Сторінка
1

Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої

ВСТУП

Протягом усієї історії існування людського суспільства люди створювали для себе одяг, і кожне наступне покоління вносило свій вклад в цей безперервний процес. Причому процес цей творчий, без кінцево різноманітний і доступний для більшості людей. Кожна людина може проявляти тут фантазію, розуміння прекрасного і свою майстерність.

У всі часи одяг служив не тільки для захисту від погоди, дуже важливим були його соціальні і естетичні функції. По костюму завжди можна було здогадатися про положення в суспільстві, роду заняття його власника. За допомогою одягу людина може змінити свій зовнішній вигляд, приховати недоліки, підкреслити переваги фігури.

Не менш важливе значення у створенні одягу відіграє конструювання одягу, а також конструктивні лінії. Це лінії які створюють основну форму деталей. Часто конструктивні лінії служать декоративним цілям.

Швейна промисловість займає особливе місце в поповненні споживчого ринку товарами народного вжитку. На даний час іде активний процес формування нових структур промисловості ринкового типу: функціонують різні концерни, асоціації, акціонерні об’єднання і інші структури, які об’єднають підприємства легкої і місцевої промисловості.

Підприємства швейної промисловості забезпечують випуск продукції не тільки побутового, але й спеціального призначення для інших галузей народного господарства.

Виготовленням одягу займаються не тільки промислові підприємства, але і ательє, які працюють за індивідуальним замовленням населення. Галузеві підприємства, які виготовляють одяг характеризуються високим рівнем техніки, технології і організації виробництва, що пред’являє високі вимоги до працюючих на цих підприємствах.

Для того щоб виготовити сучасний швейний виріб, необхідно володіти знаннями по моделюванню і художньому оформленні одягу, конструюванню одягу і технології швейного виробництва, так, як всі ці дисципліни взаємопов’язані і являються послідовними етапами процесу створення сучасного одягу.

Асортимент одягу безперервно поповнюється за допомогою виробництва нових видів матеріалів, виникненню нових технологій і професій, нових естетичних потреб. Протягом останніх років відбулися сталі позитивні зрушення в динаміці економічного розвитку України, зміцнилися міжгалузеві зв’язки у базових галузях, активізувалися інвестиційні процеси. Разом з тим надзвичайно важливим і відповідальним завданням Уряду є забезпечення зростання добробуту населення. Легка промисловість є однією з найбільш соціально вагомих галузей народного господарства, адже вона є провідною з виробництва товарів народного споживання, серед яких тканини усіх видів, швейний і трикотажний одяг, взуття, шкіргалантерея, фурнітура, фарфоровий посуд та іграшки. Вітчизняна легка промисловість має значний потенціал, вона має позитивні темпи росту виробництва промислової продукції. За останні роки стабільно зростають інвестиції в національну легку промисловість.

Отже, легка промисловість України в останні роки стабільно нарощує обсяги виробництва, поступово повертаючи свої позиції на внутрішньому ринку, а також збільшує поставки товарів легкої промисловості на експорт.

В даному дипломному проекті буде розроблятися модельна конструкція з виготовлення сукні вечірньої, з метою запуску у виробництво модної, молодіжної моделі що дасть змогу наситити внутрішній та зовнішній ринок продукцією, яка б задовольняла естетичні та матеріальні потреби споживача.

Розділ 1. Технічне завдання на розробку

моделей вечірніх суконь

1.1. До проектні дослідження

Метою до проектних досліджень та аналізу вихідної ситуації проектування полягає у визначенні та дослідженні групи або груп споживачів, для яких буде виконана проектна розробка, а також у визначенні виробів, які належить проектувати. Для цього необхідно дати характеристику, як існуючого так і перспективного асортименту виробів, визначити групу виробів як об’єкт проектуванні, і відповідно, визначити споживчі та виробничі властивості виробів.

З цією метою вироби досліджуються у чотирьох сферах її функціонування, а саме у сферах: виробництва, торгівлі, споживання та проектування, що в свою чергу, дозволить внести пропозиції стосовно вдосконалення існуючого процесу проектування одягу промислового виробництва.

1.1.1. Характеристика процесу проектування одягу в умовах Коломийського політехнічного коледжу

Коломийський політехнічний коледж розташований в м.Коломия на вулиці Чехова. Це сучасний навчальний заклад, який має все необхідне для підготовки висококваліфікованих спеціалістів з таких спеціальностей: технологія обробки деревини, обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості, монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва, бухгалтерський облік, біржова діяльність, фінанси, організація виробництва, моделювання та конструювання виробів народного вжитку.

На території коледжу розташована майстерня для виробничого навчання. В якій студенти спеціальності “Моделювання та конструювання виробів народного вжитку” проходять практику, де покращують набуті теоретичні знання та уміння. Керівництво здійснюється спеціалістом в якого є вища або незакінчена вища освіта.

Майстерня забезпечена наочними посібниками, технічними засобами навчання, технічною та довідковою літературою, базовими конструктивними основами. В майстерні створено одне робоче місце для майстра виробничого навчання та 15 навчальних місць для студентів. Графік навчання студентів проводиться в дві зміни. Робочий день не перевищує 6 навчальних годин.

В майстерні дотримуються санітарно-гігієнічних вимог. Створена кімната для переодягання та кімната гігієни.

Загальна площа майстерні становить 100 м2 (12,2х8,2). Сіткою колон приміщення умовно розділене на дві частини. На одній конвеєр з невеликим обладнанням, а на другій стіл розкрою, гладильні столи, маникени, вішалки для викройок, дзеркало (1,5х2). Кожна установлена машина швейна знаходиться в робочому стані та під’єднана до контору заземлення.

В швейній майстерні встановлено:

- 2 швейні машини 97 класу;

- 2 швейні машини 51 класу;

- 8 швейних машин 1022 класу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: