Сторінка
1

Проект відділення обробки щитових заготовок на виготовлення шафи для посуду

Завдання

Для курсового проектування з предмету:

„Технологія підготовки виробництва”

 

Для групи

Проект відділення обробки щитових заготовок на виготовлення

Тема:

шафи для посуду

240 000 штук

Річна програма випуску

При виконанні курсового проекту на вказану тему необхідно оформити:

1. Пояснювальну записку

Вступ

1. Технічний опис виробу

2. Розрахунок норм витрат матеріалів

2.1. Розрахунок деревних і личкувальних матеріалів

2.2. Розрахунок кількості відходів

2.3. Розрахунок клеєвих матеріалів

2.4. Розрахунок шліфувальних матеріалів

2.5. Розрахунок інших матеріалів

3. Розробка технологічного процесу

3.1. Розробка схеми технологічного процесу

3.2. Розрахунок кількості обладнання і робочих місць

3.3. Опис технологічного процесу цеху (відділення)

4. Розробка плану виробничого цеху (відділення)

4.1. Розробка площі зайнятої обладнанням і робочими місцями

4.2. Розробка площі проходів і проїздів

4.3. Розробка площі складів і місць витримки

Список використаних джерел

2. Графічну частину проекту М 1:100.

Лист 1. Схема технологічного процесу

Лист 2. План цеху (відділення) М 1:100.

Дата видачі " _" _

Дата закінчення " "

Викладач-керівник курсового проекту _

Зміст

Вступ

1. Розробка конструкції виробу.

2. Розрахунок норм і витрат матеріалів

2.1 Розрахунок деревних і личкувальних матеріалів

2.2 Розрахунок кількості відходів

2.3 Розрахунок клеєвих матеріалів

2.4 Розрахунок інших матеріалів

3. Розрахунок технологічного процесу

3.1 Розрахунок кількості обладнання і робочих місць

3.2 Опис технологічного процесу цеху (відділення)

Вступ

Меблі являються частиною матеріальної культури народу. Меблі виконують важливу роль в архітектурно-художньому оздоблені інтер’єра, активний вплив на формування художнього смаку і культурних навиків людей.

Виготовлення меблів в нашій країні – один з найдавніших видів прикладного мистецтва. Меблі відображають умови життя тих людей, які іх виготовили, рівень розвитку культури, мистецтва і техніки в даний період. Меблі являються невіддільною частиною інтер’єру, забезпечуючи зручність людини в процесі роботи і відпочинку.

Зараз до меблевого виробництва поставлено високі вимоги. Велике значення надається раціональному використані деревних відходів для переробки їх в технологічну тріску, яка застосовується для виготовлення деревоволокнистих та деревостружкових плит. Ці плити служать як облицювальний матеріал для виготовлення дверей щитової конструкції, різних перегородок. Плити також є основним конструктивним матеріалом для виробництва меблів.

Збільшення випуску столярних виробів і меблів, як і інших видів промислової продукції, залежить від прискорення темпів росту продуктивності праці, підвищення технічного рівня виробництва, більш ефективного використання виробничих потужностей і основних фондів.

Ці заходи можна здійснити на основі реконструкції діючих і будівництві нових підприємств на яких удосконалюється технологія виготовлення окремих деталей і виробів, модернізується діюче обладнання, механізуються і автоматизуються технологічні процеси, розвиваються нові форми організації праці.

Співвідношення потрібного і красивого, відповідність конструкції сучасному рівню виробництва, вимогам експлуатації – це основні фактори, які визначають переваги столярно-меблевих виробів для інженерів сучасних жилих і громадських приміщень.

Метою конструювання є створення функціонально і естетично виправданих технологічних виробів, виготовлених з сучасних матеріалів. Вміння створювати такі вироби – одна із найдавніших задач проектувальників і кваліфікованих майстрів.

Основний напрям в проектуванні меблів – все більше застосовувати уніфікованих елементів, за допомогою яких можна одержувати типи меблів різних габаритних розмірів і комфортабельності.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: