Сторінка
7

Опішнянська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

2 бали - знання часткові, епізодичні, безсистемні, відсутня потреба в усвідомленому ознайомленні з опішнянськими народними іграшками та захопленість даним видом мистецтва, спостерігаються ускладнення у вираженні власного ставлення, настрою та думок, які виникли у ході ознайомлення з опішнянською народною іграшкою. Діти, які відносяться до цього рівня малоініціативні, у них відсутні творчі прояви, вони уникають виконання завдань творчого характеру, прагнуть до копіювання, потребують значної допомоги педагога.

Середній рівень

3 бали - володіють неповним обсягом знань про опішнянську народну іграшку, основні способи її створення. Виявляється неусвідомленість інтересів щодо опішнянської іграшки, майже немає потреби у її вивченні й виготовленні, наявна слабка здатність до обґрунтування настрою, думок, почуттів, що виникли у ході ознайомлення з різними видами опішнянських народних іграшок.

4 бали - з помилками розрізняє різні види іграшок за класифікацією, орієнтується в характерних кольорах і елементах оздоблення окремих видів опішнянської іграшки. Вміє аплікувати, малювати елементи оздоблення іграшки за зразком з допомогою дорослого. Може скласти розповідь про опішнянську народну іграшку за запитаннями. Використовує в ігровій діяльності за призначенням. У дітей спостерігається прагнення до вираження власного ставлення до опішнянської іграшки з відповідним обґрунтуванням.

Високий рівень

5 балів - розрізняє за класифікацією. Знає матеріали, з яких виготовляють іграшки, розрізняє характерні кольори і елементи оздоблення різних іграшок. Вміє ліпити з глини та відповідно оформлювати опішнянські іграшки. Прагнуть до самоактуалізації у творчій роботі, намагаються отримати задоволення від виконання завдання творчого характеру, нерідко проявляють ініціативність. Відчувають певні труднощі при спробі порівнювати, узагальнювати та встановлювати зв'язки між елементами іграшок, шукати аналогії. Проявляється здатність до оцінки деяких вартостей опішнянської народної іграшки (саме як твору мистецтва).

6 балів - досить глибока проінформованість про опішнянську народну іграшку, самостійність у ході засвоєння знань та їх застосування; спроможність робити висновки, аналізувати, порівнювати одержану інформацію; оперувати відповідною термінологією. Характерне самовираження у різних видах художньо-творчої діяльності (відносно опішнянської народної іграшки), яскравість уяви та художнього бачення. Має потребу в ознайомленні з українським народним мистецтвом (народною іграшкою); відчутну зосередженість та захопленість процесом сприйняття художнього явища. Водночас спостерігається безпосередність переживань, активність у процесі обговорення вражень, отриманих від сприйняття художніх явищ, підвищений інтерес до занять з вивчення та самостійного виготовлення опішнянських народних іграшок. Вони здатні самостійно оцінити естетичні якості твору мистецтва, висловити почуття, викликані тією чи іншою іграшкою.

Для вивчення рівня компетентності дітей розроблено анкету. Результати анкетування відображені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

П.І.Б. дитини

Кількість балів

Рівень знань

1.

Біляєв Костянтин

4

Середній

2.

Рома Ванесса

5

Високий

3.

Крисіна Дарина

3

середній

4.

Крисін Ростислав

2

низький

5.

Подовжня Софія

4

середній

6.

Бігдан Ілона

5

високий

7.

Подовжній Станіслав

3

середній

8.

Милимко Микола

5

високий

9.

Горінчай Мирослава

2

низький

10.

Співак Поліна

4

середній

11.

Дериведмідь Костянтин

4

середній

12.

Головко Руслан

3

середній

13.

Скляр Максим

1

низький

14.

Анісімова Кіра

4

середній

15.

Головка Каріна

2

низький

16.

Шинкаренко Галина

4

середній

17.

Прядун Данило

4

середній

Слід відзначити, що найкращі знання дітей з історії опішнянської іграшки та виду щодо матеріалу. Високі показники мають за виконання практичних дій в зображувальній та ігровій діяльності та дещо нижчі показники в мовленнєвій діяльності. Середні знання у дітей щодо оформлення народної іграшки. Низькі показники щодо змісту та виду опішнянської народної іграшки.

В результаті проведення констатуючого експерименту можна зробити висновок, що низький рівень компетентності мають четверо дітей в групі - це 23,6% від загальної кількості дітей. Середній рівень компетентності мають десятеро дітей в групі - 58,8% від загальної кількості дітей. Високий рівень компетентності мають троє дітей в групі - це 17,6% від загальної кількості дітей. В графічному вигляді результати проведеного дослідження можна зобразити таким чином:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: