Сторінка
13

Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі

Розмовна ситуація моделює спілкування та ставить учнів у певні обставини. Рольові дії — це ще один важливий компонент рольової гри. Їх виконують учасники, і вони можуть бути вербальними та невербальними. Клас розглядається як певне середовище, де усі вступають у певні соціальні стосунки, а навчально виховний процес стає справою усіх учасників. Успіх при цьому — це результат колективного використання усіх можливостей навчання, куди учні роблять значний внесок.

Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання французької мови

Пісня та музика — це ті фактори, що активізують діяльність учнів та підвищують їх інтерес до вивчення мови, впливаючи на їх емоційну сферу.

Одним з найефективніших засобів впливу на почуття та емоції школярів є музика, пісня, що допомагають при вивченні іноземних мов.

Які ж методичні переваги пісні у вивченні іноземної мови?

Пісня, як один із видів мовного спілкування, є засобом більш стійкого засвоєння та розширення словникового запасу, оскільки вона містить нові слова й вирази, а вже досі знайома лексика може зустрічатися в новому контексті, що сприяє її активізації. В пісенних текстах часто зустрічаються власні та географічні назви, реалії, поетичні звороти. Це сприяє розвитку відчуття мови, знання її стилістичних особливостей.

За посередництвом пісні краще "схоплюється" та активізується граматичний матеріал. Часом пісні спеціально створюються для засвоєння певних граматичних конструкцій. Ці пісні, написані в сучасному ритмі, супроводжуються текстом з коментарями та вправами, мета яких — перевірити розуміння тексту та обговорити зміст пісні.

Слухання пісень сприяє вдосконаленню навичок вимови, розвитку слуху. А як відомо, слух пов'язаний з розвитком артикуляційного апарату.

Пісні сприяють естетичному вихованню, згуртуванню колективу, більш повному розкриттю творчих здібностей кожного. Завдяки музиці на заняттях створюється сприятливий психологічний клімат, знижується психологічне навантаження, активізується мовна діяльність, підвищується емоційний тонус та підтримується інтерес до вивчення мови.

Пісні та музичні твори стимулюють монологічні та діалогічні висловлювання, служать основою розвитку мовної діяльності, сприяють навчанню підготовленого та непідготовленого мовлення.

На заняттях з іноземної мови пісні частіше використовуються для:

а) фонетичної зарядки;

б) для закріплення лексичного та граматичного матеріалу;

в) як стимул для розвитку мовних навичок та вмінь;

г) як засіб релаксації на кінцевому етапі роботи, для розрядки чи зняття напруження та відновлення навчальних здібностей.

Стимулом для бесід та дискусій можуть стати сучасні популярні серед учнів пісні. Неважливо, хто приносить їхні записи — викладач чи учень. Основне — зацікавленість та сприяння стимулюванню висловлювань думок свого ставлення до змісту та виконання пісні,

Пісенний матеріал може стати засобом для розвитку як підготовленого так і непідготовленого мовлення учнів, сприяти поширенню фонових знань, тобто збагатити їх знаннями країнознавчого характеру, наблизити до культури тієї країни, мову якої вони вивчають.

Добір пісенного матеріалу залежить від рівня мовленнєвої компетенції, віку та інших особливостей учнів. Якщо виділити початковий, середній та високий рівні знань, то відповідно початківцям пропонуються коротенькі пісні повільного темпу, з простою лексикою та синтаксисом, чіткою артикуляцією, простою мелодією. Для середнього рівня підходять складніші пісні, які мають розгалужений словниковий склад, що охоплює навіть деякі ідеоматичні вирази, досить складні граматичні конструкції. Це мають бути пісні із складнішою мелодією. Високий рівень знань учнів передбачає добір пісень з елементами розмовного стилю, верлану, арго, у яких вимова менш чітка, наближена до природного мовлення.

Таким чином, при доборі пісенного матеріалу треба звертати увагу на зміст та форму пісні, розуміючи під змістом словниковий матеріал, граматичні конструкції тощо. Крім того, потрібно враховувати ритм та мелодію. Є низка суб'єктивних чинників, що впливають на добір пісенного матеріалу: пісня може бути запропонованою учнем або учнями; пісня є зараз популярною; пісня подобається вчителю; пісня є нетиповою, вона дивує, привертає увагу.

Загальною метою заняття, на якому вивчається пісня, є ознайомлення з пісенною культурою країни та вдосконалення мовленнєвої компетенції. Спинимося на фрагментах заняття, повністю присвяченого роботі з пісенним матеріалом.

Заняття, повністю присвячене роботі з піснею, включає вступну частину, мета якої — зацікавити учнів. Види робіт, що пропонуються:

• написати слово «пісня» на дошці, звернутись до учнів із запитанням: «Що для вас означає це слово? Які музичні інструменти ви можете назвати?»;

• створити семантичне поле за темою запропонованої пісні (наприклад: «У парах за дві хвилини пригадайте якомога більше слів на тему пісні. Напишіть найдовше речення з цими словами»);

• запропонувати учням прослухати музичний вступ до пісні і уявити тему, персонажів.

Наступний етап — ознайомлення з піснею, досягнення свідомого слухового сприйняття. Види завдань, які можна запропонувати учням:

• у списку слів підкреслити ті, які вживаються в пісні;

• підрахувати скільки разів використовується в пісні те чи інше слово;

• назвати музичні інструменти, які впізнали.

Робота з лексикою та граматичними конструкціями. Мета цього етапу - збагачення словникового запасу та засвоєння граматики. Можна запропонувати такі завдання:

• знайти у тексті пісні запозичення;

• пояснити окремі слова та вирази;

• знайти у пісні синоніми чи антоніми до певних слів.

Фрагмент заняття, присвячений розвитку навичок усного мовлення, може мати за мету навчити учнів висловлювати власну думку. Ось запитання, з якими можна звернутись до учнів: « Як ви вважаєте: ситуація, описана в пісні, є надзвичайною чи типовою, яка часто зустрічається у житті?

• Які головні дійові особи пісні? Висловіть власне ставлення до них.

• Чи може ситуація, відображена в пісні, відбуватися з вами, у нашій країні?

Потім пропонуються творчі завдання, мета яких — розвинути уяву учня:

• уявити діалог між персонажами, вигадати продовження історії;

• за мотивами пісні написати листа або листівку;

• висловити своє ставлення до події або персонажу з пісні.

Багато при доборі завдань залежить від конкретного пісенного матеріалу та власного досвіду вчителя. Треба звернути увагу на те, що при роботі з аудіоматеріалами бажано повністю виключати рідну мову, такий вид роботи як переклад є недоцільним. Щодо того, скільки часу виділити на кожний етап, як скомпонувати завдання, кожен вчитель має визначитись самостійно, враховуючи рівень знань учнів та конкретний пісенний матеріал. Бажано, щоб вивчення пісні мало якесь продовження і логічно пов'язувалось із подальшими заняттями або самостійною роботою учнів. Можна запропонувати учням пошук в Інтернеті відомостей про виконавців, про музичні стилі та течії, пошук текстів у пресі, літературних творів за темою пісні і таке інше. При роботі з піснею можна використовувати відеокліпи, які часто є справжніми художніми шедеврами, в яких майстерно поєднано звук, зображення, текст.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: