Сторінка
1

Компонування установок для автоматичного зварювання

У залежності від призначення зварювальні установки можуть бути розділені на такі основні групи:

1. Установки для автоматичного зварювання листових полотнищ, що мають один або декілька паралельних між собою швів.

2. Установки для автоматичного зварювання балок, колон і аналогічних конструкцій.

3. Установки для зварювання циліндричних судин і інших виробів із круговими та поздовжніми швами.

4. Верстати для автоматичного зварювання.

1. Установки для автоматичного зварювання

листових полотнищ

Установки для автоматичного зварювання листових полотнищ знаходять широке застосування в суднобудуванні, мостобудуванні, при виготовленні судин і ємностей.

Зварювання листів можна виконувати одностороннім швом із зворотним формуванням і двостороннім швом. Одностороннє зварювання застосовується для листів товщиною до 12 мм і може проводитися зварювальним трактором, що має ковзну мідну підкладку. При цьому листи що зварюються укладають на стелаж, складають із зазором 2-3 мм і скріплюють короткими пластинами (гребінками), що прихвачуються до зварюваних листів. Під час зварювання, при наближенні до них трактора, ці пластини видаляють.

Конструктивне компонування установок для листових полотнищ залежить від числа і розмірів листів, що зварюються, і номенклатури полотнищ. При великій номенклатурі зварюваних полотнищ, що складаються із декількох листових заготівель, і різному розташуванні зварюваних стиків, установки оснащують пересувними флюсовими подушками. При обмеженій номенклатурі зварюваних полотнищ і фіксованому розташуванні стиків, флюсові подушки установок мають стаціонарне виконання.

На рис. 1. зображена установка зі станціонарними пневматичними флюсовими подушками, застосовувана для зварювання полотнищ залізничних цистерн. Полотнище зварюють із чотирьох листів розміром 9280 х 1680 х 9 мм і одного листа 9280 х 2100 x 11 мм. На стелажі установки розміщені чотири пневматичні флюсові подушки 7, піднімальні ролики 10 для транспортування полотнища, тяговий пристрій із візками 9 і два портали 4, на кожному з яких установлено по два самохідних зварювальних апарата і по вісім пневмоцилиндров 5 із притискачами 6.

Рис. 1. Установка зі стаціонарними флюсовими подушками для автоматичного зварювання полотнищ.

Складене на прихватках полотнище 1 передається на стелаж за допомогою двох візків 9 із швидкістю 12 м/хв і переміщається до збігу зварюваних стиків із флюсовими подушками. Далі, за допомогою клинового пристрою 2, опускають рамки 3 і 8, на яких розміщені ролики, і укладають полотнище на флюсові подушки. Полотнище зверху підтискають до флюсових подушок пневмопритискачами порталів і пропускають повітря у флюсові подушки, щільно притискаючи флюс до стиків. Потім вмикають автомати і зварюють одночасно чотири стики. Після зварювання полотнище передається на спеціальний кантувач, у якому вона повертається на 180 градусів і надходить на установку для зварювання швів з іншої сторони. Ця установка виконана аналогічно розглянутої, але не має флюсових подушок і притискних пристроїв.

2. УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

БАЛОК І КОЛОН

Для зварювання конструкцій типа балок і колон потрібно забезпечити робочий рух джерела нагріву, та обертання виробу для розміщення його у зручному для зварювання положенні. Транспортування таких виробів, враховуючи їхні розміри, здійснюється цеховими кранами.

За принципом робочого руху ці установки можна розділити на три типи:

- установки з підвісними зварювальними голівками;

- установки із самохідними зварювальними голівками;

- переносні апарати, установлювані безпосередньо на виріб, що зварюється.

Компоновка установок першого типу складається із глагольного, велосипедного або портального візка, які забезпечують закріплення зварювального апарату та його переміщення із зварювальною швидкістю і кантувача. Особливістю компонувальних схем цих установок є можливість зварювання балок великих довжин і вільний доступ при укладці балок під зварювання.

Компоновка установок другого типу виконується зі стаціонарними або пересувними напрямними для самохідного зварювального апарата або трактора. При застосуванні стаціонарних напрямних ускладнюється доступ для укладання і зняття виробів, що зварюються. При застосуванні пересувних напрямних обмежується довжина зварюваних балок. Основною областю застосування установок другого типу є зварювання коротких балкових конструкцій.

Компонування установок третього типу складається із самохідного зварювального трактора и обладнання для розташування та зміни просторового положення балки при зварюванні. Такі установки знайшли застосування при виготовленні балок електромостових кранів довжиною 10 -32 м і відрізняються простотою і можливістю зварювання балок необмеженої довжини.

УСТАНОВКИ З ПІДВІСНИМИ ЗВАРЮВАЛЬНИМИ ГОЛІВКАМИ

Голівка підвішується до самохідного візка, що рухається уздовж шва з заданою швидкістю зварювання. Установки цього типу характеризуються тим, що вони мають мінімум два електроприводи: один на голівці - для подачі електрода, інший на візку - для робочого руху уздовж шва. Застосування таких установок доцільно для зварювання поздовжніх швів великої довжини. Як приклад можна привести установку для зварювання поясних швів балок довжиною до 20 м і висотою до 1 ,5 м (рис. 2).

Зварювальний рух забезпечується велосипедним візком. Для розміщення виробу в зручному просторовому положенні застосовується ланцюговий кантувач. Встановлення виробу на кантувач здійснюється цеховим краном. Зварювання виконується з одночасною подачею і збиранням флюсу. З огляду на велику довжину швів, струмопідведення виконано за допомогою гірлянди кабелів на рухливих підвісках. Враховуючи невелику точність розташування виробу на ланцюговому кантувачі, візок і зварювальний апарат мають можливість виконувати коректувальні переміщення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: