Сторінка
5

Компонування комплексно-механізованих робочих місць

Установки і верстати цієї групи застосовують для зварювання і наплавлення виробів з великим (більш 1,5—2) відношенням довжини до діаметра. Основна відмінність цієї групи установок і верстатів від розглянутих у попередньому розділі — витягнуте уздовж осі виробу компонування, наявність у обертача другої стійки для забезпечення осьової опори виробу, у тому числі і при осі обертання, що нахиляється.

На рис. 12. приведені типові схеми, до яких може бути зведена більшість компонувань установок і верстатів цієї групи.

У малій і середній універсальній установках (верстатах) зварювальний автомат (голівка) може переміщатися по напрямних на верхній або задній площині станини, а також може бути виставлений у необхідному місці уздовж осі виробу (рис. 12, а).

У невеликих верстатах механізми переміщення зварювального автомата (голівки, інструмента) виконують у вигляді двох- або трьохкоординатної супортної групи, у найпростіших випадках ці механізми виготовляють у вигляді горизонтальної і вертикальної штанг із фрикційними затискачами (рис. 12, б).

У спеціалізованих і спеціальних верстатах такого компонування (рис. 12, а,б) зварювальна голівка або інструмент звичайно мають тільки налагоджувальне і коректувальне переміщення інструмента поперек кільцевого шва. У спеціальних верстатах-напівавтоматах і автоматах для полегшення завантаження і вивантаження виробу іноді передбачають відвід зварювального інструмента від виробу (зазвичай нагору і назад).

У середніх і великих установках для кріплення і переміщення зварювальних апаратів застосовуються траверси, розташовані паралельно осі виробу, або колони, що стоять окремо або на загальній плиті з обертачем.

В універсальних установках із траверсою (рис. 12, в) остання має напрямні на всю довжину виробу. Один або два зварювальних автомати (голівки), можуть бути встановлені в будь-якій точці траверси за допомогою ручного або механізованого приводу. Кожний зі зварювальних автоматів (голівок) зазвичай має індивідуальний ручний або механізований привод підйому. У деяких випадках траверса має власний привод вертикального переміщення.

У спеціальних установках з таким компонуванням зварювальний автомат кріпиться в постійному положенні. Широко поширені установки такого виду з двома зварювальними автоматами або голівками. Застосовують їх при виготовленні різних судин для зварювання обичайок із двома днищами.

Установку зі стаціонарною колоною і висувною штангою або консоллю (рис. 12, г), розташовану паралельно осі виробу, застосовують у тих випадках, коли найбільша довжина виробу не перевищує ходу штанги або довжини консолі.

Установки, скомпоновані за схемою, приведеною на рис. 12, д, мають пересувну колону (візок) і на них можна зварювати вироби будь-якої довжини в межах ходу візка.

Рис. 12. Типові схеми компонувань установок і верстатів для зварювання кільцевих швів і наплавлення виробів, що закріплюються в двох опорах

Компонування (рис. 12, е, ж, и) забезпечують нахил осі виробу для поліпшення формування зварного шва при зварюванні таврових, кутових і напускних з'єднань. Компонування, схема якого зображена на рис. 12, е, відрізняється застосуванням малого універсального обертача з кронштейном для другої опори виробу. Таке компонування придатне тільки для досить легких виробів. Компонування, показане на рис. 12, ж, відрізняється тим, що траверса з передньою і задньою бабками може бути нахилена навколо горизонтальної осі і зафіксована в обраному положенні за допомогою фіксатора і ділильного диска. Компонування на рис. 12, и відрізняється від компонування на рис. 12, ж тим, що траверса розташована не під виробом, а за виробом. Це компонування ускладнює пересування задньої і передньої бабок, тому що площина стику між ними вертикальна, але має і переваги: флюс і кірка при зсипанні з виробу не попадають на траверсу й інші механізми; полегшеним є доступ до виробу.

Компонування установок для зварювання кільцевих швів і наплавлення поверхонь виробів на роликових обертачах.

Установки і верстати цього типу застосовують в основному для зварювання стикових швів і рідше - кутових, а також для наплавлення циліндричних і конічних поверхонь обертання. На установках даного типу зварюють циліндричні і конічні вироби діаметром 50 мм - 10 м і більш при будь-якій довжині, а також вироби сферічної форми.

Основна відмінність цих верстатів і установок — наявність роликових обертачів. При зварюванні кутових швів, особливо великого калібру, іноді передбачають нахил осі обертання виробу до 60 градусів до горизонту.

В усіх випадках, коли зварювальний робочий орган можна переміщати уздовж виробу зі зварювальною швидкістю, установку використовують для зварювання не тільки кругових, але і прямолінійних швів, розташованих по утворюючій виробу.

Компонування більшості установок з роликовими обертачами можуть бути зведені до схем, приведених на рис. 13. Установки, схеми компонувань яких представлені на рис. 13, а, б, займають невелику площу і не вимагають застосування колони. Такі установки придатні для зварювання виробів приблизно однакових діаметрів. При зварюванні виробів різних діаметрів необхідно налагоджувальне переміщення зварювального автомата (голівки) по вертикалі або вертикальне переміщення траверси зі зварювальним апаратом.

По схемах, зображеним на рис. 13, а, б, компонують невеликі установки і верстати для зварювання кільцевих швів на роликових опорах. Це зазвичай спеціальне або спеціалізоване устаткування, зварювальна голівка (інструмент) має невелике налагоджувальне переміщення по вертикалі і горизонталі. Іноді такі установки і верстати мають дві зварювальні голівки для зварювання одночасно двох кругових швів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: