Сторінка
5

Електро та газозварювання

Марка

Вміст елементів, %

Вуглець

Кремній

Марганець

Фосфор

Сірка

Хром

Нікель

не більше

не більше

Сталь 20

0.17-0.24

0.17-0.37

0.35-0.65

0.040

0.040

0.25

0.25

Вуглець дуже сильно впливає на зварювальність металу. Вміст вуглецю більше 0.3% різко понижає зварювальні властивості сталі, призводячи до утворення закалочних структур(особливо в сполученні з іншими легуючими елементами) і необхідністю у багатьох випадках зварювання з підігрівом. Вуглець також впливає на фізико-механічні властивості сталі.

Він підвищує рідко текучість сталі і її усадки, а також сприяє збільшенню ликвації (виникненню хімічної неоднорідності, яка виникає в результаті нерівномірної кристалізації). Зі збільшенням кількості вуглецю 0.4% в структурі сталі збільшується кількість цементиту, завдяки чому підвищується її твердість і пружність, а з другої сторони погіршується ударна в‘язкість і теплопровідність.

Кремній – активний розкислювач сталі. Сприяє підвищенню густини і однорідності металевого злитку, а також одержанню крупнозернистої структури. Мала кількість кремнію(до 0.3%) на зварювальність сталі не впливає. Підвищений вміст кремнію призводить до утворення тугоплавкого, в‘язкого оксиду, насичення шва неметалевими включеннями, понижається ударна в‘язкість і різке пониження пластичності.

Марганець – сприяє розкисненню сталі і нейтралізує шкідливий вплив сірки. Зі збільшенням вмісту марганцю збільшується міцність зношуваність межотекучості, глибина прокалювання і стійкість проти атмосферної корозії але при цьому значно погіршується оброблюваність.

Фосфор - як і сірка є шкідливою сполукою. Він сприяє виникненню крупно зернистої структури злитку, дає сталі хрупкість в холодному стані, але в свою чергу він підвищує твердість і зносостійкість, проти корозії, погіршує здатність металу до холодного деформуванні. Корисна дія фосфору заключається в обробці покращується ковкість і прокатуваність.

Сірка – присутня в сталі у виді сульфідів заліза і являється шкідливою сполукою, вона погіршує зносо і коро зіллю сталі, пластичність, здатність до холодного деформування а також спричиняє виникненню гарячих тріщин. При погіршуванні механічних властивостей сталі сірка сприяє для покращення її оброблюваності.

Хром – сприяє підвищенні межі міцності і пекучості а також проколюванню, тепло, зносо і корозійні стійкості. Однак він знижує зварюваність і оброблюваність сталі. В кількості 0,2 – 0,3 % - звичайний вміст в сталі. В конструкційних сталях входить до 3 % і в спеціальних 12 - 35%. Утворює з вуглецем карбіди, сприяє утворенню закалочних структур типу мартенситу.

Нікель – сприяє підвищенню зносо і корозійній стійкості але аналогічно хрому погіршує оброблюваність. В кількості 0,2 – 0,3 % - звичайний вміст в сталі. В конструкційних сталей входить від 1 – 5%, і в спеціальних сталей від 8 – 25%. Сильно підвищує пластичність міцність сталей. На зварювання впливає позитивно.

1.5.Описати про різання для ручного газового різання.

Різаки призначені для змішування горючого газу з киснем, утворення підігрівального полум’я і подачі до розрізуваного металу струменя ріжучого кисню.

Різаки класифікуються:

— за родом горючого газу: для ацетилену, газів – замінників і для рідкого пального;

— за принципом змішування горючого газу і кисню: інжекторні та без інжекторні;

— за призначенням: універсальні й спеціальні;

— за видом різання: для роздільного, поверхневого, киснево – флюсового й для списового;

— за конструкцією: щілинні багатополуменеві з попереднім або внутрішньо – сопловим змішуванням газів.

Найчастіше застосовують універсальні різаки ( табл. 1 ). До них висувають такі вимоги: здатність різати сталі товщини від 3 до 300 мм у будь – якому напрямку; стійкість проти зворотних ударів; мала; зручність у користуванні.

Таблиця 1

Типи інжекторних різаків для ручного кисневого різання

Тип різака

Виконання різака

Товщина розрізуваної сталі, мм

Номери змінних мундштуків

Р1 малої потужності

РВ1 – вставний малої потужності

Ацетилен

Природний газ, пропан - бутан

3 -100

0, 1, 2, 3, 4

Р2 середньої потужності

РВ2 вставний середньої потужності

Ацетилен

Природний газ, пропан - бутан

3 - 200

0, 1, 2, 3, 4, 5

Р3 великої потужності

Природний газ, пропан - бутан

3 - 300

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: