Сторінка
1

Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит

1.Загальна частина

1.1.Вступ.

Автоматизація - це завершаючий етап розвитку того чи іншого виробництва: Вона являється наслідком довгого і планомірного розвитку техніки. Ширина автоматизації управління виробничими процесами характеризує загальний рівень і культуру підприємства.

Для збільшення продуктивності праці та зменшення працівників в фірмі “Виробник будівельних профелів” виникає необхідність автоматизації лінії. Ефективність здійснення автоматизації на меблевих заводах неоднакова, так як знаходиться в залежності від вихідних умов, технологічних рішень і обладнання, що використовується. Але не підлягає запереченню те, що автоматизація технологічних процесів підвищує продуктивність і зменшує розхід вихідних матеріалів, при цьому різко скорочується кількість внепланових процесів обладнання і порушення технологічного процесу. Особливо важливо, що з використанням автоматизації, якість продукції стає більш високою і стабільною. Завдяки видачі із автоматизованого агрегату продукції рівномірної якості слідуючі процеси можуть бути значно спрощені і в більшості своїй теж автоматизовані.

Слід відмітити і інші досить важливі переваги, які притаманні впровадженню автоматизації,

це нові форми управління виробництвом і звільнення людини від важкої роботи. В автоматизованому виробництві людина безпосередньо участі неприймає. Вона вільна від непереривного обслуговування машин (верстатів), може відходити від них. Автоматизація дозволяє досягти любої продуктивності праці оператора, так як в даному випадку відсутня залежність між продуктивністю машин і інтенсивністю праці людини. Це дозволяє використовувати сучасну комп’ютерну техніку, яка відкриває принципово нові можливості управління процесом виробництва.

Не мале значення для успішного розвитку автоматизації в меблевому виробництві має пошук нових матеріалів і нових конструкційних рішень, а також прогресивних технологічних процесів.

1.2 Характеристика об’єкта проектування.

Фірма “Виробник будівельних профелів” тривалий час працює в сфері постачання закладів різноманітним обладнанням: механічними засобами навчання, демонстраційним лобораторним обладнанням, меблями для навчальних закладів.

Навчальне обладнання розроблено по погодженню з Науково –методичним центром Міністерства освіти і науки України.

За результатами санітарно – гігієнічної експертизи меблі відповідають вимогам Законодавства України та є безпечним для здоров’я, придатні для використання в навчальних закладах.

На даний час матеріальна технічна база підприємства складає:

1. Транспортний цех – дві транспортні машини Mercedes, два погружчика.

2. Нижній склад – кран.

3. РМD – обладнання метало різання для ремонту деревообробних верстатів.

4. Меблеві цехи №1 і №2 – комплектація і виготовлення готової продукції.

5. Обладнання меблевих цехів – фугувальні верстати (Ф - 4.3.Р), рейсмусові (РС-8), свердлильно пазувальні (Св ПГ-12), форматно – розділюючи (SI400N3200, SI400N3800).

Структура технологічного процесу виготовлення меблів на фірмі: “Виробник будівельних профелів”

Планування, управління процесом

Доставка і розгруження основних матеріалів.

Розкрійні операції основних матеріалів

Початкові клейно збірні операції

Обробка різанням зібраних вузлів

Кінцева збірка і обробка

Погрузка і доставка на склад

Рис 1.1

Об’єктом проектування є лінія розкрою плити, яка вимагає додаткового технічного приспосіблення. Для збільшення продуктивності праці, зменшення працівників і економії електроенергії.

1.3. Характеристика і аналіз існуючої схеми управління.

Дана схема управління процесу розрізу плити ДСП вигідна своєю зручністю у керуванні, так як автоматизувати цю схему, буде потрібна менша кількість робочого персоналу, щоб обслуговувала даний об’єкт. Існуюча схема управління розрізу плити зводиться пише до того, що людина (працівник виробнацтва) подає плиту на розріз в форматно -розділюючий верстат в ручну за допомогою штовхача, і виконує управління процесу розрізу за допомогою подачі каретки верстату з плитою, через важелі управління руху каретки по верстату.

Управління різанням і подачою матеріалу на більшій частині деревооброблюючих верстатах зводиться до включення і виключення відповідних механізмів. Швидкість різання і подача залишаються постійними і при нормальній експлуатації станків опреділяються їх кінематичною настройкою. Сила механізмів різання і подачі при цьому може змінюватися в залежності від умов обробки. Але режим змінюється в більшості випадків і ограничений тільки максимальним значенням параметра. По автоматизації ліній розпилу плити ДСП являються проекти встановлення автоматичних пневмомеханічних загружчиків з вакууприсосами (рішення Львівського політехнічного інституту, 81р). Також в даній галузі відомий проект Швецій, встановлення магазинного загружчика з штовхачами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: