Сторінка
7

Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі

Великий інтерес у школярів викликає участь у мовних олімпіадах, що проводяться в масштабах школи, міста, району, області й складаються з двох турів: першого — у межах школи й другого — загальноміського чи обласного. Переможці першого туру одержують право на участь у другому турі.

Для кожного туру журі розробляє план проведення олімпіади і визначає її зміст. Зміст і складність завдань визначаються як програмовим матеріалом, що вивчався на уроках, так і тим матеріалом, який зорієнтований на загальний мовний розвиток учнів.

У завдання олімпіади включають творчі роботи, запитання з різних розділів шкільного курсу мови, виконання різних практичних завдань та інше. Бажано, щоб запитання і завдання олімпіади не повторювали формулювань, поданих у шкільних підручниках.

Засоби масової інформації як форма позакласної роботи

До засобів масової інформації відносяться: газети, журнали, радіо, телебачення. Вони широко використовуються в нашому житті. Що стосується середньої школи, то до засобів масової інформації можна віднести стенд, стінгазету, бюлетень, оголошення, виставку-вітрину та інше. Дані засоби служать для того, щоб учні могли отримувати необхідну для них інформацію про події в країні, в рідному місті і школі, а також відомості на іноземній мові про країну мова, якої вивчається, про цікавих людей і події в інших країнах.

Не слід забувати, що названі засоби масової інформації матимуть особливо велике значення, якщо всю роботу по їх оформленню і випуску візьмуть на себе учні. Чим більше учнів братимуть в цьому участь, тим ефективніше стане даний вид діяльності.

Названі засоби масової інформації є формами позакласної виховної роботи з іноземної мови в середній школі. Вони надають вчителеві можливість розвивати в учнів навики і уміння в області практичного володіння мовою і разом з цим здійснювати патріотичне, трудове, естетичне виховання, розвивати мислення, розширювати загальний кругозір.

Проте успіх у використанні засобів масової інформації в більшій мірі залежить від того, наскільки учні розуміють важливість і необхідність цього виду позакласної роботи, і від того, як цей процес організований. При правильній організації в учнів виховується відчуття колективізму, розвивається самостійність, точність і акуратність у виконанні доручених завдань, виробляється творче відношення до справи.

Школярі, зайняті підготовкою і оформленням стінгазет, бюлетенів, стендів, виставок, розширюють і заглиблюють свої знання по іноземній мові, набувають навику мислити на цій мові. Але із закінченням оформлення стінгазети, робота не закінчується, а тільки починається. Адже основна мета засобів масової інформації — робота над змістом представленого для огляду матеріалу. Ось до цієї-то роботи вчителем і притягується та частина учнів, яка не була зайнята в оформленні стінгазети.

Матеріали засобів масової інформації завжди актуальні, допомагають створити життєві ситуації для бесіди з учнями, дають цікавий матеріал для читання і тим самим сприяють розвитку у навиків володіння мовою, що вивчається.

Окрім даних засобів масової інформації, існують ще радіогазета, настінний календар знаменних дат, блискавка та інше. Організація подібних засобів інформації не складає великих труднощів. У багатьох школах випускають радіогазети на рідній мові. Кожен вчитель може легко співвіднести зміст радіогазети (радіопередачі), що випускається, або блискавки на іноземній мові з випуском їх українською мовою: Крім того, в журналі «Іноземні мови в школі» регулярно публікуються тексти для радіопередач шкільного радіовузла на німецькій, англійській, французькій мовах. Їх теми відповідають шкільній програмі.

Важливе значення має випуск стінгазет (регулярні і тематичні спеціальні випуски). У таких газетах висвітлюються короткі, але виразні матеріали про суспільне значення мови, широко висвітлюються питання культури мовлення, тлумачаться значення й правильність вживання окремих слів і словосполучень, складні випадки слововживання, критикуються стилістична невправність писемного й усного мовлення окремих учнів.

У стінгазеті гуртка висвітлюються факти його роботи, завдання й запитання мовних вікторин, умови конкурсів, що їх проводить мовний гурток.

Члени гуртка можуть видавати журнал, випуски якого найчастіше приурочуються до знаменних дат політичного, історичного й культурного значення. У журналі вміщуються матеріали, що характеризують ці події, пов'язані з ними цікаві історичні довідки про походження назв, окремих слів.

Готуючись до визначних дат, гуртківці оформляють також альбоми. Підготовка й оформлення таких альбомів стимулює творчість учнів, розширює їх запити, збагачує новими фактами, має виразну виховну спрямованість.

Культурно-масові форми роботи з іноземної мови

Культурно-масові форми позакласної роботи передбачають проведення різних вечорів: вечір-портрет, вечір-зустріч, вечір-хроніка, вечір-ритуал, вечір-свято.

Як і всі позакласні заходи, вечори на іноземній мові покликані підвищувати інтерес учнів до мови, що вивчається, закріплювати, розширювати і заглиблювати знання, що є у них, уміння і навики.

При визначенні тематики вечорів слід враховувати, що деякі теми можна рекомендувати лише для окремих ступенів навчання або класів. Ряд тем слід використовувати на різних ступенях навчання в інших варіантах. Вибір теми вечора і форми його проведення для того або іншого ступеню навчання визначається, з одного боку, об'ємом мовного матеріалу, у міру збільшення якого можна ускладнювати тематику, з іншого боку, рівнем загальноосвітньої підготовки що вчаться, можливістю реалізації деяких міжпредметних зв'язків.

Необхідно максимально використовувати знання і уміння учнів, придбані ними в процесі навчання і участі в позакласній роботі, мінімально завантажувати їх заучуванням нового матеріалу, особливо такого, який містить незнайомі лексичні одиниці і граматичні явища. У зв'язку з цим слід наперед планувати і чітко систематизувати весь матеріал, використовуваний на вечері. Такий вечір краще всього проводити в кінці чверті, півріччя, року. Учні в ході учбового процесу отримують завдання по драматизації невеликих учбових текстів, їх інсценуванню, по тематичному об'єднанню таких інсценувань з вивченими віршами, піснями і т.д.

При складанні плану позакласних заходів слід погоджувати тематику і програму вечорів, що проводяться, з святами, поточними подіями міжнародного характеру, ювілейними датами, приурочуючи їх проведення до даного дня.

Готуючи художню частину, слід пам'ятати і про ту частину вечора, завдання якої полягає в тому, щоб розширити пізнавальні інтереси учнів, а для цього слід провести на початку вечора бесіду, вступне слово українською мовою або на іноземній, але адаптоване згідно ступеня навчання.

Особливо слід звернути увагу на розуміння змісту вечора і правильне сприйняття віршів і пісень. Оскільки тексти віршів і пісень не можна адаптувати, слід давати їх там, де це необхідно, на двох мовах — іноземній та українській. Це сприятиме полегшенню розуміння і одночасно підсилить їх емоційну дію. Під час проведення вечора треба ширше (але в міру) використовувати проектування на екран фрагментів фільмів, дат, імен власних, географічних назв, різних фото, ілюстрацій, тобто всього того, що сприяє кращому сприйняттю матеріалу. З тією ж метою корисно деякі пісні, особливо ті, які виконує весь зал для глядачів, написати у вигляді великих плакатів і вивісити їх в залі для глядачів. Можна рекомендувати також текст однієї-двох цих пісень включити в запрошення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: