Сторінка
3

Компонування комплексно-механізованих робочих місць

Перші три компонування (рис. 9, а-в) використовують для зварювання плоских листових секцій (полотнищ), а три інші (рис. 9, г-е) - для зварювання зовнішніх прямолінійних швів обичайок. Внутрішні прямолінійні шви обичайок зварюють, як правило, на установках, скомпонованих по схемах на рис. 9, а , іноді 9, г

Рис. 9. Типові схеми компонування верстатів і установок для зварювання прямолінійних стикових швів на підкладках та флюсових подушках.

Компонування, представлене на рис. 9, а, найбільш поширена для зварювання виробів типу полотнищ, для стикування стрічок, зварювання внутрішніх прямолінійних швів обичайок.

При цьому компонуванні дві балки, що сприймають зусилля притиску, прикріплені до кінців станини за допомогою стійок-зв'язків. При використанні компонування на рис. 9, а для зварювання внутрішніх швів обичайок з метою забезпечення завантаження і вивантаження виробу один зі зв'язків, що з'єднують балку зі станиною, — знімний.

Притиск крайок, що зварюються, у цій і більшості інших компонувань здійснюється шляхом їхнього підтискання зверху до нерухомої підстави (з наступним підтиском флюсової подушки або підкладки) або знизу до двох нерухомих балок. На окремій металоконструкції або на одній з балок (або на обох) знаходяться напрямні для самохідного зварювального апарата, у якості якого іноді застосовують зварювальні трактори. Листи в зону зварювання подаються по рольгангу. При необхідності послідовно зварити кілька рівнобіжних швів на одному полотнищі воно переміщається щодо нерухомих балок і подушки (підкладки) до введення чергового з'єднання елементів, що зварюються, у зону зварювання.

При зварюванні полотнищ можуть бути застосовані установки, побудовані за схемою, приведеної на рис. 9, б. Пересувний портал з напрямними зварювального апарата по черзі встановлюють над кожним швом, що зварюється. Разом з порталом може переміщатися флюсова подушка або металева підкладка, розташована під виробом, що зварюється. У цьому випадку опори виробу повинні опускатися, пропускаючи флюсову подушку або підкладку.

У компонуванні, приведеної на рис. 9, в, крайки елементів, що зварюються, притискаються до стенда за допомогою магнітів, розташованих під виробом, або притискачів, змонтованих на пересувному порталі. Застосовують також притиск за допомогою ролика, розташованого перед зоною зварювання і закріпленого на каретці, що несе зварювальний апарат. Портал по черзі встановлюють над кожним стиком.

Установка, схема якої показана на рис. 9, г, призначена для зварювання прямолінійних швів тіл обертання. Найбільший діаметр виробу при зварюванні зовнішніх швів визначається висотою лінії зварювання над рівнем підлоги, рівнем плити або опорних балок станини. Верхні балки і балка, на яку укладають виріб, консольно закріплені в стійці. Другі кінці цих балок з'єднані знімною стяжкою. У багатьох установках консоль, на яку надягають обичайки, для полегшення завантаження заготівлі і вивантаження звареного виробу, може обертатись навколо вертикальної осі.

Більш жорсткі — двохстоякові стенди, у яких друга стійка виконана у вигляді арки з прорізом, що дозволяє здійснювати завантаження і вивантаження обичайок.

Установка, схема якої приведена на рис. 9, д, складається з універсального затискного стенда і колони з висувною штангою, що несе несамохідний зварювальний автомат. Переміщення несамохідного автомата можливо також за допомогою пересувної колони (візка). У компонуваннях такого типу, тобто скомпонованих з універсального затискного стенда й окремого маніпулятора зварювального автомата, можуть бути застосовані також колони з консолями і портали з траверсами, по яких переміщається самохідний автомат. Однак ці компонування застосовують рідше, ніж компонування по рис. 9, г, із самохідним зварювальним автоматом (у тому числі трактором), що переміщається по напрямних на затискному стенді, тому що компонування по рис. 9, г не вимагає окремої колони (візка), а тому простіше, компактніше і дешевше.

На рис. 9, е представлена схема прохідної установки (стану) для зварювання прямолінійних зовнішніх швів труб зі зварювальним рухом, здійснюваним виробом. Зварювальний автомат нерухомий. Нерухома жорстка або гусенична підкладка, розташована усередині труби, прикріплена до станини вузькими (ножовими) кронштейнами, що проходять через зазор у стику. Змикання стику в зоні зварювання і притиск крайок, що зварюються, до підкладки здійснюються роликовою кліттю.

Зварювання прямолінійних стикових швів циліндричних виробів без підкладок і флюсових подушок

Устаткування цього типу застосовують головним чином для зварювання поздовжніх швів обичайок, зварених з однієї сторони або зібраних на прихватках, а також утримуваних у зібраному стані складальним пристроєм або силами пружності елементів, що зварюються, без застосування підкладок або флюсових подушок, тобто коли немає небезпеки протікання розплавленого металу через зазор у стику. При зварюванні прямолінійних швів зварювальним рухом є переміщення зварювального автомата (рідше виробу) уздовж осі виробу, а обертання роликів роликоопор використовується як допоміжний (зрідка як коректувальний) рух (рис. 10.).

Компонування, що відповідає схемі, приведеної на рис. 10, а, складається з роликового обертача (стенда) і самохідного зварювального автомата, що переміщається по напрямних, закріплених на двох стійках або іншій металоконструкції. Таке компонування характерне для спеціалізованих і спеціальних установок, застосовуваних при постійному або мало змінюваному по висоті положенні шва. Для розширення діапазону діаметрів виробів, що зварюються, напрямні зварювального автомата розташовують на траверсі, що переміщується по вертикалі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: