Сторінка
1

Апаратура для механізованого подавання і збирання флюсу

Класифікація флюсових апаратів і схеми їхньої дії

Для захисту зварного шва й околошовної зони використовується флюс. Як правило, флюс подається в зону зварювання зі спеціального бункера по зсипній трубі самопливом (або під невеликим надлишковим тиском). У процесі зварювання розплавляється близько 20 % флюсу, що покриває шов. Інший флюс повинний бути зібраний і використаний знову.

Збирання флюсу здійснюється всмоктуванням його у той же бункер по трубі, у якій створюється розрідження.

Пневмотранспортування флюсу здійснюється потоком повітря в системі транспортних трубопроводів (флюсопроводів). Уведені на початку трубопроводу частки флюсу підхоплюються повітрям і переносяться в зваженому стані до місця видачі, де відокремлюються від транспортуючого повітря в спеціальних розвантажувальних пристроях.

Потік повітря утворюється під впливом різниці тисків на початку, і кінці трубопроводу шляхом всмоктування повітря з трубопроводу, або його нагнітання в трубопровід ззовні. У залежності від способові створення потоку повітря флюсові апарати бувають наступних трьох систем: всмоктувальні, що працюють за рахунок розрідженого повітря; нагнітальні, що працюють за рахунок стисненого повітря; всмоктуюче-нагнітальні (змішаної системи), що працюють на одних ділянках шляху за рахунок розрідженого, а на інших - стисненого повітря.

Для всмоктування або нагнітання повітря зазвичай використовують ежектори, вакуум-насоси, ексгаустери або вентилятори.

За характером циркуляції флюсу перераховані апарати можна класифікувати в такий спосіб:

- без циркуляції (рис. 1, а) — апарати, що здійснюють всмоктування флюсу з можливістю його зсипання лише при відключенні апарата (всмоктування), або здійснюючи пневматичну подачу флюсу на відстань; при цьому бункер поповнюють флюсом періодично, у момент відключення апарату (подачі);

- з періодичною циркуляцією — апарати, що здійснюють одночасно зсипання й всмоктування флюсу з періодичним порціонним поповненням бункера всмоктуваним флюсом (рис. 1, б);

- з безперервною циркуляцією — апарати, що здійснюють одночасно зсипання й всмоктування флюсу при безперервному поповненні бункера всмоктуваним флюсом (рис. 12.1, в);

Рис. 1. Схеми флюсових апаратів

а – без циркуляції (всмоктувальної системи); б – періодичної циркуляції (всмоктувальної системи); в – безперервної циркуляції (змішаної системи).

1 – суміш повітря із флюсом; 2 – стиснуте повітря; 3 – вихід чистого повітря; 4 – зсипання флюсу.

За способом застосування флюсові апарати підрозділяються на:

- стаціонарні, що монтуються на опорах, або у підвісному вигляді комплектно зі зварювальною установкою;

- пересувні, що монтуються на візках окремо від зварювального автомата або установки і переміщуються на візку вручну;

- переносні, що монтуються на яких-небудь опорах і мають ручки, або ремені для переноски.

Дія апаратів різних систем складається в наступному. У всмоктувальних апаратах, завдяки розрідженню, у системі створюється потік атмосферного повітря у всмоктувальній трубі, у результаті флюс зі шва або з флюсоприймача по цій трубі доставляється в бункер апарата. Унаслідок вакууму в бункері апарата при відкритому зсипному отворі, у бункер спрямовується атмосферне повітря, що створює протитиск у зсипній трубі, що затримує зсипання флюсу (флюс зависає). У зв'язку з цим одночасне зсипання й всмоктування флюсу неможливі. Флюс з бункера висипають у момент відключення апарата. Таким чином, апарати всмоктувальної системи працюють без циркуляції.

При відповідної побудові всмоктувальних апаратів - дві камери (або більше) з ручним, або автоматичним переключенням їхньої дії, вони можуть працювати з безперервною або періодичною циркуляцією.

У нагнітальних апаратах переміщення флюсу здійснюється стисненим повітрям. В усій системі тиск повітря більше атмосферного, крім спеціального приймача, у якому тиск дорівнює атмосферному. Потік стиснутого повітря в напрямку до цього приймача переміщує флюс. У приймачі відбувається сепарування: флюс осідає на його дні і потім надходить на крайки виробу, а повітря виходить назовні. Бункер поповнюється флюсом при відключеному апараті, тому апарат працює без циркуляції флюсу.

У змішаних апаратах всмоктувальна труба, або її забірна частина знаходяться під розрідженням, а бункер і зсипна труба — під атмосферним і навіть під трохи надлишковим тиском. Завдяки розрідженню, потік атмосферного повітря спрямовується у всмоктувальну трубу, захоплюючи зі шва або зі спеціального збірника флюс. Під час руху флюс підхоплюється струменем стиснутого повітря, що виходить із сопла ежектора, і переноситься в бункер, зсипаючись знову на крайки виробу. Таким чином, подача флюсу на крайки виробу відбувається одночасно із всмоктуванням зі шва його нерозплавленої частини, що беззупинно надходить в бункер. Тому ці апарати відносяться до категорії працюючих з безперервною циркуляцією, хоча вони можуть працювати і без циркуляції.

ФЛЮСОАППАРАТИ

Флюсоапарати застосовуються для механізованого збирання флюсу, що не розплавився, і подавання його в зону зварювальної дуги.

Роботу флюсових апаратів по забезпеченню циркуляції флюсу можна зобразити у вигляді схем, представлених на рис. 2.

Рис. 2. Схеми подавання та збирання флюсу.

1 – бункер-сепаратор;

2 – ежектор;

3 – зварювальна голівка;

4 – флюсоутримуючий пристрій;

5 – флюсоприймач.

Першу схему доцільно застосовувати при зварюванні швів (прямолінійних або криволінійних), розташованих у горизонтальній площині. Застосування цієї схеми доцільно також і при зварюванні кругових швів (по замкнутій лінії), розташованих у вертикальній площині в конструкціях великого діаметру. За цією схемою збирання флюсу здійснюється безпосередньо зі шва на відстані не менш 300 мм від дуги, коли шлак вже встигне затвердіти.

Друга схема застосовується при зварюванні кругових швів у конструкціях малого діаметру. У цьому випадку не можна здійснити всмоктування флюсу безпосередньо зі шва, тому що флюс зсипається з поверхні виробу перш, ніж устигає затвердіти шлакова кірка. Тому флюс накопичується у спеціальному флюсоприймачі, у якому встановлене сито для відокремлення флюсу від часток шлакової кірки. З цього флюсоприймача флюс подається всмоктуванням у бункер апарату.

Флюсові апарати за призначенням поділяються на три групи: для подачі флюсу, збирання флюсу, для збирання і подачі флюсу. Флюсоапарати можуть бути стаціонарними, пересувними або переносними.

Типовим представником апаратів для збирання флюсу може служити флюсоапарат Р-895 із ексгаустером (рис. 3.). Він являє собою невеликий циліндричний бункер із пристроєм, що відокремлює флюс.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: