Сторінка
1

Методика виховної роботи

Педагогіка - наука, що визначає завдання правильного підходу до процесу формування особистості, встановлює, що має бути сформовано на різних етапах її розвитку, розробляє методику виховання, пропонує свої прийоми і способи здійснення визначеної цілі.

К.Д. Ушинський вважав, що виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними і поодинокими особливостями, - її тіло, душу й розум. Недооцінка провідної ролі виховання в процесі формування особистості виявляється в тому, що в педагогічній науці і практичній діяльності нерідко дублюють методику навчання і методику виховання. У зв’язку з цим великий педагог А.С. Макаренко переконливо стверджував, що методика виховної роботи має свою логіку, порівняно незалежну від логіки роботи освітньої. І те, і друге - методика виховання і методика освіти, на його думку, становлять два розділи, більш чи менш самостійні розділи педагогічної науки. Зрозуміло, ці розділи органічно повинні бути пов’язані. Усяка робота в класі є завжди роботою виховною, але зводити виховну роботу до освітньої неможливо.

Виховувати - означає готувати людину до повсякденного життя, а саме: виховувати розум дитини, розвивати і зміцнювати його, щоб зробити її придатною до подальшої життєвої діяльності. Формувати характер, сприяти формуванню навичок і звичок, які за влучним висловлюванням К.Д. Ушинського є “основою виховної сили, підоймою виховної діяльності".

Тема 1. Основи методики виховної роботи з школярами в національній школі України.

План:

Основні напрямки і зміст виховання молодших школярів національній школі

2. Особливості виховної роботи з молодшими школярами.

3. Наступність у вихованні дошкільників і молодших школярів.

4. Виховна робота з учнями на уроці.

5. Виховання школярів в позакласній і позашкільній діяльності.

6. Учитель початкових класів як вихователь.

7. Умови ефективності методики виховної роботи.

Література:

Тема 2. Виховний захід як основна форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами.

План:

Традиційні і нетрадиційні виховні заходи в системі національного виховання молодших школярів в сучасній школі.

Особливості і структурні елементи підготовки і проведення виховного заходу з молодшими школярами.

Алгоритми відкритого заходу (підготовка вчителя, спостереження заходу і аналіз в процесі загальної дискусії).

Умови ефективності виховного заходу.

Тема 3. Особливості виховної роботи з першокласниками в адаптаційний період їх навчання в школі.

План:

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в організаційний період навчання (1-ий тиждень).

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в період першої навчальної чверті.

Індивідуальні і колективні форми роботи з батьками першокласників.

Умови ефективності виховної роботи.

Тема 4. Методика індивідуальної виховної роботи з школярами.

План:

Соціально-психологічні умови розвитку молодших школярів.

Мистецтво життєтворчості особистості школяра.

Особливості індивідуального підходу до дітей з різним рівнем підготовки до школи та різним типом характеру.

Методика організації і проведення консультації для дітей із відхиленнями у фізичному, розумовому і психічному розвитку.

Стиль стосунків вчителя з учнями початкових класів.

Тема 5. Методика організації колективної діяльності молодших школярів.

План:

Психолого -педагогічні основи колективної діяльності школярів.

Види колективної діяльності школярів (навчально-пізнавальна, спортивно-ігрова, трудова, художньо-естетична, громадсько-корисна) їх особливості і взаємозв’язок.

Специфічні особливості організації колективної діяльності молодших школярів:

наступність у роботі дитсадка і школи;

d) організація перерв між уроками;

тимчасові доручення.

Умови ефективності колективної діяльності школярів.

Тема 6. Методика роботи вчителя з батьками школярів.

План:

Сім’я-основна ланка, первинний соціальний осередок розвитку особистості дитини.

Система роботи вчителя з батьками молодших школярів:

a) діагностика виховних можливостей сім’ї учня;

b) батьківські збори;

с) родинні виховні заходи;

d) “педагогічна школа” для батьків.

Умови ефективності застосування в практиці школи нетрадиційної системи роботи вчителя з батьками.

Наступність у роботі з батьками вчителя-класовода і класних керівників у ЗОШ України.

Семінарсько-практичні заняття

Тема 1. Методика організації виховної роботи з першокласниками в початковий (організаційний) період.

Завдання для самостійної роботи:

Заповнити таблицю “Зміст роботи класовода з першокласниками перший тиждень їх перебування в школі.

Що робити? Коли це робити? Як це робити?

Підібрати необхідний матеріал для організації дозвілля дітей на перерві між уроками (ігри, лічилки, скоромовки, таночки, загадки тощо).

Підібрати матеріал для проведення 2-3 фізкультхвилинок на уроках.

Питання для обговорення в аудиторії:

Завдання, зміст, методика організації виховної роботи з першокласниками в організаційний період (1-й тиждень) їх навчання в школі.

Виховна робота на уроці, критеріх її визначення.

Перерви між уроками як педагогічна проблема сучасної початкової школи.

Практичні заняття в аудиторії:

1. Змоделювати 25-30 хвилинну рухливу перерву між уроками.

Змоделювати динамічну паузу на уроці.

Змоделювати виховні прийоми класовода під час організаційного етапу уроку за запропонованими студентською аудиторією сюжетами.

Тема 2. Методика підготовки і проведення виховних заходів з молодшими школярами.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Підготувати план проведення вікторини на екологічну тему.

Підготувати план проведення фізкультурно-оздоровчого заходу.

Питання для обговорення:

Виховний захід як основна форма організації виховної роботи з молодшими школярами.

Традиційні виховні заходи.

Нетрадиційні виховні заходи.

Педагогічні вимоги до проведення виховних заходів з молодшими школярами.

Практичні заняття в аудиторії:

За поданими розробками виховних заходів (див. ”Родинне дозвілля у початкових класах”) запропонувати систему підготовчої роботи до одного із заходів (за вибором).

Змоделювати бесіду класовода з дітьми з якої розпочинається підготовка до виховного заходу (за вибором).

Тема 3. Виховання культури поведінки.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Розробити “Правила поведінки учнів у школі" і “Правила поведінки у громадських місцях” (за кн. О.С. Богданової і В.І. Петрової Методика виховної роботи у початкових класах. С.118-121.

Питання для обговорення в аудиторії:

Завдання виховання культури поведінки.

Зміст роботи по вихованню культури поведінки молодших школярів.

Методи роботи по вихованню культури поведінки.

Причини невиконання учнями правил культури поведінки і умови ефективності виховної роботи.

Практичні заняття в аудиторії:

Моделювання виховного заходу “Гість у дім-радість з ним" (за кн.С.М. Корнієнко Родинні виховні заходи. - Тернопіль, 1996).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: