Сторінка
8

Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі

Вечір-портрет об'єднує в собі вечори, присвячені життю і діяльності відомих людей: політичних діячів, письменників, художників, композиторів.

Подібні вечори проводяться для того, щоб розширити знання учнів про життя і творчість, значення, досягнення або внесок тієї або іншої відомої людини в справу країни і людства. Знання життя і діяльності цих осіб сприятиме вихованню учнів. Знайомлячись з такими людьми, учні отримують уявлення про країну мови, яку вивчають, про її народ, традиції і т.д. Дані вечори краще проводити в дні народження знаменитих людей або в дні їх загибелі, смерті, на знак пам'яті про них.

Вечір-ритуал об'єднує вечори, які бувають зазвичай традиційними і містять в собі елементи ритуальних посвят. Вони характеризуються особливо урочистою обстановкою під час проведення, відповідальністю рухів учасників і хвилюванням присутніх. До таких вечорів відносяться посвята в знавці в якій-небудь області науки або техніки; вшановування когось за велику і плідну роботу, наприклад педагогів, та інше.

На даних вечорах вимовляються напутливі або подячні слова, вручаються дипломи, сувеніри, присуджуються звання, узагальнюється досвід роботи і досягненні успіхи.

Вечір-зустріч — вечір, на якому учні з кимось зустрічаються, знайомляться, діляться враженнями, думками, обмінюються адресами, сувенірами, значками, набувають нових друзів, дізнаються багато нового і цікавого.

Дані вечори проводяться у зв'язку з прибуттям якої-небудь делегації, запрошенням тієї або іншої людини, що побувала за кордоном, бажанням людини розповісти іншим про своє хобі, про свої враження, про побачене і пережите.

Подібні вечори можуть бути незапланованими і організовуватися протягом декількох днів залежно від можливостей прибулих гостей. До таких зустрічей слід бути готовим завжди.

Вечір-хроніка служить загальною назвою вечорів, пов'язаних з викладом історії хронікальних подій, дат, з назвою історичних місць, міст, згадкою імен героїв, відомих людей минулого з метою, щоб нагадати учням важливі факти історії, пояснити і довести значущість якої-небудь події або знаменного дня. Дані вечори пов'язані із країнознавством і призначені для повідомлення учнів історичних фактів і подій з історії нашої країни та інших країн, що зустрічаються при вивченні іноземної мови.

Вечір-хроніка проводиться за ініціативою учнів, яких зацікавила яка-небудь історична подія, дата або ім'я. У них з'являється бажання більше дізнатися про це самим, а потім розповісти і іншим.

Вечір-свято знайоме всім. Проведення даних вечорів не складає особливих труднощів. Проводяться вони напередодні якого-небудь свята.

Для даних вечорів можна вибрати не тільки дати нашого календаря, але й інших країн. Це сприятиме розширенню кругозору учнів, знайомству їх з традиціями інших народів світу.

Проведення вечора-свята залежить від бажання учнів святкувати цей день колективно, разом з друзями в школі. Деякі свята можуть бути нецікаві учням, інші бувають зрозумілі тільки учням старших класів. Всі ці умови необхідно враховувати при плануванні позакласної роботи.

У позакласній роботі практикують проведення мовних вечорів. Такий вечір може підводити підсумки роботи гуртка. Тоді основна роль в організації його належить гуртківцям, які виступають на вечорі з найцікавішими повідомленнями, підготовленими і прослуханими на гуртку, а тепер тематично об'єднаними і відповідно скомпонованими.

Найчастіше мовний вечір проводиться як самостійний вид позакласної роботи, присвячується важливим мовним проблемам або приурочується до знаменних дат. Тоді його організовують широко, до участі в ньому залучають учнів відповідних класів, учителів, зал святково оформляють, учні готують спеціальний номер стінгазети, виставку наочності, виготовленої гуртківцями.

Тематика мовних вечорів може бути найрізноманітніша.

Гурток як синтетична форма позакласної роботи

Гурткова робота з іноземної мови має велике загальноосвітнє, виховне і розвиваюче значення. Ця робота не тільки заглиблює знання по іноземній мові, але і сприяє розширенню кругозору школярів.

Гурток як форма позакласної роботи відома давно, вона набула вже більш менш сталих ознак, отримала широке віддзеркалення у пресі . Проте у вчителя виникає немало питань про особливості організації основних видів кружків. Аналіз опублікованих робіт показав, що саме організаційна сторона справи найчастіше упускається з вигляду.

Мовний гурток — важлива й ефективна форма позакласної роботи, перевага якої у тому, що заняття проводяться систематично, за певним планом, при постійному складі учнів.

При створенні гуртків іноземної мови в школі необхідно враховувати наступні положення:

1. Заняття в гуртку повинні бути виключно добровільними.

2. Кожен гурток ставить собі певні і конкретні завдання.

3. Організація роботи будь-якого гуртка повинна бути чіткою. На першому (організаційному) занятті будь-якого гуртка слід вибрати старосту, встановити точні дні і години навчань, обговорити план роботи гуртка. Гуртківцям повинна бути поставлена умова: пропуски занять гуртка без поважних причин не допускаються.

4. Дні і години роботи кружка обов'язково узгоджуються з учбовою частиною школи. Періодичність занять — 1 раз в дві неділі.

6. Тематика занять повинна бути актуальна і відповідати запитам учнів.

7. Тривалість кожного заняття в середньому близько години.

8. Результати гурткових занять всієї групи, а також роботи окремих учнів повинні знаходити віддзеркалення в бюлетенях, що спеціально випускаються, або в стінній газеті.

Найкраще, коли в гуртку працюють учні одного класу (при наявності кількох паралельних). Заняття гуртка проводять два рази на місяць. До роботи залучають тих учнів, які виявили бажання працювати в ньому. Плануючи роботу, треба пам'ятати, що зміст, види й форми її мають відповідати віковим особливостям учнів, рівневі їх загального розвитку. Гурток може бути тематичний і широкого профілю. Проте, більше зацікавити учнів мовним матеріалом можна тоді, коли тематика гуртка матиме так званий широкий профіль, тобто охоплюватиме кілька мовознавчих проблем: походження мови, походження імен, географічних назв, розвиток значень слова, розвиток і збагачення словника в певну епоху.

У мовознавчому гуртку учні 5-7 класів найчастіше опрацьовують питання з лексики, фонетики, словотворення, у 8-9 класах вивчають питання синтаксису, стилістики, досліджують відповідні синтаксичні явища в мові письменників.

Гуртківці 10-11 класів опрацьовують мовностилістичні явища творів. Це дозволяє їм глибше проникнути у творчу лабораторію письменника, збагнути особливості його творчості, усвідомити ідейно-тематичну й образну основи твору.

Заняття гуртка може складатися з таких основних структурних елементів: вступне слово керівника гуртка, виступи гуртківців з відповідними повідомленнями (рефератами, доповідями), виконання всіма учасниками гуртка практичних завдань, відповіді на запитання, у 5-7 класах - завдання з цікавої граматики, мовні ігри.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: