз важко уявити будь яку сферу діяльності людини без використання математики. Елементарні дії ми виконуємо щодня: додавання,віднімання,множення ділення. Сучасні технології у значній мірі покращують наше життя, роблять його простішими, але найпростіші методи не завжди доступні нам у будь-який час, саме тому дуже важливо мати необхідні практичні навички.

У школі діти отримують елементарні знання,які полегшують їх життя, допомагають самовиразитися та само розвиватися у майбутньому. Саме вивчення математики сприяє якнайкраще розвитку логічного мислення, отже головне завдання вчителя – дати необхідний практичний мінімум знань, для полегшення життя дитини та кращого розуміння нею світу.

У третьому класі діти вже звикли до класно-урочної системи, мають досвід навчання, але цей шлях ще повністю не завершений.

Дуже часто у сучасному житті ми стикаємося з тим,що під рукою просто немає ні калькулятора, ні мобільного телефону,а зробити розрахунки просто необхідно. Саме у такі відповідальні моменти математика приходить нам на допомогу.

Метою даної курсової роботи є дослідження питання письмового ділення, а саме у таких аспектах:

Поняття ділення, його різновиди.

Викладення матеріалу (підготовчі вправи)

Практичні навички (робота з учнями фронтально та індивідуально).

Метою мого дослідження у даній курсовій роботі є пошук способів для розкриття методів введення письмового ділення учнів 3-го класу.

У своїй роботі я планую дослідити різноманітні методичні посібники, та розробити найоптимальніші приклади завдань та вправ для формування та доступного сприйняття учнями даного матеріалу. Формування у них потреби у використанні письмового ділення.

У висновку я планую сформувати основні положення які впливають на засвоєння учнями матеріалу та способи розв’язання актуальних проблем даної теми.

Основні математичні поняття для дітей 3 класу

Зміст навчального матеріалу (згідно навчальної програми (14):

Нумерація чисел в межах 100. Арифметичні дії додавання і множення, віднімання і ділення. Назви компонентів та результатів арифметичних дій. Перевірка правильності виконання арифметичних дій. Взаємозв’язок між додаванням і відніманням, множенням і діленням. Знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Закони додавання і множення (переставний і сполучний). Властивості додавання і віднімання, множення і ділення. Прийоми усного і письмового додавання і віднімання.

Таблиці множення і ділення. Способи складання та запам’ятовування результатів таблиць множення. Спосіб послідовного множення і ділення.

Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць або у кілька разів. Різницеве та кратне порівняння.

Зміна результатів множення й ділення в залежності від зміни одного з компонентів дій. Обчислення значень числових виразів, що містять 2–4 дії різних ступенів

Практичне одержання частин: половини, третини, чверті тощо. Спосіб одержання частин. Кількість частин в цілому. Запис частин. Поняття "чисельник", "знаменник". Порівняння частин. Знаходження частини від числа. Знаходження числа за його частиною.

Усна та письмова нумерація чисел. Поняття лічильної одиниці - сотні. Утворення та назви круглих сотень. Лічба сотнями.

Поняття розряду: розряд одиниць, десятків, сотень.

Поняття трицифрового числа. Утворення трицифрового числа. Десятковий склад числа. Лічба в межах 1000. Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число до даного. Запис та читання трицифрових чисел. Заміна трицифрового числа сумою розрядних доданків. Загальна кількість одиниць певного розряду.

Порівняння чисел.

Додавання і віднімання числа 1. Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Додавання і віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць.

Множення і ділення круглого числа на одноцифрове число. Ділення круглого числа на кругле. Спосіб укрупнення розрядних одиниць.

Множення одноцифрового числа на кругле, ділення на кругле число способом послідовного множення та ділення

Прийоми усного додавання і віднімання трицифрових чисел, що подані у круглих десятках. Додавання на основі правила додавання суми до числа. Віднімання на основі правила віднімання суми від числа.

Алгоритм виконання письмового додавання й віднімання трицифрових чисел.

Формування і розвиток умінь та навичок виконання письмового додавання й віднімання чисел

Арифметичні дії множення і ділення. Переставний і сполучний закони множення. Властивості множення і ділення з числами 1 та 0. Ділення числа на рівне йому число. Множення та ділення на 10, 100.

Ділення з остачею. Властивість остачі. Перевірка ділення з остачею. Ділення з остачею у випадку, коли ділене менше за дільник.

Розподільний закон множення відносно додавання (правило множення суми на число). Множення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на двоцифрове та трицифрове.

Розподільний закон ділення відносно додавання (правило ділення суми на число). Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове. Ділення круглого числа на кругле способом добору.

Ділення на двоцифрове число способом добору. Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення.

Формування і розвиток умінь та навичок виконання усного поза табличного множення й ділення чисел в межах 1 000

Креслення і вимірювання довжини відрізків. Кут. Види кутів. Прямокутник. Квадрат. Побудова прямокутника, квадрата. Периметр прямокутника (квадрата). Задачі на знаходження периметра прямокутника (квадрата), обернені до них задачі. Коло, круг. Центр, радіус, діаметр, їх розрізнення та позначення. Побудова кола (круга) за допомогою циркуля.

Числові вирази. Обчислення значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій.

Числові рівності. Правильні й неправильні числові рівності. Властивості числових рівностей.

Числові нерівності. Перетворення числових нерівностей у правильні рівності і навпаки.

Вирази, що містять букву (букви) - змінну. Знаходження значення буквеного виразу при заданому (заданих) значенні букви (букв). Зміна значення буквеного виразу від зміни числового значення букв, які він містить.

Рівняння як рівність, що містить вираз з буквою (невідомою). Розв’язок (корінь) рівняння. Прості рівняння з однією невідомою. Розв’язування простих рівнянь способом добору. Розв’язування простих рівнянь на основі залежності між компонентами та результатом арифметичної дії та основних властивостей рівностей.

Рівняння, в яких права частина подана числовим виразом. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом. Розв’язування рівнянь способом зведення до простого рівняння (за допомогою обчислення значення числового виразу). Ознайомлення з рівняннями, в яких один з компонентів дії є виразом з невідомою.

Ознайомлення з розв’язуванням простих задач способом складання рівняння (алгебраїчним методом). Пропедевтичне ознайомлення з алгебраїчним методом розв’язування складених задач.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: