Сторінка
4

Компонування комплексно-механізованих робочих місць

Компонування, представлене на рис. 5.10, б, складається з роликового обертача (стенда) і стаціонарної колони з висувною штангою, що несе несамохідний (підвісний) зварювальний автомат. Зварювальний рух здійснюється переміщенням штанги уздовж своєї осі.

Рис. 10. Типові схеми компонування установок і верстатів для зварювання прямолінійних стикових швів циліндричних виробів без підкладок і флюсових подушок.

Це компонування досить універсальне, тобто придатне для зварювання виробів різного діаметра і може бути використано при відповідній конструкції зварювального автомата також для зварювання внутрішніх поздовжніх швів. Довжина поздовжнього шва обмежена ходом штанги.

Компонування за схемою на рис. 10, в відрізняється від попередніх застосуванням консолі і самохідного зварювального автомата. При стаціонарному стенді і завантаженні виробів зверху колона повинна бути поворотною або встановленою на візку для виведення консолі за межі виробу.

Компонування по рис. 10, г придатне для зварювання виробів будь-якої довжини і широкого діапазону діаметрів. Так, як зварювальний рух здійснюється переміщенням візка, то привод і направляючі візки повинні забезпечувати плавність цього руху і визначений діапазон регулювання швидкості.

У компонуваннях, схеми яких показані на рис. 10, а-г, виріб при зварюванні не переміщається уздовж своєї осі. Зварювальний рух виконується зварювальним автоматом. Роликові стенди в цих компонуваннях можуть бути не тільки стаціонарними, як показано на рис. 10, але й пересувними, встановленими на візках, що полегшує операції завантаження і вивантаження виробу і дозволяє ефективніше використовувати зварювальне устаткування.

Для складання поздовжніх стиків і зварювання зовнішніх швів обичайок у потоці застосовують прохідні установки (стани), у яких зварювальний автомат нерухомий, а зварювальний рух здійснюється переміщенням виробу. Утримання крайок зібраного стику в заданому положенні здійснюється роликовими кліттями і проводками (рис. 10, д). Якщо стики утримуються в зібраному положенні прихватками або технологічним швом, то в компонуванні по рис. 10, д для поздовжнього переміщення труби використовують рольганг. При застосуванні рольганга необхідні додаткові піднімальні ролики для виведення стику, що зварюється, перед початком зварювання у верхнє положення.

Установки з компонуванням, зображеним на рис. 10, е, застосовують для зварювання внутрішніх швів відносно коротких обичайок. Положення лінії зварювання по вертикалі змінюється незначно навіть при великому діапазоні діаметрів виробів, що зварюються, і настроювання положення мундштука по висоті може здійснюватися коректором зварювальної голівки. Вимоги до плавності переміщення візка зі штангою високі, як і в компонуваннях, приведених на рис. 10, г. Щоб уникнути необхідності переміщати довгу штангу усередині виробу, що зварюється, зі зварювальною швидкістю, іноді застосовують компонування (рис. 10, ж), у якій консоль з напрямними вводиться усередину виробу на маршовій швидкості без зварювання, а зварювання здійснюється самохідним зварювальним автоматом. Уведення зварювального автомата усередину виробу можливо і за рахунок переміщення роликового стенда з виробом (рис. 10, к).

При зварюванні внутрішніх швів прямошовних труб довжиною до 12 м частіше застосовують компонування (рис. 10, и), що відрізняється від попередніх тим, що зварювальний рух здійснюється трубою за допомогою пересувного роликового стенда або рольганга. Це викликано тим, що через велику довжину штанги і відносно малого її перетину переміщення візка зі штангою при зварюванні довгих внутрішніх прямолінійних швів приводить до значних коливань штанги і зварювального автомата, закріпленого на ній. У компонуванні, показаної на рис. 10, и, на зварювальному автоматі або на правому кінці штанги встановлюють додаткові ковзанки, що служать другою опорою для штанги і центрують зварювальний автомат щодо труби при зварюванні.

Зварювальний автомат можна кріпити до штанги шарнірно і центрувати його щодо труби власними роликами. Це частково розвантажує штангу від центруючих зусиль з боку труби і зменшує вібрацію всієї конструкції при зварюванні.

Більшисть з розглянутих компонувань установок і верстатів по рис. 10. придатні для зварювання як прямолінійних, так і кільцевих швів обичайок.

Компонування установок для зварювання кільцевих швів і наплавлення поверхонь виробів, що закріплюються консольно.

На рис. 11. приведені типові схеми, до яких може бути зведена більшість застосовуваних у даний час компонувань установок і верстатів цього типу.

Установки для зварювання середніх і великих деталей мають окремо розташовану колону, штанга або консоль якої несе зварювальний автомат (рис. 11, а-г).

Обертачи з фіксованим кутом нахилу осі обертання виробу (рис. 11, в) застосовують у тих випадках, коли установка призначена для зварювання однотипних виробів. Обертач з перемінним кутом нахилу осі обертання (універсальний обертач) додає установці велику універсальність, тому що дозволяє робити зварювання швів усіх видів (рис. 11, г). У деяких установках підставу механізму переміщення зварювальної голівки (зварювального інструмента) закріплено на станині обертача або маніпулятора (рис. 11, д) або навіть на поворотній частині маніпулятора (рис. 11, е). Іноді в невеликих установках універсальний обертач і зварювальний апарат закріплюють на одній колоні (рис. 11, ж). Спеціалізовані верстати для зварювання невеликих виробів часто виконують із загальною станиною, на якій розміщені корпус обертача і кронштейн зі зварювальним апаратом (голівкою, мундштуком) (рис. 11, и, к).

Рис. 11. Типові схеми компонувань установок і верстатів для зварювання кругових швів у наплавлення поверхонь виробів, що закріплюються консольно.

Розрізняють ліве і праве виконання установок і верстатів.

При лівому виконанні привод обертача розташований праворуч від виробу (виріб знімається вліво), якщо дивитися з боку зони обслуговування, а при правому виконанні — привод обертача знаходиться ліворуч від виробу (виріб знімається вправо).

На рис. 11, ж, и зображені компонування лівого виконання, а на

рис. 11, б—е, к — компонування правого виконання. При виборі виконання установки (верстата) враховують вимоги ергономіки, зокрема, зручність обслуговування верстата або установки, завантаження і вивантаження виробів і зручність керування в конкретних умовах застосування.

Компонування установок для зварювання кільцевих швів і наплавлення поверхонь виробів, що закріплюються на двох опорах.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: