Сторінка
1

Обладнання для закріплення та переміщення зварювальних апаратів

Устаткування для встановлення і переміщення зварювальних апаратів і переміщення зварників забезпечує розташування зварювальних апаратів на початку шва, розміщення самохідних апаратів у процесі зварювання, відведення апаратів у вихідне положення після зварювання для зняття звареного виробу й установки нового, переміщення несамохідних зварювальних апаратів з робочою швидкістю зварювання, підйом і опускання зварювальних апаратів при зварюванні різних по висоті виробів, переміщення зварювального апарата від одного виробу до іншого при зварюванню декількох швів на одному виробі.

До цього устаткування відносяться колони, візки і напрямні для зварювальних апаратів; пристрої для переміщення зварювальної апаратури при механізованому зварюванні, площадки для зварювальників.

Виробничий досвід показує, що велика частина цього устаткування може бути створена шляхом застосування уніфікованих вузлів і деталей. Розглянута група устаткування (колон, велосипедних, глагольних і портальних візків) компонується з уніфікованих вузлів і детелей, застосовуваних практично у всіх моделях устаткування, що дозволяє звести до мінімуму їхню номенклатуру.

КОЛОНИ

Колони служать для встановлення і переміщення зварювальних апаратів при зварюванні кільцевих і прямолінійних швів. При зварюванні кільцевих швів застосовуються колони з консоллю для закріплення несамохідних зварювальних апаратів. Швидкість зварювання при цьому забезпечується за рахунок обертання виробу на обертачі або роликовому стенді.

При зварюванні прямолінійних швів застосовуються колони із самохідними зварювальними апаратами, що можуть переміщатися по консолі колони. Виріб, що зварюється, при цьому залишається нерухомим.

На рис. 1. представлені конструкції поворотних колон типу ПК.

Колони призначени для настановних переміщень зварювальних апаратів (підвісних голівок) при зварюванні.

а) Колона поворотна ПК-1.

б) Колона поворотна ПК-2.

в) Колона поворотна ПК-3.

г) Колона поворотна ПК-4.  

Рис. 1. Загальний вигляд і конструктивні особливості поворотних колон.

Колони складаються (рис. 1,а) з основи 9, стояка 7, консолі 4, каретки 6, приводу підйому й опускання консолі. Вертикальне переміщення каретки з консоллю здійснюється від електродвигуна 1 через двоступінчасту зубчасту передачу 2, ходовий гвинт 3 і гайку 5, закріплену на каретці. Каретка переміщається по вертикальним напрямним стояка на чотирьох роликах. Стояк з консоллю повертають навколо осі основи вручну і закріплюють фрикційним затискачем 8.

На рис 2. представлено конструкцію основи поворотної колони. Обертання колони виконується за допомогою упорних підшипників, встановлених в опорній п'яті колони. Фіксація колони в потрібному положенні виконується фрикційним стопором за допомогою рукояті (б).

Рис.2. Основа поворотної колони

Основні відмінності в конструкції і призначенні колон наступні. Колона ПК-2 відрізняється від колони ПК-1 тім, що консоль колони виконана у вигляді направляючої для зварювального апарата. Консоль колони не має механізму висування, а може змінювати своє положення тільки по висоті. Зварювання прямолінійних швів виконується самохідним зварювальним апаратом, що переміщується по напрямним консолі. Довжина зварених швів обмежена габаритами консолі колони.

Для колони ПК-3 основною відмінністю є наявність балкону, розміщеного на каретці. Каретка з балконом має тільки вертикальне переміщення. На балконі можуть бути змонтовані напрямні для підвісної зварювальної голівки типу АБС або для зварювального трактора типу ТС. Тоді прямолінійні шви можна зварювати при переміщенні зварювального апарата по напрямних, встановлених на балконі (довжина швів обмежена довжиною напрямних).

Колона ПК-4, як і колона ПК-2, призначена для переміщення самохідних зварювальних апаратів по напрямних консолі. Відмінність колон полягає в їхніх габаритних розмірах і конструкції консолі.

Прямолінійні шви зварюють, переміщуючи зварювальний апарат по консолі з робочою швидкістю зварювання. Кільцеві шви зварюють при нерухомому зварювальному апараті й обертанні виробу на обертачі або роликовому стенді з робочою швидкістю зварювання.

Колона з поворотною напрямною (рис. 3.) призначена для переміщення зварювального апарата при зварюванні прямолінійних швів, розташованих у горизонтальній площині під різними кутами. Вона складається зі стояка 2, консолі 3, кронштейну 4, рамки 5 та приводу підйому й опускання консолі 1. За допомогою шарніру 6 рамка з автоматом встановлюється і фіксується в необхідному положенні в горизонтальній площині.

Рис. 3. Колона з поворотною напрямною.

Настроювання рамки по висоті здійснюється за допомогою приводу, що складається з електродвигуна, редуктора і вертикального ходового гвинта. Консоль зрівноважена противагою.

Візки для зварювальних апаратів.

Візки для зварювання кільцевих швів (для несамохідних зварювальних апаратів) і кільцевих і коротких прямолінійних швів (для самохідних зварювальних апаратів) мають тільки маршову швидкість пересування. Візки для зварювання кільцевих і довгих прямолінійних швів мають поряд із маршової і робочу (зварювальну) швидкість пересування.

По конструкції візки поділяють на три основні групи:

1. Велосипедні візки.

Велосипедні візки переміщаються по двох рейках, розташованих у вертикальній площині одна над іншою. Візки монтують із колон, встановлених на самохідні двоколісні платформи, що переміщаються по нижній рейці; у верхній частині колони є ролики, що переміщаються по верхній (направляючій) рейці, і утримують візок від перекидання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: